دسته‌بندی نشده

چاکرادرمانی

چاکرادرمانی

اغلب انسانها تصور میکنند دنیای مادی و بدن فیزیکی
و چیزهایی که با ذهن منطقی و حواس فیزیکی قابل تشخیص هستند تنها واقعیت های موجودند.
به هرحال انسان با چشم حساس می تواند انرژی های بسیار زیادی را مشاهده کند،
ا نرژی در درون و اطراف بدن فیزیکی جریان، و نیز شکل و رنگ دارد.
شاید شما جزو کسانی باشید که بدن مادی را تنها واقعیت می دانید.
توجه کنید که وقتی بدن می میرد، چه اتفاقی برای انرژی می افتد،
نیروی حیاتی که به بدن فیزیکی تان حیات می بخشد و به حواس معنا می دهد.
قانونی در فیزیک حاکم است مبنی بر اینکه در جهان، انرژی هرگز از بین نمی رود،
صرفا تبدیل می شود. نیروی کار موجود در پس بدن مادی با تمام عملکردها
و قابلیتهایش شامل مجموعه ای از انرژی است
که بدون آن بدن فیزیکی نمی تواند موجودیت داشته باشد.
چاکرای اول وخصوصیات مربوط به آن
رنگ: چاکرای اول فعال به رنگ قرمز آتشین می درخشد.

عنصروابسته: خاک

حس: بویایی
سمبل: لوتوس چهارپر
اصل پایه: اراده ی فیزیکی وجود (در قیاس با اراده ی معنوی وجود در چاکرای هفتم)
اندامهای وابسته ی بدن: تمام قسمت های سخت بدن مثل ستون فقرات،
استخوانها، دندانها، و ناخنها، مقعد، راست روده، روده ی بزرگ،
غده ی پروستات، خون و ساختمان سلولها.
غدد وابسته: غدد فوق کلیوی.
غدد فوق کلیوی آدرنالین و نورآدرنالین ترشح می کنند که بر تنظیم گردش خون اثر دارد،
از این راه بدن ما قادراست بلافاصله نسبت به خواسته های مختلف واکنش نشان دهد.
علاوه براین غدد فوق کلیوی اثر بارزی برروی تعادل درجه ی حرارت بدن دارند.
نشانه های نجومی و سیاره های وابسته:
حمل (اولین برج ازمنطقه البروج)/ماه مارس: شروعی تازه،
انرژی حیاتی اولیه، قدرت موفق شدن، پرخاشگری.
ثور (دومین برج از منطقه البروج): صمیمیت با خاک، استحکام، ماتکیت، لذات حسی.
عقرب (هشتمین برج از منطقه البروج)/سیاره پلوتون:

وابستگی ناآگاهانه، نیروی جنسی، دگرگونی و نوسازی.

جدی (دهمین برج ازمنطقه البروج)/کیوان- زحل: ساختار و استحکام.
همچنین تعالیم آیور و دایی خورشید را به عنوان اولین
سرچشمه ی کل حیات به چاکرای ریشه نسبت می دهند.
ساختار و عملکرد چاکرای اول
چاکرای ریشه ما را به دنیای فیزیکی وصل می کند.
انرژی های کیهانی را به بدن فیزیکی و سطح مادی بدن می فرستد
و جریان انرژی مادی را در سیستم لطیف ما امکان پذیر می کند.
در اینجا وارد مرحله ی ارتباط با (روح مادرزمین) می شویم
و می توانیم نیروی عاطفی، عشق و صبر او را تجربه کنیم.
نیازهای اساسی فردی و جهانی انسان برای حیات و تنازع بقا
در سیاره ی زمین متعلق به حوزه ی تاثیرات چاکرای اول است.
آنهایی که در گشودن این چاکرا موفق شده اند حیات برروی زمین را کاملا قبول دارند،
به وجود فیزیکی شان پاسخ (مثبت) می دهند و برای زندگی کردن آمادگی دارند
و هماهنگ با نیروهای مادی عمل می کنند و از آن ها آموزش می گیرند.
از آن جایی که چاکرای ریشه به عناصر دنیوی اختصاص دارد، رنگ آن قرمزاست،

قرمز رنگ انرژی و فعالیتی است که از هسته ی درونی سیاره ی ما بیرون می زند.

به ما ثبات دنیوی می دهد و (زمین جامد) که بتوانیم برروی آن زندگی خود را بنا کنیم.
درعین حال انرژی لازم را برای ابراز وجود خلاق می دهد.
علاوه براین برای موفق شدن و تداوم انرژی می دهد.
بنای زندگی، به دست آوردن امنیت مادی و حفظ تنازع بقا گونه ها با تشکیل خانواده،
رابطه ی جنسی به عنوان یک عمل فیزیکی و بچه دارشدن همه از اعمال مربوط به این چاکرا هستند.
چاکرای ریشه بنیان نیروی حیاتی تمام چاکراهای بالاتر را شکل می دهد
و سرچشمه ی نیروی حیات است. در این چاکرا منبع لایزال انرژی کندالینی وجود دارد.
سوشومنا، آیدا و پینگالا که سه کانال اصلی انرژی بدن انسان هستند نیز از این چاکرا شروع می شوند.
مانند قلب در بدن، چاکرای ریشه شکل دهنده ی مرکز سیستم چرخه های انرژی لطیف ماست.
علاوه بر این، جایگاه اصلی ناخودآگاه جمعی است.
از راه این چاکراست که دانش انباشته شده ی ناخودآگاه جمعی دست یافتنی می شود.
در جهت حفظ تعادل درونی، چاکرای ریشه همیشه
باید در هماهنگی با چاکراهای دیگر عمل کند.

عملکرد موزون

اگر چاکرای ریشه باز باشد و هماهنگ کار کند،
رابطه ی جسمانی و عمیقی را (زمین) تجربه می کنید و زندگی بارور است.
انرژی حیاتی شما سالم خواهد بود. به زندگی وجودتان عمق خواهید داد.
ویژگی های زندگی تان دارای موفقیت، استحکام و قوت درونی خواهد بود.
احساس شما درچرخه های زندگی طبیعی جای دارد، درتناوب استراحت،
فعالیت، مرگ و زندگی مجدد اعمالتان تحت تاثیر امیال و خلاقیت هایتان به گونه ی سیاره ی مادرتان است.
همیشه طبق نیروی خلاق (زمین) و کل حیات در طبیعت است.
دسترسی به اهدافتان در این دنیا آسان است.
زندگی تان با حمایت تزلزل ناپذیر ازلی نگهداری می شود.
زمین برای شما جای امنی است که همه ی نیازهایتان را برآورده می سازد مانند مراقبت، غذا، حمایت و امنیت.
با خوش بینی خود را برروی زندگی روی زمین باز می کنید
و هرچیزی را با سپاس گزاری از آن قبول می کنید.
عملکرد ناموزون
اگر چاکرای ریشه درست کار نکند و یا نامتعادل شود،
افکار و اعمالتان عمدتا حول محور مالکیت های مادی و آسایش خاطر دور می زند.
افراط در مسائل احساسی و هیجانی.
می خواهید هرکاری را که دلتان خواست انجام دهید بدون اینکه به نتیجه اش فکرکنید،
و درعین حال دستیابی به آنها برایتان مشکل خواهد بود.
تمایل زیادی برای حفظ فاصله و امنیت دارید. در سطح فیزیکی،
ناتوانی در صرف نظرکردن، مالکیت طلبی که اغلب خود را با یبوست مزاج و اضافه وزن
نشان می دهد. اعمالتان عموما حول محور موفقیت و نیاز های شخصی دور می زند
و نسبت به خواسته های دیگران ناخودآگاه بی توجه هستید.
همچنین در فکرسلامتی خود، تغذیه ی متعادل،
استراحت کافی و تعادل و هماهنگی در طول زندگی هستید.
در نهایت به نگرش خاصی و امیالی که نمی توانید از آنها خود را خلاص کنید چسبیده اید.
اگر دل مشغولیهایتان توسط دیگران یا شرایط مورد سوال قرار گیرد به راحتی ناراحت و آزرده می شوید.
حتی گاهی برافروخته و پرخاشگر خواهید شد.
انجام ناگهانی خواسته ها و اصولتان یکی دیگر از نشانه های چاکرای ریشه ی آسیب دیده هست.
در تجزیه و تحلیل نهایی، خشم، غضب و از کوره دررفتن فقط مکانیسم های دفاعی اند
برای زمانی که معمولا احساس عدم امنیت به وجود می آید.
در پس این همیشه ترس از دست دادن چیزی هست که به شما احساس امنیت و خوشحالی می دهد،
یا چیزی که در بار اول به دستش نیاورده اید.
دنیا برای شما جایی است که باید به بهانه ی حفظ امنیت بقای بشر در آن حاکم باشید و استثمار کنید.
از این رو دراین روزها سوء استفاده از منابع طبیعی و از بین بردن تعادل طبیعی
زمین دال براختلال عملکرد چاکرای ریشه ی اکثر جمعیت دنیاست.

کم کاری

اگرچاکرای ریشه ی شما قفل یا بسته باشد،
هم از نظر فیزیکی بنیه ای ضعیف دارید و هم از نظر احساسی کم تحمل اید.
خیلی چیزها در زندگی ناراحتتان می کند، به شدت در حالت دودلی وتردید به سر می برید.
ممکن است احساس کنید انگار جایگاه خودتان را دارید از دست می دهید یا معلق بودن،
یا کاملا احساس عدم کفایت ذهنی داشته باشید. برایتان مشکل است
که با مسائل روزمره ی زندگی روبه رو شوید و غالبا برای انجام آنها فاقد ثبات و نیرو هستید.
در اغلب اوقات زندگی را همچون بار سنگینی احساس می کنید به جای اینکه لذت ببرید،
اکثر مواقع در آرزوی راه آسان و پرلذت وکم دردسر زندگی اید.
اگر چاکراهای بالاتر بهبود یافته باشند به ضرر چاکراهای پایین تر است،
این احساس که حقیقتا متعلق به این دنیا نیستند ممکن است باعث کم کاری چاکرای ریشه شود.
اگر چاکرای کمری و شبکه ی خورشیدی هم بسته باشند
ممکن است احساس بی اشتهایی مرضی پیدا کنید
چون جذب هر نیروی حیاتی اساسی از راه چاکرای ریشه به سختی صورت می گیرد،
و این نشانه ای است برای میل به گریختن در شما.
به هرحال روبه رو شدن با مشکلات زندگی را آن قدر ادامه می دهید
تا یاد بگیرید که آنها را به عنوان نقاط عطفی در راه رشد کل نگرانه قبول کنید.
امکاناتی برای پاکسازی وفعال ساختن چاکرای اول

لذت بردن ازطبیعت

مشاهده ی رنگ قرمز آتشین خورشید به هنگام طلوع و غروب و یا تابش طلوع و غروب،
چاکرای اول را احیا و هماهنگ می کند و فضای بسته و محدود درون آن را باز می کند.
برای تماس با انرژی آرامش بخش، متعادل کننده و حیات بخش سیاره مان از راه چاکرای اول،
بر روی زمین به حالت لوتوس بنشینید وآگاهانه در رایحه ی آن نفس بکشید.
اگر بتوانید این دو تجربه را با هم تلفیق کنید
بهترین تاثیر کل نگرانه را برروی چاکرای اولتان خواهد داشت.
موسیقی درمانی
موزیک: مناسب ترین موزیک برای فعال کردن چاکرای ریشه موسیقی است
که ریتم یکنواخت و موکدی داشته باشد.
موزیکهای قدیمی خیلی از قبایل بدوی بهترین نوع این ریتمها هستند.
رقصهای آنها هم که در ارتباط با کل انرژی و اشکال حیات طبیعت است این هدف را تامین می کند.

رنگ درمانی

چاکرای اول با رنگ قرمز روشن فعال می شود.
رنگ قرمز نیروی حیاتی را احیا و بیدار می کند و به آن گرما و شور و سرزندگی و شهامت می بخشد.
اگر این رنگ قرمز با سایه ای از رنگ آبی آمیخته شود،
به شما کمک خواهد کرد تا سائق حیاتی تان را با انرژی روحانی پخش کند.
سنگ درمانی
عقیق: عقیق جدیت، یاقوت قرمز؛ قاطعیت و آرامش می آورد.
به حل احساسات منفی کمک می کند و (خویشتن) درونی را حفاظت می کند.
باعث برانگیخته شدن حس احترام نسبت به بدنتان می شود و فعال کننده ی دستگاه تولید
مثل است.
عقیقی که همراه با نگین کریستال (بلور) باشد
از هر فرم رشد حیاتی فیزیکی یا ذهنی در درونتان را حفاظت می کند.
تقویت کننده ی حس اطمینان است و به هنگام زایمان کمک می کند تا درد کاهش یابد.

سنگ آهن: سنگ آهن نیرو و انرژی ایجاد می کند.

اثر حیات بخشی در بدن دارد و انرژی های پنهان را به حرکت درمی آورد،
ازاین رو کمک می کند تا برضعف غلبه کنیم و دوران نقاهت بعد از بیماری را به خوبی بگذرانیم.
علاوه براین در سلامتی خون و سلولها نقش دارد.
جاسپر قرمز: جاسپر قرمز- سبز شما را به نیروی بنیادی و عشق صبورانه ی (مادر زمین)
وصل می کند.
به شما فداکاری و فروتنی می آموزد.
به خون نیرو می بخشد و سرزندگی و استحکام، قدرت پایداری و صبوری می دهد.
بدن فیزیکی را پاک و دگرگون می سازد و در درون چرخه ی طبیعی زندگی
احساس ایمنی ایجاد می کند که در پی آن از درون احساس آرامش و نیرو می کنیم.
گارنت: گارنت شور و شوق، نیروی اراده، اعتماد به نفس و موفقیت به بار می آورد. چشمهایمان را برروی چیزهای ناشناخته باز می کند
و به نیروی بصیرت کمک می کند. سائق جنسی را تحریک کرده
و در تبدیل آن به انرژی حیات بخش و دگرگون کننده کمک می کند.
در سطح فیزیکی به شفای بیماریهای اندامهای تناسلی کمک می کند
و دستگاه گوارش خون را فعال می سازد.
مرجان قرمز: مرجان قرمز انرژی روان و حیاتی می بخشد.

اثر محرک دارد، برروی تولید سلولهای خونی تاثیر مثبت به جا می گذارد.

استحکام و درعین حال انعطاف پذیری شجاعانه ایجاد می کند.
به شما کمک می کند تا در درون (خویشتن) خود قوی و محکم بمانید
در عین حال که انرژی زندگی جاری است.
یاقوت: یاقوت انرژی خلاقیت و سرزندگی می دهد که در جهت پاکسازی و دگرگونی هدایتتان می کند.
بین عشق فیزیکی و روحانی، همینطور بین ارتباط جنسی و معنویت هماهنگی به وجود می آورد.
بنابراین دری را برروی تجربیات جدیدی برروی ما می گشاید.
رایحه درمانی
رایحه: بوی تند روغن چوب سدر شما را به نیروهای دنیایی و تمام اشکال زندگی طبیعی وصل می کند.
کمک می کند تا انرژی انباشته و تبدیل به آرامش شود و احساس امنیت در دامان (مادر زمین) ایجاد می کند.
پودر میخک: روغن میخک کمک می کند تا گره های انرژیهای درون چاکرای ریشه باز شود.
جرات می دهد تا به راحتی از الگوهای اجتماعی خشک و متعصب قدیمی
که برای حفظ و امنیت نیازی به آنها ندارید خود را رها کنید وکمکتان می کند
تا خود را برروی انرژیهای تازه باز کنید. بنابراین اگر با امواج آن هنگام ماساژ هماهنگ شوید،
شما را به سوی دگرگونی و تازگی خواهد برد.
انواع یوگایی که عمدتا ازطریق چاکرای اول کارمی کند:
هاتا یوگا: بازشدن آگاهی از راه پاکسازی و تحریک بدن فیزیکی
با انجام تمرینها و وضعیتهای مختلف بدنی توام با تمرینهای تنفسی.
کندالینی یوگا: بیدارکننده ی به اصطلاح (نیروی مار) که ازدنبالچه شروع می شود و
به موازات ستون فقرات بالا می آید.که بالا آمدن آن فعال کننده و نیرو دهنده ی بقیه ی چاکراهاست.
هزاران تمرین فیزیکی و معنوی وجود دارد که در حصول این نتیجه به شما کمک می کنند.
چاکرای دوم و خصوصیات مربوط به آن رنگ: نارنجی
عنصروابسته: آب
حس: چشایی
سمبل: نیلوفر6 پر
اصل اساسی: خلق وجود (تولید مثل)
اندام های وابسته ی بدن: لگن خاصره، اندامهای جنسی،
کلیه ها، مثانه، تمام مایعات بدن مثل خون، لنف، ترشحات معده، اسپرم.
غدد وابسته: گونادها، تخمدانها، پروستات، بیضه ها، کار گونادها شامل خصوصیات جنسی زن و مرد می شود
و همچنین تنظیم کننده ی دوره ی قاعدگی خانمهاست.
نشانه های نجومی و سیاره های وابسته: خرچنگ / ماه: پراحساس، پذیرا،خلاق. میزان(هفتمین، و منطقه البروج) / ونوس: توجه به (خویشتن)
خویش ارتباط براساس مشارکت، لذت پرستی، خلاقیت.
عقرب / سیاره پلوتون: امیال نفسانی، تغییردادن خصوصیات فردی
از راه رها کردن اگو (ego) در روابط جنسی.
توجه: گاهی چاکرای دوم را مرکز طحال هم می نامند،
هرچند این مهمترین چاکرای فرعی است که با چاکرای سوم ارتباط زیادی دارد.
این تغییر سیستم چاکرای اصلی در بعضی از مدارس خصوصی ابداع شده
که درآن رابطه ی جنسی نفی می شود، این اواخر در مدارس مختلف سیستمهای گوناگونی را تلفیق کرده اند،

به این دلیل است که روابط جنسی گاهی به چاکرای

طحال مرکز ریشه نسبت داده می شود.
ساختار و عملکرد چاکرای دوم
چاکرای دوم مرکز احساسات نخستین تصفیه نشده، انرژی جنسی و خلاقیت است.
ب ه عنصرآب نسبت داده می شود که منبع تمام حیات زیست شناختی است.
در سطح ستاره شناسی با حوزه ی احساسات و عواطف مطابقت دارد.
آب بارور می کند و دائما حیات نو می سازد.
از راه چاکرای خاجی در باروری و گرفتن انرژیهایی که درکل طبیعت پخش است سهیم می شویم.
خود را بخشی از مرحله ی جاودانه ی خلقت که خود را به
شکل احساس و خلاقیت در درون ما نشان می دهد می بینیم.
چاکرای خاجی اغلب جایگاه واقعی (شاکتی) محسوب می شود،
شاکتی تجلی نیروی مونث خداوند به شکل انرژی خلاق است.
حوزه ی نفوذ آن در اندامهای تولید مثل است که در مرد میل خلق حیات جدید را در بردارد،
و در زن گیرنده ی تکانه های خلاق و ایجاد زندگی جدید است،
در جاهایی که موجود در حال رشد محافظت شده و با تمام چیزهایی که برای رشدش نیاز دارد تغذیه می شود.

همچنین عنصرآب پاک کننده و تطهیرکننده است.

سدهایی را که مانع جریان حیات است شسته و باز می کند.
درسطح فیزیکی آلودگیها را ازکلیه ها و مثانه پاک می کند
و در سطح معنوی به شکل جریان روان و آزاد احساسات خود را نشان می دهد
که این تمایل را در ما به وجود می آورد تا زندگی را چیزی همیشه تازه و جدید ببینیم.
روابط اجتماعی به خصوص ارتباط با جنس مخالف به طور قطع تحت تاثیر عملکرد چاکرای
دوم است.
تجلیات گوناگون (خداوندعشق) و علاوه بر این میل به ردکردن نقاط ضعفego
و تجربه ی وحدت و یکپارچگی در رابطه ی جنسی نیز متعلق به حوزه ی این چاکراست.
عملکرد هماهنگ
عملکرد هماهنگ چاکرای خاجی باز خود را درجریان طبیعی زندگی و احساسات نشان می دهد.
در ارتباط با دیگران باز رفتار می کنید،
به خصوص در مقابل جنس مخالف رفتار طبیعی دارید.
رابطه ی جنسی با معشوق فرصتی است تا در رقص خلقت
که توسط انرژیهای مونث و مذکر صورت می گیرد شرکت کنید،
بنابراین کمک می کند تا با تمام وجود یکی شدن با طبیعت را حس و تجربه کنید
و به تدریج به سوی یکپارچگی و وحدت بروید.

وقتی چاکرای خاجی هماهنگ کارکند جریان انرژی خلاق حیات را در درون بدن

و روان و ذهنتان جاری احساس می کنید.
با این جریان در شعف عمیق خلقت قرارمی گیرید
و زندگی دائما شما را سرشار از شور و اشتیاق و شگفتی می کند.
احساسات شما واقعی و درست، اعمالتان خلاق است.
آنها نه تنها در زندگی خودتان بلکه برای دیگران نیز ایجاد انگیزه می کنند.
عملکرد ناهماهنگ
بد کارکردن چاکرای خاجی معمولا در سن بلوغ به وجود می آید.
بیدار شدن انرژیهای جنسی بی ثباتی ایجاد می کند و والدین،
مربیان به ندرت توانایی آموزش درست به جوانها را دارند که چگونه این انرژی را کنترل کنند.
غالبا، کمبود محبت و نوازش که ریشه در دوران کودکی دارد، وجود دارد.
که این ممکن است بعدا به نفی یا سرکوب امیال جنسی منتهی شود.
در نتیجه انرژی خلاق جنسی صریحا ابراز نمی شود
و در راه نامناسب خود را نشان می دهد
، اغلب با زیاده روی در رابطه ی جنسی، خیال پردازی و یا سرکوب امیال
که گاه گاه به صورت طغیان انرژی اتفاق می افتد، و همچنین ممکن است
به حالتی شبیه به اعتیاد به مواد مخدر درآید.
در اینجا انرژی خلاق جنسی درست شناخته نشده
و در جهت غلط به کار برده می شود. در هر دو صورت،
نسبت به جنس مخالف حالت دودلی و تنش پیدا شده.
شهوت پرستی نسبتا بی ادبانه ایجاد می شود و به اجبار می خواهید
در امیال جنسی موفق شوید و مورد توجه قرار گیرید.
با فقدان پاکدامنی و صراحت طبیعی در ارتباط با انرژی های جنسی،
ابراز این انرژیها را در (طبیعت) محکوم می کنید و آنها دیگر نه آزاد هستند
برای تاثیر متقابل نیروهای (ین) و (یانگ) و نه شما می توانید
حیرت بی آلایش معجزه های حیات را احساس کنید.
کم کاری
در اغلب موارد کم کاری مرکز خاجی می تواند نشانی در دوران کودکی و طفولیت داشته باشد.
احتمالا والدینتان احساسات و ارتباط شان را کنترل می کردند
و شما کمبود لذتهایی حسی مانند نوازش، مهر و عطوفت را تجربه کرده اید
و در نتیجه در چنین فضایی احساساتتان را سرکوب کرده
و آنتن هایی را که گیرنده ی پیام های احساسی هستند جمع کرده اید.
دردوران بلوغ به کلی مانع رشد انرژی های جنسی شده اید.
نتیجه ی این (موفقیت) واپس زدگی، فقدان عزت نفس، فلج عاطفی و سرد مزاجی است.
زندگی در نظرتان غم انگیز، کسل کننده و بی ارزش است.
امکاناتی برای پاکسازی و فعال ساختن چاکرای دوم
لذت بردن از طبیعت
مهتاب و تماشا یا لمس آبهای زلال خارج از شهر چاکرای دوم را فعال می کند.
ماه به خصوص در زمان بدرکامل احساسات شما را زنده می کند و باعث می شود
تا پیامهای روحتان را از راه تجسم و رویاهاتان بگیرید.
مشاهده ی آبهای زلال طبیعی و یا غوطه ورشدن در آن،
یا نوشیدن جرعه ای از آب چشمه در پاکسازی و تزکیه روح به شما کمک می کند
و باعث آزاد شدن احساساتتان از گرفتگیها و گره ها می شود،
به این معنا که نیروی حیات مجددا می تواند آزادانه در درونتان جاری شود.
اگر بتوانید مشاهده ی ماه و لمس آب را همزمان تلفیق کنید
اثر آن برروی چاکرای دوم چشمگیر خواهد بود.

موسیقی درمانی

موزیک: هرنوع موزیک (روان) که شادی و سرور ایجاد کند برای فعال کردن چاکرای دوم مناسب است.
ریتمهای (روان) رقصهای محلی و دو نفره هم این چنین خاصیتی را دارند.
علاوه بر این از هر نوع موسیقی که احساسات شما را جاری کند می توانید استفاده کنید.
برای آرام کردن و یا هماهنگ ساختن انرژیهای چاکرای دوم می توانید
به صدای پرندگان، صدای جریان آب، حتی نوای شرشر
یک چشمه یا فواره ی کوچک در منزل یا خارج از منزل گوش دهید.
رنگ درمانی
رنگ نارنجی روشن چاکرای دوم را فعال می کند.
رنگ نارنجی ما را از انرژی تازه و محرک سرشار می کند و از الگوهای احساسی متعصب آزاد می کند.
عزت نفس را تقویت می کند و باعث افزایش نشاط از لذت های احساسی می شود.
طبق طب آیورودا رنگ نارنجی رنگ درونی آب است.

سنگ درمانی

عقیق قرمز: عقیق قرمز شما را در مجاورت انرژی زیبا و خلاق زمین قرار می دهد.
کمک می کند تا در لحظه زندگی کنید و تمرکز را بالا می برد.
از معجزه های خلقت متحیرتان می سازد.
باعث جریان نیروی حیات تازه و پر احساس و خلاق جانبخش در شما می شود.
یاقوت نارجی: سنگ نارنجی غنای احساساتتان را بر شما آشکار می کند.
شما را با بخش حساس و پذیرا و رویایی وجودتان رو به رو می سازد
وکمک می کند تا این بعد وجودتان را بپذیرید و آن را با شخصیتتان تلفیق کنید.
احساس ترس را دور می سازد و اثر هماهنگ کننده برروی احساسات دارد.
در سطح فیزیکی غدد لنفاوی را پاکسازی می کند. در خانمها برروی تعادل هورمونها اثر دارد.
رایحه درمانی
Ylang-ylang: این روغن مطبوع از شکوفه های درخت ylang-ylang به دست می آید.
اثر آرام کننده دارد و در عین حال شما را ازاحساسات جسمانی لطیف آگاه می کند.
رایحه ی خوش آن احساس ایمنی می دهد
و این شهامت را ایجاد می کند تا بتوانید خود را به جریان احساساتتان بسپارید.
احساسات کنترل شده و یا مغشوش در اثر این رایحه بازشده و موانع به کنار می رود.
چوب صندل: درشرق دور، روغن چوب صندل معمولا برای افزایش انرژی جنسی به کار می رود
و نیز در تعالی رابطه ی دو عاشق به سطح معنوی موثر است.
علاوه بر این قدرت تجسم را تحریک می کند و از فعالیت خلاقانه شور و شوقی ایجاد می کند.
امواج روغن چوب صندل باعث تلفیق انرژی های معنوی در تمام سطوح تفکر، احساس و عمل می شود.
فرم مناسب یوگا که عمدتا برروی چاکرای دوم کاربرد دارد:
تانترا یوگا: تانترا طبیعت را همچون نمایشی بین انرژی های مونث و مذکر (شاکتی
) و (شیوا) می بیند، که این دنیای مریی را در رقص پایان ناپذیر خلقت به وجود می آورد.
در تانترا وحدت با این (نیروی جنسی کیهانی) مبارزه ای است
برای باز کردن حسهایمان، تصفیه و اوج تجربیات حسی وکمکی است به ما برای پذیرفتن زندگی.

چاکرای سوم

(چاکرای شبکه ی خورشیدی یا مرکز ناف هم گفته می شود
و همچنین از نامهای چاکرای طحال، معده و کبد هم استفاده می شود).
چاکرای سوم و خصوصیات مربوط به آن
رنگ: زردطلایی
عنصروابسته: آتش
حس: بینایی
سمبل: نیلوفر ده پر
اصل اساسی: قالب وجود
اندام های وابسته ی بدن: قسمت تحتانی پشت، شکم، دستگاه گوارش،
معده، کبد، طحال، کیسه ی صفرا، دستگاه عصبی خودکار(غیرارادی)
غدد وابسته: پانکراس(کبد)
پانکراس نقش مهمی در هضم غذا دارد.
هورمون انسولین ترشح می کند که در تنظیم قند خون و همچنین در سوخت و ساز کربوهیدراتها موثراست.
آنزیمهایی که توسط پانکراس ترشح می شود
در ایجاد تعادل چربیها و پروتئین بدن اهمیت فراوانی دارند.

نشانه های نجومی و سیاره های وابسته:

اسد/خورشید: گرما، قدرت، وفورنعمت، تلاش برای شهرت، قدرت و مقام اجتماعی.
قوس/ ژوپیتر(مشتری): اظهار تجربه ی زندگی، رشد و توسعه، ساخت و تولید، خرد، یکپارچگی.
سنبله/ تیر(عطارد): طبقه بندی، تجزیه و تحلیل، سازگاری، از خود گذشتگی و خدمت فداکارانه.
مریخ: انرژی و فعالیت، میل به عمل، ابراز وجود.
ساختار و عملکرد چاکرای سوم
چاکرای سوم حیطه ی اختیارات متعددی دارد.
همانطورکه در مورد محل آن اختلاف نظر وجود دارد.
در حقیقت، هر چاکرای اصلی ما با چندین چاکرای فرعی سروکاردارد
اما چون عملکردهایشان به هم نزدیک است از این رو به همان یک چاکرای اصلی توجه می شود.
بنابراین عملکرد چاکرای سوم خیلی پیچیده است. به عنصر آتش نسبت داده شده است،
و آتش جایگاه نور، گرما، انرژی و فعالیت، و در سطح معنوی حالت تزکیه دارد.

چاکرای شبکه ی خورشیدی نشانگرخورشید ماست،

مرکز قدرتمان، اینجا انرژی خورشیدی را که پرورش دهنده ی بدن است جذب می کنیم،
بدین ترتیب به بدن فیزیکی حیات می بخشیم و از آن حفاظت می کنیم.
در چاکرای سوم وارد حوزه ی فعالیت و ارتباط با دیگران دردنیای مادی می شویم.
این بخشی از بدن ماست که انرژی احساسات از آن ساطع می شود.
ارتباط ما با دیگران، دوست داشتن ها و نفرت ها و توانایی
داشتن ارتباط طولانی با دیگران از مهمترین بخشهای تحت کنترل این مرکز هستند.
برای انسانهای معمولی، چاکرای سوم نمایانگر بنیاد خصوصیات فردی آنهاست.
در اینجا هویت اجتماعی مان را پیدا می کنیم و درجستجوی اثبات آن هستیم،
چه از راه پافشاری و اصرار شخصی، بااراده برای کسب موفقیت،
تلاش برای قدرت و یا اینکه از راه سازگاری با الگوهای اجتماعی.
مهمترین وظیفه ی چاکرای سوم تطهیر و پاکسازی امیال وآرزوهای چاکراهای پایین تراست، آگاهانه کنترل می کند و انرژی خلاقش را به کار می برد،

و نهایتا غنای معنوی چاکراهای بالاتر را ممکن می سازد

تا به عنوان وسیله ای برای دستیابی به بیشترین احساس
رضایت ممکن درتمام سطوح وجود دردنیای مادی متجلی می شود.
چاکرای سوم مستقیما در ارتباط با بدن اختری است
که به عنوان مرکز آرزوها و امیال نیز شناخته شده است، و حامل احساسات ما است.
اینجا آرزوهای حیاتی، آرزوها و احساسات چاکراهای پایین تردرک می شود،
به کلام در می آید، و به قالب انرژی بالاتر تبدیل می شود
که با تلفیق با انرژی های چاکراهای بالاتر به بودن ما شکل می دهد.
طبق اصل خود در سطح فیزیکی خود را درکبد نشان می دهد.
در مجموعه ی دستگاه گوارش کبد وظیفه ی تجزیه ی غذا را (بعد از فرو بردن) به عهده دارد،
قبل از اینکه مواد به بخشهای مربوط منتقل شوند
مواد مفید را از مواد غیر مفید جدا و آنها را به مواد قابل استفاده تبدیل می کند.
باور و یکپارچگی احساسات، آرزوها و تجربیات ما کمک می کنند
تا چاکرای سوم رلکس و باز شود،
بدین ترتیب نوردرونی افزایش یافته و اوضاع و احوال زندگی نیز شفاف می شود.
حالت اصلی خلقیات ما درحد وسیعی بستگی دارد
به میزان شفافیت و نوری که اجازه می دهیم در درونمان بدرخشد.
وقتی چاکرای سوم باز باشد احساس روشن بینی، شعف و رضایت درونی می کنیم.
اگر چاکرای سوم قفل یا مختل باشد یاس و اندوه و تا حدودی عدم تعادل احساس می کنیم.
همزمان با این حالت در جهان بیرونی هم همین حالتها را حس می کنیم
یا زندگی خیلی روشن به نظر می آید و یا تاریک.
میزان نور درون ما تعیین کننده ی شفافیت تصویر و چگونگی آنچه می بینیم است.
با افزایش یکپارچگی و وحدت درونی، چاکرای سوم به تدریج از نور زرد
روشنفکرانه به رنگ زرد طلایی خرد و کثرت تبدیل می شود.
از راه چاکرای شبکه ی خورشیدی مستقیما امواج دیگران را دریافت می کنیم

و طبق آن واکنش نشان می دهیم،

اگر با امواج منفی مواجه شویم انقباض ناگهانی چاکرای سوم وضعیت خطر را هشدار می دهد.
این یک وسیله ی حفاظتی موقت است،
وقتی که نور درون به اندازه ای قوی باشد که بتواند
بدن ما را همچون غلافی محافظ بپوشاند دیگر ضرورتی نخواهد داشت.
عملکرد هماهنگ
یک چاکرای سوم باز همراه با عملکردی هماهنگ احساس آرامش می آفریند
و با ((خود)) واقعی تان، با زندگی درکل و جایگاهتان در زندگی به طورخاص، هماهنگی درونی ایجاد می کند.
می توانید خود را کاملا باور کنید و همچنین به احساس دیگران
و ویژگی های شخصیتی آنها احترام بگذارید. به طور طبیعی دارای این ظرفیت هستید
که احساسات، آرزوها و آنچه را در زندگی تجربه کرده اید بپذیرید،
آنها را در((جلوه ای درست)) ببینید و بخش ضروری از پیشرفت خود بدانید.
ب دین نحو می توانید احساسات، آرزوها و تجربیاتتان را با هم تلفیق کنید

که در چنین وضعیتی به سوی یکپارچگی هدایت می شوید.

تمام اعمالتان خود به خود در هماهنگی با قوانین کیهانی تعادل طبیعی قرار دارند
که با کل جهان و همه ی هستی بشرکار می کند.
زمانی که اعمالتان به پیشرفت معنوی و ثروت مادی تان کمک کند
چه در مورد خود و چه در مورد دیگران در تحولی کلی قرار دارید.
سرشار از نور و انرژی هستید، نور درونتان بدنتان را نیز در برمی گیرد.
شما را از امواج منفی و تشعشعات محیط اطراف مصون می دارد.
اگر چاکرای چشم سوم و چاکرای تاجتان هم باز باشد،
تمام چیزهای قابل رویت را که از امواج نور مختلف تشکیل شده اند را تشخیص خواهید داد.
آرزوهایتان خود به خود تحقق خواهند یافت چون ارتباط شما با انرژی نور موجود
در تمام چیزهایی که به دنبالش هستید بسیار نزدیک است
به همین دلیل به طرف خود جذبشان می کنید.
بنابراین درآگاهی زندگی می کنید که برکت حق مسلم و میراث الهی شماست.
عملکرد ناهماهنگ

وقتی چاکرای سوم یکطرفه کارکند یا درست کارنکند،

می خواهید همه چیزطبق خواسته های شما انجام شود،
دوست دارید دنیای درون و بیرون را کنترل کنید،
می خواهید غلبه و اعمال قدرت کنید. بااین وجود ازدرون ناآرام وناراضی هستید.
احتمالا درطول دوره ی کودکی و یا نوجوانی طرد شدن را تجربه کرده اید.
بنابراین توانایی این را ندارید که ارزشهای خود را رشد دهید
و در نتیجه نخواهید توانست شناخت ورضایت درونی دردنیای مادی نیز پیدا کنید.
اصرارفراوان دارید تا فعالیتهای بیرونی را افزایش دهید تا بتوانید
احساسات آزارنده،کمبودها و نقطه ضعف ها را بپوشانید.
نیازبه آرامش درونی دارید و به سختی می توانید چیزها را رها کنید
تا آرام شوید. پذیرفته شدن و رفاه مادی درمراحل ابتدایی اهمیت قرار دارند
وشاید شما در به دست آوردن آنها کاملا موفق باشید.
به نظرتان هیچ چیزی ممکن نیست شما را وادار
به سرکوب احساسات ناخوشایند کند حتی اگرپدیده ی آزاردهنده ای باشد.
درنتیجه احساساتتان متوقف می شود.
اما گاه و بی گاه دیوارکنترل را شکسته وبه حالت دفاعی همچون سیل طغیان می کند
و هدایت آن درجهت صحیح برایتان غیرممکن است.
به آسانی شدیدا ناراحت می شوید،
اما نگرانی و ناآرامی شما واکنش همه ی خشمی است که درطول زمان طولانی فروخورده اید.
نهایتا روزی اذعان خواهید کرد که آن تلاش برای به دست آوردن
ارزشهای مادی نمی تواند برای زمان طولانی شما را ارضا کند.
کم کاری
کم کاری چاکرای سوم شما را مایوس و ناامید می کند.
همه جا مانع می بینید، سدهایی که مانع تحقق خواسته های شما می شوند.
احتمالا آزادی شخصیتتان درزمان کودکی به شدت محدود شده است.
ازآنجایی که ترس ازدست دادن تایید والدین و معلمان را داشته اید،
درابرازاحساسات کلا تردید کرده اید و اغلب آنها را که می توانستید تحمل کنید سرکوب کرده اید.
این باعث شده تا ((خاکستراحساسات)) تلمبارشده،
چیزی که الان انرژی آتشین چاکرای شبکه ی خورشیدی
را خاموش کرده و افکار و اعمال خودجوش و قدرتتان را می رباید.
حتی درحال حاضر هم سعی دارید مورد تایید و قبول قرار گیرید
اما چیزی که به دست می آورید عدم پذیرش و سازگاری احساسات و امیال حیاتی خودتان است.
وقتی با مشکلی روبه رو می شوید احساس ناراحتی و تردید پیدا می کنید
یا به شدت عصبی می شوید و اعمالتان بی نظم و بی برنامه می شود.
اگر امکان داشته باشید، ترجیح می دهید از تمام مبارزه های جدید زندگی خود را دور کنید،
تجربیات غیر معمول زندگی شما را می ترساند و در واقع احساس می کنید
قادر نیستید با چیزی با اصطلاح((تلاش برای بقا)) دست وپنجه نرم کنید.
امکاناتی برای پاکسازی وفعال کردن چاکرای سوم

لذت بردن ازطبیعت

رنگ طلایی نورخورشید با نور، گرما و انرژی چاکرای شبکه ی خورشیدی هم خوانی دارد.
اگر آگاهانه تحت تاثیرآن قرار گیرید او این خصوصیات را در شما تقویت می کند.
تماشای مزرعه ای ازگندم رسیده در زیر نور خورشید نشانی است از برکت وفراوانی
، برکتی که مکملی است ازگرمای خورشید و قدرت تابش.
اگر به گل آفتاب گردان نگاه کنید، نقش و نگار پیچ وتاب خورده ای را می بینید
که درپیچیدگی شان وحدتی وجود دارد،
درحالی که گلبرگ های آن نورطلایی را ازقلب آن به بیرون جاری میسازند.
باغرق شدن درتماشای این ماندلای طبیعی درمی یابید
که در این یگانگی نهفته نظم و حرکت رقص گونه ای وجود دارد
که تشعشعات آن با انرژی و شعف به نحوی ملایم و دلپذیر به بیرون ساطع می شود.
موسیقی درمانی

موزیک: چاکرای سوم با ریتم شاد فعال می شود.

موسیقی ارکستری با صداهای هماهنگ برای هماهنگ کردن
انرژی چاکرای شبکه ی خورشیدی مناسب است.
برای نا آرامی دراین شبکه، هرنوع موزیک آرامی که شما را به درون هدایت کند می تواند آرامش بخش باشد.
رنگ درمانی
رنگ زرد روشن چاکرای سوم را فعال و تقویت می کند.
رنگ زرد به افکار و اعصاب نیرو می بخشد، اما ممکن است ارتباط و رفتار متقابل با دیگران را نیزافزایش دهد.
احساس خستگی درونی را برطرف می کند، شعف و انبساط خاطر ایجاد می کند.
ممکن است شما آدم منفعل و خیال پردازی باشید، رنگ زرد کمک می کند
تا فعالانه با زندگی برخورد کنید. علاوه براین برروی
میزان تحملتان چه درسطح فیزیکی و چه معنوی اثر مثبت دارد.
رنگ طلایی درمسائل روانی و یا بیماری های جسمی اثرآرامش بخش دارد.
فعالیت های ذهنی را تقویت می کند و باعث برانگیخته شدن
نوعی خرد که بالاتر از تجربه است می شود.

سنگ درمانی

چشم ببر: چشم ببر بصیرت درون و بیرون را تقویت می کند.
ذهن را هوشیار کرده وکمک می کند تا اشتباهات خود را تشخیص دهیم و درست عمل کنیم.
کهربا: کهربا صمیمیت و اعتماد ایجاد می کند.
انرژی خورشیدی اش شعفی عظیم تر و روشنی بیشتری به راهمان می دهد.
بینش تازه ای را منتقل می کند و می آموزد که چگونه به ((خویشتن)) خویش درزندگی پی ببریم.
بدین ترتیب،کهربا در وظایف شغلی مان هم موفقیت به بار می آورد.
درسطح فیزیکی پاک کننده ی اندام است، به تعادل دستگاه جهاز هاضمه و
غدد درون ریز کمک می کند، درنهایت تقویت کننده و پاک کننده ی کبد است.
زبرجد: زبرجد طلایی رنگ، ما را سرشار از انرژی فروزان وگرمای خورشید می کند.
با آگاهی بیشتر، هوشیاری، شفافیت، سرور و درخشندگی غنیتان می کند.
علاوه براین احساسات نگران کننده و افکار یاس و اندوه را دور می کند.
ممکن است کمک کند تا به اضطراب و افسردگی غلبه کنید.
به علاوه زبرجد تقویت کننده ی تمام بدن وکمک دهنده ی ذهن است.
و در بعد فیزیکی به عمل هضم کمک می کند.
Citrine: Citrine درکل احساس خوشحالی، گرما، شور، امنیت و اعتماد می دهد.
کمک می کند تا آنچه را تجربه کرده اید درک کنید و درک شهودی را به عمل آگاهانه تبدیل کنید.
همچنین نعمت درونی و بیرونی را به طرف شما جذب می کند تا به اهدافتان برسید.
دربعد فیزیکی کمک می کند تا سموم بدن دفع شود و مشکلات هضم و دیابت را درمان می کند.
به علاوه خون و اعصاب را احیا می کند.
رایحه درمانی
اسطوخودوس: روغن اسطوخودوس اثرآرامش بخش بر روی بی قراری چاکرای سوم دارد.
امواج ملایم و گرم آن به((درک کردن)) و از بین بردن احساسات کنترل شده کمک می کند.
رزمری: روغن فشرده با بوی تند که ازگیاه رزماری رفته می شود
خصوصا برای کم کاری چاکرای شبکه ی خورشیدی مناسب است.
اثر محرا وتازه کننده ی آن کمک می کند تا برسستی و رخوت غلبه کنید
و میل به کار و فعالیت را افزایش می دهد.
Bergamot: امواج روغن فشرده ای که از میوه ی درخت bergamot گرفته می شود
مقدار زیادی نور درخود دارد. رایحه ی خوش آن که شبیه عطر لیمو است

انرژی ها را تقویت می کند و اتکا و اعتماد به نفس می دهد.

فرم یوگایی که عمدتا ازراه چاکرای سوم کارمی کند
کارما یوگا: کمک می کند تا درفعالیت ها و اعمالمان به از خود گذشتگی برسیم
و فقط به فکر منافع شخصی نباشیم.
از راه کارما یوگا خود را بر روی((اراده ی الهی)) باز می کنیم
و عمالمان با انرژی کیهانی طبیعی((خلقت)) هماهنگ می شود.
چاکرای چهارم
آناهاتا چاکرا(چاکرای قلب یا مرکز قلب نیز نامیده می شود)
چاکرای چهارم وخصوصیات مربوط به آن:
رنگ: سبز و همچنین صورتی و طلایی
عنصروابسته: هوا
حس: لامسه
سمبل: لوتوس12 پر

اصل اساسی: از خود گذشتگی

اندام های وابسته ی بدن: قلب، بالای پشت، قفسه ی سینه و صدری،
پایین ترین قسمت ریه، خون و دستگاه گردش خون، پوست.
غده ی وابسته: تیموس
غده ی تیموس تنظیم رشد وکنترل سیستم لنفاوی را به عهده دارد
و همچنین محرک و تقویت کننده ی سیستم ایمنی است.
نشانه های نجومی و سیاره های وابسته:
اسد/خورشید: احساسات گرم، صداقت، سخاوت و بخشندگی.
میزان/ ونوس(ناهید): ارتباط، عشق، تلاش برای هماهنگی،
بهبود بخشیدن ((خویشتن)).
کیوان/ زحل: غلبه برنفس فردی، بدین سان عشق فداکارانه امکان پذیر می شود.
ساختار وعملکرد چاکرای چهارم
چاکرای قلب مرکز سیستم کل چاکراهاست.
سه مرکزپایین تر را که مراکز فیزیکی و احساسی هستند به سه تای بالایی که مراکز ذهنی و معنوی اند وصل می کنند.

شش ضلعی به عنوان نماد آن کاملا این مطلب را روشن می کند

که چگونه انرژی های سه چاکرای پایین و سه چاکرای بالا متقابلا در یکدیگر نفوذ دارند.
چاکرای چهارم به عنصرهوا و حس لامسه تشخیص داده می شود.
این نشان دهنده ی انعطاف پذیری قلب، قدرت برقراری ارتباط و تمایل به تحت تاثیر قرار گرفتن
و در عین حال ارتباط با همه چیز است.
دراینجا به ظرفیت همدلی خود با دیگران و سازگاری
با آنها و همنوا و همراه شدن با امواج کیهانی پی می بریم.
از راه همین مرکز انرژی زیبایی های طبیعت و همچنین هارمونی موجود
در موسیقی، هنرهای تجسمی و شعر را درک می کنیم.
در چاکرای چهارم تصاویر، کلمات و صداها تبدیل به احساسات می شوند.
هدف چاکرای چهارم رسیدن به وحدت کامل از راه عشق است.
تمام آرزوهایی که برای ارتباط صمیمی و عمیق، یگانگی، هماهنگی و عشق داریم
حتی زمانی که احساس غم به سراغمان می آید
درد یا ترس جداشدن و ازدست دادن عشق و علاقه، منشا تمام اینها چاکرای قلب است.
در وضعیتی که کاملا باز و پاک باشد، چاکرای چهارم قلب،
حقیقت و عشق بدون قید و شرط راشکل می دهد.
عشقی که صرفا به خاطرخودش وجود دارد بنابراین نه مالکیتی است و نه ازدست دادنی.
وقتی با چاکرای بالاترمرتبط می شود این عشق به(bhakti) باکتی((عشق الهی)) تبدیل می شود
که ما را از حضور الهی در تمام خلقت آگاه می سازد
و به سوی وحدت با هرآنچه که در جهان وجود دارد راهنمایی مان می کند.
دراین راه، در جهت دستیابی این هدف قلب ما باید بیاموزد که عشق بورزد،
درک کند و شخصیت خاصمان را باور کند.
شرط لازم ((بله)) گفتن است به دیگران و به زندگی به طورعام.
به محض اینکه بپذیریم که تمام تجربیات، آرزوها و احساساتمان مفهومی عمیق تردارند
و هدف آنها این است که از راه های مختلف به باورعاشقانه ای برسیم

درچاکرای چهارم به این مطلب دست می یابیم

که تمام احساسات و معناهایی که برای زندگی داریم ازآرزو و عشق یکی شدن
با سرچشمه ی شور وشوق نشات می گیرد که درنهایت بازهم تجلی دیگری ازعشق است.
با هرانکار و عدم پذیرشی به جدایی و منفی بافی جان تازه ای می بخشیم
درحالی که با پذیرش مهرآمیز و مثبت یک((بله))، آگاهانه امواجی ایجاد می شود
که در آن احساسات منفی نمی تواند باقی بماند.
شاید تاکنون متوجه شده باشید که احساسات شدید غم، خشم یا نا امیدی می تواند
محبت بی غرض و توجه تمام وکمال شما را خنثی کند. اگرمتوجه نشده اید فقط گاهی امتحان کنید.
زمانی که ازدرد یا بیماری رنج می برید،
اگربه عنصر بیمار توجه توام با عشق داشته باشید به بهبودی او فوق العاده سرعت می بخشید.
بنابراین درچاکرای قلبمان توانایی عظیمی را برای دگرگونی و سلامتی خود و دیگران داریم.
اگریاد بگیریم که تمام بخشهای شخصیت خود را از صمیم قلب بپذیریم و دوست داشته باشیم،

می توانیم کاملا دگرگون یا سالم شویم.

این گونه مهرورزی شرط لازم یک عشق رضایت بخش به دیگران، برای همدردی،
تفاهم و شادی فراگیر که شامل همه ی زندگی می شود است.
انرژی چاکرای قلب فوق العاده قوی به بیرون تراوش می کند
و یک چاکرای قلب باز می تواند خود به خود تاثیر شفا بخش ودگرگون کننده
بر روی دیگران داشته باشد.
اگرچه درموارد شفابخشی آگاهانه چاکرای چشم درون هم جزئی ازمرحله است.
چاکرای قلب رنگ سبز، صورتی و گاهی طلایی ساطع می کند.
سبز رنگ سلامتی، همدردی و هماهنگی است.
اگرشخصی روشن بین(کسی که می تواند هاله ها را ببیند)
رنگ سبز روشن از چاکرای قلب کسی دریافت کند،
نشان دهنده ی سلامت کامل است.
درحالی که هاله ی طلایی مخلوط با صورتی نشان دهنده ی این است
که شخصی در عشق پاک و فداکارانه ((الهی)) به سر می برد.
چاکرای قلب اغلب جایگاه عمیق ترین و پرشورترین احساسات عاشقانه ی ماست.
از طریق این مرکز انرژی می توانیم
با قسمت جهانی روحمان که جرقه ی((الهی)) درون ماست ارتباط برقرارکنیم.
چاکرای قلب نقش تعیین کننده ای بر روی پالایش دریافت ها دارد
که با گشایش چشم سوم یا چاکرای پیشانی همراه می شود،
به خاطر از خود گذشتگی قلب است که ما پذیرای جلوه های ظریفتر((خلقت)) می شویم.
بدین ترتیب توانایی های والای چاکرای پیشانی با بازشدن چاکرای قلب همزمان ایجاد می شود.
عملکرد هماهنگ
چاکرای قلبی که کاملا باز شده و هماهنگ با دیگرچاکراها کارکند شما را به کانال
عشق((الهی)) تبدیل می کند.
انرژی های قلب شما می تواند دنیا را برایتان تغییردهد،
متحد کند و وفق دهد و حتی اشخاص اطرافتان را شفا بخشد.
گرمای طبیعی، صمیمیت و شادی پخش می کنید.
این قلب اطرافیانتان را باز می کند، اطمینان و شادی و سرور به وجود می آورد.
حس همدردی و میل به کمک کردن به طور طبیعی به سراغتان می آید.
احساستان عاری از آزار درونی، تضاد، تردید وعدم اطمینان است.
دوست دارید به خاطر نفس دوست داشتن، شور و شوق بخشیدن دارید بدون اینکه انتظار چیزی داشته باشید.
احساس ایمنی و راحتی با تمام((خلقت)) دارید.
هرکاری را از صمیم قلب انجام می دهید.
عشقی که درون قلب شماست از بازی کیهانی جد اشدن ودوباره وصل شدن
که درتمام تجلیات زندگی وجود دارد آگاهتان می سازد،
محفوظ دراین عشق و سرشار از عشق ((الهی)) و هماهنگی هستید.
تجربه ی شخصی به شما یاد داده است که این آرزوی وحدت مجدد
با خداوند ریشه درجداشدن از مظهرخداگونه ی حیات دارد و اندوه نتیجه ی این جدایی است.
از راه این((خرد قلب)) وقایع دنیایی و شخصی را در نور تازه ای می بینید.
عشقی که درقلب شماست ازتمام کارهایی که درجهت عشق به خداوند و رشد و موفقیت((مخلوقات)) اوست حمایت می کند.
همه ی موجودات را درک می کنید، چه ذی شعورباشند چه نباشند،
درقلب شما زندگی می کنند. دیگربه زندگی ازفاصله ی دورنگاه نمی اندازید وفکرنمی کنید
که دیگربا شما کاری ندارد.آن راهمچون بخشی اززندگی خودتان می بینید.
احساس سرزنده بودن به شدت درونتان رشد می کند و شروع می کنید تا درک کنید
((زندگی)) درخالص ترین و اصیل ترین فرم خود حقیقتا مظهر
لایزال عشق و برکت((الهی)) است.
عملکرد ناهماهنگ
درست کار نکردن چاکرای قلب به شکل های مختلف ممکن است خود را نشان دهد.
برای مثال ممکن است دائما بخواهید درخدمت دیگران باشید و سخاوتمندانه عمل کنید
بدون اینکه حقیقتا به سرچشمه ی عشق وصل باشید.
در باطن، شاید به آن آگاه و معترف نباشید. همیشه در ازای ((عشقی)) که می دهید
انتظار سپاس و قدردانی دارید و عمیقا از اینکه از زحمتی که متحمل شده اید
به خوبی سپاس گزاری نشده است عمیقا دلسرد هستید.
امکان دارد آن قدر احساس نیرومندی کنید که بخشی از نیرویتان را ببخشید.
هرچند که از پذیرش عشق دیگران عاجزید و قادر نیستید خود را برای پذیرفتن این عشق باز بگذارید.

مهر و محبت و ملایمت شما را شرمنده می کند.

شاید به خود بگویید نیازی به عشقی که دیگران می توانند به شما بدهند ندارید.
در بعد فیزیکی انگار سینه سپرکرده اید و با پوشش زرهی درونی
در مقابل همه ی دردها و حمله ها به حالت دفاعی برخاسته اید.
کم کاری
کم کاری چاکرای قلب شما را بسیارآسیب پذیر و وابسته
به عشق و علاقه ی دیگران می کند.
وقتی احساس می کنید که طرد شده اید عمیقا آزرده می شوید،
به خصوص زمانی که دل و جرات این را داشته اید که خود را بازکنید.
وقتی چنین اتفاقی می افتد، افسرده و غمگین میل دارید درلاک خودتان فرو روید.
دوست دارید که عشق بورزید،
اما ترس از طرد شدن باعث می شود که نتوانید راه درستی برای این کار پیدا کنید؛
و این طرز تلقی بارها باعث تحکیم نقاط ضعف و ناتوانی تان می شود.
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
لطفا پاپ آپ را چک کنید.
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by