انرژی درمانیدسته‌بندی نشده

انرژی درمانی کاربردی

انرژی درمانی کاربردی

انرژی درمانی کاربردی

معرفی پراناها و بررسی دقیق آنها :
 پرانای قرمز
خصوصیات
1- تقویت کننده
2- گرم
3- گسترش دهنده
4- منبسط کننده
5- توزیع کننده (جریان خون رابهتر می سازد)
6- سازنده – التیام سریع بافتها و سلولها
7- کالبد فیزیکی را تغذیه و حفظ میکند
8- به خون، بافتها و دستگاه استخوانی بدن حیات می بخشد
9- تحریک کننده و فعال کننده
کاربردها
1- تقویت اعضا یا بخشهای کم کار و ضعیف
2- منبسط کننده ی رگهای خونی و لوله های هوایی
3- بهبود بخشیدن به سیستم گردش خون
4- آلرژی
5- زخمهای داخلی و خارجی
6- خستگی یا ضعف عمومی
7- فلج
8- به هوش آوردن بیماران بیهوش
برای استفاده از پرانای قرمز، از قرمز روشن مایل به سفید یا پرانای قرمز روشن استفاده می شود از پرانای قرمز تیره استفاده نکنید زیرا واکنش عکس داشته و به جای تقویت کردن عضو تحت درمان آن را ضعیف می نماید.
پرانای قرمز روشن مایل به سفید یا قرمز روشن اثر منبسط کننده روی رگهای خونی و مجراهای هوایی دارد. این برای درمان بیماران قلبی و آسمی مفید است. (نباید ازپرانای قرمز تیره استفاده شود زیرا می تواند سبب التهاب و انقباض گردد. همچنین درمورد ناراحتیهای آمیزشی نباید از آن استفاده شود زیرا رشد میکروبهای دستگاه تناسلی را تسریع می کند.)
انرژی درمانی کاربردی. دکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
انرژی درمانی کاربردی
پرانای نارنجی
خصوصیات
1- دفع کننده
2- از بین برنده
3- ضد انسداد
4- پاک کننده
5- نرم کننده یا شل کننده (انرژی معیوب را شل می کند)
6- ذوب کننده یا حل کننده
7- بیرون کشنده یا جدا کننده
8- شکافنده، تخریب کننده و نابود کننده
کاربردها
1- دفع کردن یا از بین بردن اضافات سموم، میکروب ها و انرژی معیوب
2- آلرژی
3- ناراحتیهای کلیه و مثانه
4- یبوست
5- مشکلات قاعدگی
6- برطرف کردن لخته خون
7- آرتروز
8- کیست
9- سرما خوردگی، سرفه و مشکلات ریوی
به هنگام استفاده از پرانای نارنجی، معمولا فقط پرانای نارنجی روشن مایل به سفید یا پرانای نارنجی روشن استفاده می شود. (پرانای نارنجی دارای اثری بسیار قوی است، بنابراین درمورد اعضای حساس مانند چشم، مغز و قلب باید از آن اجتناب شود.) به دلایل ایمنی، ازکاربرد پرانای نارنجی برای اعضای زیر اجتناب کنید.
1- سر
2- چشمها
3- مغز
4- نواحی خیلی نزدیک به سر
5- چاکرا های فرعی فک
6- قلب
7- چاکرا های جلو و پشت قلب
8- طحال
9- چاکرا های جلو و پشت طحال
انرژی دادن به اعضای حساس با پرانای نارنجی ممکن است سبب آسیب جدی نظیر پارگی شبکیه یا خونریزی مغزی گردد. (درهنگام انرژی دادن به ریه ها با پرانای نارنجی، به طور مستقیم ازطریق پشت ریه ها، دست یا دست ها نباید به سمت سرقرار بگیرند.) توصیه می شود با پرانای نارنجی چاکرا های فرعی فک را انرژی ندهید زیرا این چاکراها به مغز نیز انرژی می دهند.
پرانای نارنجی را برطحال یا چاکرای طحال نیز اعمال نکنید زیرا چاکرای طحال مستقیما به تمام چاکراهای اصلی متصل است ازجمله آن ها که روی سر واقع هستند. پرانای نارنجی بر روی چاکرای شبکه ی خورشیدی و چاکرای ناف باید با احتیاط استفاده شود زیرا ممکن است سبب شل شدن عمل تخلیه ی روده گردد.
از این پرانا برای درمان یبوست استفاده می شود زیرا حرکت روده را تحریک می کند. ازپرانای نارنجی برای بیماران مبتلا به آپاندیس نباید استفاده شود زیرا ممکن است پارگی آپاندیس متورم راتسریع کند و همچنین از پرانای نارنجی برای تسهیل جدا کردن آگاهی یک بیمار در حال مرگ استفاده می شود. نارنجی روشن مایل به سفید دارای اثر پاک کنندگی قوی هم به صورت اتریکی(اثیری) و هم فیزیکی می باشد.
از نظر اثیری انرژی مصرف شده و معیوب را بیرون می راند. از نظر فیزیکی، در از بین بردن مواد زاید نقش مهمی دارد. نارنجی روشن مایل به سفید و قرمز روشن مایل به سفید برای درمان آلرژی به کار می روند. ازپراناهای رنگی دیگر نیزمی توان برای درمان آلرژی استفاده کرد. ولی برای حصول نتیجه ی پایدارتر و سریع تر به ویژه در آلرژی شدید باید از نارنجی روشن مایل به سفید و قرمز روشن مایل به سفید استفاده نمود.
 پرانای سبز
خصوصیات
1- تجزیه کننده
2- هضم کننده
3- ضد انباشتگی پرانایی
4- پاک کننده
5- ضد سموم
6- ضد عفونت
7- حل کننده
8- شل کننده ی ماده ی بیوپلاسمایی معیوب
9- تجزیه ی سلول های مرده
کاربردها
1- برطرف کردن لخته ی خون
2- ضد عفونی کردن
3- سرماخوردگی
4- تب
5- کاربرد در جاروکردن موضعی برای برطرف کردن انباشتگی پرانایی و شل کردن انرژی معیوب پایدار
پرانای سبز یا نارنجی معمولا در رفع انباشتگی پرانایی و پاکسازی قسمت بیمار به وسیله ی شل کردن ماده ی بیوپلاسمایی معیوب به کارمی رود. ماده ی بیوپلاسمایی معیوب، پس از آنکه شل شد با جاروی موضعی جدا شده و ازبین می رود، سپس به قسمت مربوطه انرژی داده می شود.
نرم شدن و دفع ماده ی بیوپلاسمایی بیمارشده به وسیله ی پرانای سبز یا نارنجی، به پرانای تازه امکان می دهد تا به عضو بیمار وارد شود و بدین وسیله سلامت به قسمت درمان شده بازگردد. پرانای سبز در مقایسه با پرانای نارنجی ملایم تراست. درهنگام انرژی دادن به اعضای درونی با پرانای نارنجی توصیه می شود به عنوان یک احتیاط ابتدا از پرانای سبز استفاده شود.
به منظور پیشگیری ازخطرات احتمالی نامطلوب قبل از انرژی دادن با پراناهای پرقدرت نظیر پرانای نارنجی، قرمز و بنفش ازپرانای سبز روشن استفاده کنید. (انرژی دادن با پرانای سبز روشن و سپس با پرانای نارنجی روشن، در برطرف کردن انباشتگی، دفع و پاکسازی در سطح فیزیکی و بیوپلاسمایی در عضو تحت درمان بسیار موثراست.)
لطفا به ترتیب ذکر شده توجه داشته باشید. ابتدا از پرانای سبز روشن برای شکستن و تجزیه انرژی معیوب استفاده می شود، سپس ازپرانای نارنجی روشن برای بیرون راندن انرژی معیوب نرم شده. از پرانای نارنجی در ابتدا یا هردو آنها همزمان استفاده نشود.
هنگامی که پرانای نارنجی- سبزروشن (سهم بیشتری از پرانای سبز و سهم کمتری از پرانای نارنجی) به بیمارداده شود یا هنگامی که پرانای نارنجی و پرانای سبز به طور همزمان داده شوند، اثرآنها چند برابرمی شود، بنابراین می تواند مخرب گردد و درحل کردن رسوبات کاربرد دارد. هنگامی که ازپراناهای سبز و نارنجی تیره تری استفاده شود اثر آن کاملا مخرب است، ودر درمان انواع معینی ازسرطانها به کارمی روند. (برای متمرکز کردن و موضعی کردن اثر تجزیه کننده انرژی پرانایی از پرانای آبی استفاده می شود.)
پرانای زرد
خصوصیات
1- چسبندگی یا به هم چسبانندگی
2- سوخت وساز، تکثیر و ازدیاد، رشد
3- اثر تحریک کننده بر اعصاب
4- آغاز کننده یا ایجاد کننده
5- ضروری برای قوی وسالم کردن بافتها و اندامها و استخوانها
کاربردها
1- استخوانهای شکسته
2- مشکلات پوستی
3- التیام سلولی
4- ایجاد بافتها، اعضا و استخوانهای قوی و سالم
5- بهبود سوخت و ساز
ازپرانای زرد به تنهایی نباید برای درمان زخم و سوختگی و شکستگی استخوان استفاده شود زیرا جای زخم باقی می ماند یا گوشت اضافه یا استخوان اضافه ایجاد خواهد شد.
پرانای آبی
خصوصیات
1- ضد عفونت و ضد التهاب
2- بازدارنده و متوقف کننده
3- متمرکز کننده و متراکم کننده
4- مسکن و بی حس کننده ی ملایم
5- خنک کننده
6- انعطاف پذیری و نرمی
7- لخته کننده ی خون
کاربردها
1- دردهای عفونی
2- برطرف کردن درد
3- کاهش التهاب
4- بازداشتن و توقف عملکرد چاکراها، اعضا و عملکرد حرکتی
5- القای استراحت و خواب و آرامش
6- توقف خونریزی
7- پایین آوردن تب
آزمایشی بر روی یک فرد فلج انجام داده شد. ابتدا درمان برروی مغز و سپس بازوی راست انجام شد. به مدت چند دقیقه پرانای آبی روشن به دست راست که بیمار بود هدایت شد. در نتیجه بیمار مشکل بیشتری در بلند کردن دست راستش پیدا کرد. هنگامی که پرانای قرمز روشن به ناحیه ی معیوب داده شد بیمار توانست دستش را راحت ترحرکت دهد. روز بعد وضع بیمار از آن هم بهتر شده بود. این نشان می دهد که پرانای آبی دارای اثر بازدارنده است درحالیکه پرانای قرمز اثر تحریک کننده و تقویت کننده دارد.
– پرانای بنفش (پرانای بنفش یک پرانای پر قدرت است و خصوصیات تمام پراناهای دیگررا دارد. از آن برای بیماری های شدید استفاده می شود.) پراناهای بنفش روشن، بنفش روشن مایل به آبی یا بنفش روشن مایل به سبز نیز برای بهبود سریع زخمهای تازه به کار می روند. ازپرانای بنفش تیره برای ناراحتی های تنفسی استفاده نکنید، زیرا واکنش عکس در پی خواهد داشت و موجب تحریک رشد ویروس های ناحیه ی ریه می گردد.
(هنگامی که پرانای بنفش همزمان و توام با پرانای رنگی دیگری به بیمار داده شود، اثر تقویت کننده یا تشدید کننده ی زیادی بر رنگ دیگری می گذارد. هرگز از پراناهای بنفش و قرمز با هم استفاده نکنید زیرا اثر آن بسیار مخرب است و سبب می شود برخی سلول ها که انرژی گرفته اند بسیار داغ شوند و بر اثر انبساط منهدم گردند. استفاده ی همزمان پرانای بنفش و نارنجی نیز مخرب است و سبب ترکیدن برخی سلولها که انرژی گرفته اند می شود. همچنین از پرانای بنفش و پرانای زرد باهم، خودداری نمایید زیرا سبب رشد سریع و بی رویه و بی قاعده ی سلولها می شود.)
پرانای بنفش قبل یا بعد از القاء یک پرانای رنگی دیگر، دارای اثر تشدید کننده می باشد، بنابراین زمانی که از پرانای بنفش استفاده شده است یا خواهد شد از کاربرد پراناهای تیره بپرهیزید زیرا ممکن است اثرات منفی ایجاد نماید. برای تقویت قسمتی از بدن که ضعیف شده است میتوان از قرمز روشن متمایل به سفید استفاده کرد. تکنیک پر قدرت تر برای تقویت سریع آن عضو آن است که ابتدا قرمز روشن مایل به سفید و بعد بنفش روشن مایل به سفید داده شود. تاثیر آن بسیار پرقدرت و سریع است. ازقرمز تیره استفاده نکنید زیرا اثر مخرب دارد.
هم پرانای سفید و هم پرانای بنفش خصوصیات تمام پراناهای رنگی دیگر را دارند. با این تفاوت که پرانای بنفش دارای قدرت نفوذ بیشتری است و سوخت و ساز آن راحت تر از پرانای سفید است. بنابراین اثر پرانای بنفش سریعتر از پرانای سفید است.
فردی که قدرت روشن بینی دارد به طور طبیعی پرانای نیلی رنگ را درهیچ یک از چاکراها و در هیچ قسمتی از کالبد بیوپلاسمایی نمی بیند. به همین دلیل تنها شش نوع پرانای رنگی در این فصل مورد بررسی قرار گرفته اند.
نیت فرد درمانگر برکیفیت پرانای رنگی اثر می گذارد و آن را بهبود می بخشد. به عنوان مثال در هنگام دادن پرانای آبی، می توان با نیت و قصد محکم برای بازداشتن و بستن یک چاکرا حرکت و چرخش آن رامتوقف نمود (اصطلاحا به آن بستن چاکرا گفته می شود).
ممکن است خصوصیات یا کیفیت پراناهای سبز، زرد و نارنجی برای برخی از دانشجویان یا متخصصین عجیب یا مشکوک به نظر بیاید.
انرژی پرانایی بنفش الکتریکی
دو نوع انرژی پرانایی بنفش وجود دارد، انرژی پرانایی بنفش معمولی و انرژی پرانایی بنفش الکتریکی. نوع اول به صورت بنفش درخشان دیده می شود که از پراناهای محیط اطراف یعنی هوا، زمین و خورشید گرفته می شود. نوع دوم به صورت رنگ سفید درخشان به نظر می آید که رنگ بنفش روشنی آن را احاطه کرده است. این نوع انرژی پرانایی از (خود بهتر) یا (روح برتر) گرفته می شود که نقطه ی ورود آن چاکرای تاج است و لذا آن را (انرژی الهی) یا (انرژی روح) می نامند.
انرژی پرانایی بنفش الکتریکی، خصوصیات تمام پراناهای رنگی دیگر را داراست و چندین برابر قویتر از بنفش معمولی می باشد. (این انرژی دارای اثر بازسازی کننده ی سریع اعضا و اعصاب آسیب دیده و یک ضد عفونی کننده ی بسیار قوی می باشد). انرژی پرانایی بنفش الکتریکی خود دارای آگاهی است و برای درمان سریع بیماری های سخت بسیار موثر است.

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by