انرژی درمانیسنگ درمانی

نقش كريستال‌ها در زندگي انسان

نقش كريستال‌ها در زندگي انسان

نقش كريستال‌ها در زندگي انسان

نقش كريستال‌ها در زندگي انسان

فيزيك كوانتوم، باورهاي ما را در مورد جهان اطراف دست خوش تغيير كرده و موجب شده است نسبت به واقعيت‌هاي اطرافمان برداشت متفاوتي داشته باشيم. ما هم اكنون مي‌دانيم آنچنان هستيم كه مي‌انديشيم و هم آن طور كه احساس و تجسم مي‌كنيم يا مي‌انديشيم، بر جهان بيرون و واقعيت‌هاي آن تأثير مي‌گذاريم.

ما از آنچه مي‌بينيم جدا نيستيم. صرفاً با نگاه كردن، باور كردن يا آزمون آنچه مي‌بينيم، با نوع توقع و برداشتي كه از آن‌ها داريم واقعيت تغيير مي‌دهيم. در واقع، اتفاقات و واقعيت‌ها را با بخشي از هشياري و انرژيمان مي‌آميزيم. افكار ما انرژي توليد مي‌كند و نوعي شارژ الكتريكي پديد مي‌آورد.

افكار هيجاني شديد، به مراتب، شارژ الكتريكي بالاتري پديد مي‌آورند. محيط اطراف ما هم از لحاظ الكتريكي شارژ مي‌شود. الكتريسيته موجب توازن و تعادل محيط اطراف مي‌گردد. چون افكار، الكتريسيته و موج توليد مي‌كنند.

نقش كريستال‌ها در زندگي انسان. دکترآرام, تجسم خلاق, خلق آینده
نقش كريستال‌ها در زندگي انسان

 

ميزان نيرويي كه اتم‌ها و ملكول‌ها در سلول‌ها به وجود مي‌آورند متأثر از افكار ما هستند؛ يعني ساختار نامرئي محيط ما سابقه يا خاطره اين افكار را حمل مي‌كند؛ يعني نوع نگرش و باور و احساس سازنده، به درون شيء نفوذ مي‌كند.

به عبارت ديگر، همان طور كه الكتريسيته در باطري ذخيره مي‌شود، احساسات نيز در اشياء پيرامون ما ذخيره مي‌شوند. اشياء حاوي احساسات نيز بر نوع اتفاقاتي كه در حال وقوع است تأثير مي‌گذارند. به همين دليل، وسيله‌هاي ديگران كه در اختيار ما قرار گرفته‌اند روي احساسات خوب يا بد ما تأثير مي‌گذارند.

مثلاً اگر وسيله‌اي، مثل ماشين يا خانه، خريداري كرده باشيد، نوع احساسات مالك يا ساكنين قبلي بر نوع احساسات مالك يا ساكنين فعلي تأثير مي‌گذارد؛ يعني اين احساسات به صورت ناخودآگاه به درون اشياء يا ساختار مولكولي آن‌ها اثر مي‌‌گذارد.

نقش كريستال‌ها در زندگي انسان

نقش كريستال‌ها در زندگي انسان

يكي از مواردي كه به طرز عجيبي احساسات را در خود ذخيره مي‌كند كريستال‌ها و كاني‌ها هستند. سنگ‌ كريستال به دليل نوع ساختار مولكولي احساسات را در درون خود ذخيره مي‌كند. فيزيك كوانتوم اثبات كرده است كه الكترون، نوعي تشعشع و ارتعاش يا نور به دام افتاده است.

در واقع، ماده توده چرخان در حال حركت است. رقص الكترون‌ها و پروتون‌ها، كه گاهي از نقطه‌اي به نقطه ديگر يا از شكلي به شكل ديگر تغيير مي‌يابند، ممكن است به انرژي‌هاي بي شماري، از جمله بشر، تغيير يابد.

بلورها كه در واقع از سيليس -دي اكسيد سيليكون و آب- درست شده‌اند، داراي ارتعاش و فركانس بالايي هستند و هر چيزي را كه در شعاع آن‌ها قرار مي‌گيرد تا سطح ارتعاشي خود بالا مي‌برند. بلورها از خود انرژي ساطع مي‌كنند و وقتي الگوهاي فكري مثبت در اطراف آن‌ها باشد، ارتعاش بالاتري از خود نشان مي‌دهند.

يعني افكار مثبت قدرت كريستال‌ها را افزايش مي‌دهد. البته نه تنها كريستال‌ها، بلكه بقيه مواد و موجودات نيز اينگونه‌اند، ولي كريستال‌ها به دليل ساختار مولكولي‌شان اين عمل را چندين برابر مي‌كند.

دو دانشمند آزمايشي انجام دادند كه قابل تأمل است. اين دو دانشمند 23 دانه گياه را برداشته و داخل گلداني در گل‌خانه قرار دارند. سپپ گلداني ديگر آماده كردند و در داخل آن نيز 23 دانه از همان گياه قرار دادند و در داخل همان گلخانه گذاشتند.

نقش كريستال‌ها در زندگي انسان

آن دو هر روز به سراغ گلدان اول مي‌رفتند و از دانه‌ها تعريف مي‌كردند و مي‌گفتند شما خارق‌العاده هستيد؛ همه شما رشد مي‌كنيد و هر كدام گياهي زيبا و كامل مي‌گرديد؛ شما زيبا هستيد. سپس به سراغ گلدان دوم مي‌رفتند و مي‌گفتند شما هيچ چيز نمي‌شويد؛ حتي اگر يكي از شما رشد، مرغان يا ديگر موجودات او را مي‌خورند.

پس از يك ماه نتايج اين بود كه هر 23 دانه گلدان اول رشد كردند و به گياهان زيبايي تبديل شدند. از گلدان دوم فقط 8 دانه، آن هم خيلي ضعيف و متوسط، رشد كرد. اين آزمايش نشان مي‌دهد كه گياهان نسبت به نوع احساسات ما واكنش نشان مي‌دهند و احساسات ما بر رشد و چگونگي شكل گرفتن آن‌ها تأثير دارد.

كريستال‌ها هم با نوع احساس ما تغيير مي‌يابند. البته چون كريستال ارتعاش بالايي دارد، ارتعاش هر چيز را هم كه در كنارش قرار گيرد بالا مي‌برد و بدين طريق، موجب تأثير بر محيط مي‌گردد.
از جمله كريستال‌هايي كه در اين زمينه قدرت زيادي دارد كريستال كوارتز است.

اگر كريستال كوارتز زير فشار قرار گيرد، واكنش نشان مي‌دهد. كريستال‌ها جريان الكتريسته‌اي به نام پيزوالكتريك كه نوعي نوسان است توليد مي‌كنند. از اين خصوصيت كريستال‌ها در ساعت‌هاي ديواري و مچي، راديو، تلويزيون، كامپيوتر و تقريباً تمام وسايل الكتريكي استفاده مي‌كنند. هر چه وسيله به حساسيت يا هوش نياز بيش‌تري داشته باشد، بيش‌تر از كريستال در آن استفاده مي‌شود؛ همانند موبايل يا كامپيوتر.

كريستال‌ها موجب تقويت قدرت و انرژي ما مي‌گردند و روي انرژي ما، از جمله مركز قاعده‌اي جنسي، نافي و منگ‌مين، تأثير بسيار زيادي مي‌گذارند و با تقويت اين مركز موجب مي‌گردند انسان از نظر جسمي قدرت و توانايي بيشتري پيدا كند و كمتر خسته شود.

چون اين كريستال‌ها قابليت پرتاب انرژي بيشتري دارند، همان طور كه در تقويت كننده‌هاي راديويي و موبايل استفاده مي‌شوند، به دليل خصوصيت تقويت كنندگيِ نوع انرژي كه وارد آن‌ها مي‌شوند، در انرژي درماني و درمان از راه دور نيز استفاده مي‌گردند.

كريستال‌ها به خودي خود موجب شفا نمي‌شوند، بلكه به دليل دارا بودن ارتعاش بالا زماني كه در كنار بدن بيمار قرار مي‌گيرند، با تأثير روي بدن وي موجب بالا رفتن سطح ارتعاش آن مي‌گردند و جريان و فرايند خود بهبودي را در بدن تسريع مي‌بخشند. اگر شخصي قبل از بيمار شدن از كريستال استفاده كند، كمتر بيمار مي‌شود. كريستال‌ها توازن ايجاد مي‌كنند.

طي آزمايشي، ميدان الكترومغناطيس دور بدن گروهي را اندازه‌گيري كردند. سپس يك ليوان آب معمولي به آن‌ها دادند. در ميزان انرژي الكترومغناطيس بدن آن‌ها هيچ تغييري صورت نگرفت. ولي به محض نوشاندن يك ليوان از آبي كه به مدت دست كم 20 دقيقه و يا بيشتر كريستال كوارتز در آن قرار گرفته بودند ميزان الكترومغناطيس بدن تا حدود 5 متر در اطراف بدن گسترش يافت. اين آزمايش روي 300 نفر انجام گرفت و همه نتايج يكساني از خود نشان دادند. ميزان الكترومغناطيس اطراف بدن به صورت نامريي از انرژي ما محافظت مي‌كند.

اين انرژي كه هميشه در حال چرخش است هنگام خوشحالي بسط پيدا مي‌كند و بزرگ مي‌شود و هنگام ناراحتي و افسردگي كوچك و فشرده مي‌گردد. بيماري‌هاي جسمي و رواني روي ميدان الكترومغناطيس اطراف بدن تأثير مستقيمي دارد.

ارتعاش كريستال‌ها، ارتعاش مخرب وسايل اطراف ما و نوع ارتعاشات پايين را خنثي مي‌كنند. وسايلي مثل نور فلورسانت، تلويزيون، راديو، مايكروويو، موبايل و ساير وسايل و مواردي كه گاهي خبر از نوع ارتعاش آن‌ها نداريم، نوعي ارتعاش مخرب توليد مي‌كنند. اين ارتعاش مخرب با استفاده از كريستال خنثي مي‌گردد. من هميشه به مراجعه كنندگان مي‌گويم كريستال و سنگ‌ در نوع نگرش و بيماري‌هاي آن‌ها نقش زيادي ايفا كرده و بهبود جسمي و ذهني آن‌ها را تسريع مي‌كنند.

نيروي شفابخش، همان قدرت كنترل و حركت انرژي در بدن است. چه اين نيرو از بخشي از بدن به بخش ديگر منتقل شود، چه از فردي به فرد ديگر انتقال يابد. كريستال‌ها اين انرژي را تقويت مي‌كنند و در انتقال آن‌ها نقش بسزايي دارند. اصول كار آن‌ها شبيه به ميكروفون است. صدا را مي‌گيرند و آن را همان گونه تقويت مي‌كنند.

كريستال‌هاي طبيعي اين گونه خصوصيات يا قدرتي دارند و كريستال‌هاي ساخته شده در كارگاه از چنين قدرت‌هايي برخوردار نيستند. جواهرات ساخت دست بشر، هر چند كه از زيبايي خاصي برخوردار هستند، قدرت ايجاد توازن يا انتقال انرژي را ندارند.

همين طور گاهي اوقات بلورها و كريستا‌ل‌هاي تراش خورده، شفاف شده با حرارت و غيره تأثير بلورهاي بدون تراش را ندارد. بسياري از بلورهايي كه يك دست و يك رنگ هستند به دليل قرار گرفتن در مجاورت گرما اين گونه صاف و يكنواخت شده‌اند و گرما موجب شده است خصوصيت اوليه خود را از دست بدهند. گويي ميدان انرژي آن‌ها تقليل يافته است يا غير فعال شده است.

هر چه بلور كدرتر و صيقل شده‌تر و بافت آن محكم‌تر باشد، در جذب تنش و افزايش آرامش قدرت بيشتري دارد و بر عكس، هر چه شفاف‌تر و درخشنده‌تر باشد، قدرت انرژي‌زايي و برانگيختگي بيشتري دارد و در درمان بيماري‌هايي مثل خستگي و افسردگي كارايي بهتري دارد. براي كساني كه از انتقاد ناراحت مي‌شوند و يا از قضاوت مردم درباره خودشان وحشت دارند بسيار مؤثر است.

نقش كريستال‌ها در زندگي انسان

 

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 

شما چقدر از قدرتی که در دست هایتان وجود دارد استفاده می کنید؟ می توانید قبل از اینکه بیماری ایجاد شود آن را در نطفه خفه کنید شما از نیرویی که درونتان هست دچار شگفتی و هیجان می شوید!! درمانگری فوق العاده است, اگر بدانید دقیقا چکار می کنید. در کمتر از 6 روز انرژی درمانی را یاد بگیرید. دکتر آرام به صورت محدود دوره ای به نام انرژی درمانی برگزار می کنند, این دوره قدرتی که تا به حال از آن مطلع نبودید را برایتان رونمایی می کند.

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by