فعال سازی حس ششم و تله پاتی در 29 روز

(دیدگاه کاربر 2)

تومان390,000

حس ششم و تله پاتی
 حس ششم(six sense) و تله پاتی (telephaty) از توانایی های فراموش شده انسان است.

تله پاتی علم تاثیر گذاری است و نیز فعالیت و ارتباط ذهن به ذهنی دیگر است. به عبارت ساده تر، مخابره پیام یا هر گونه اطلاعات از ذهن فردی به فرد دیگر.

تله پاتی مرحله پذیرش صحیح بک تاثیر است. این پذیرش در ابتدا ممکن است گنگ و مبهم باشد، اما وقتی به صورت یک ایده، فکر، هدف یا نیت از طرف فرستنده قطعی شود به صورت یک فکر قطعی ظاهر می شود و این شکل فکری اثر خود را بر ناخودآگاه مغز پشت مرکز آجنا در ناحیه غده هیپوفیز بدن می گذارد. همچنین این فکر می تواند در چاکرای شبکه خورشیدی تاثیر خود را بگذارد.

علم تله پاتی یا تماس بر روابط در کل سیاره ما حکم فرماست و بین انسان به انسان و گروه به گروه دیگر می تواند وجود داشته باشد. این حس نیز  همانند حس های دیگر که توسعه پیدا کرده اند در حال توسعه پیدا کردن است. 

در طی دوره تله پاتی انجام تمرین های مربوط به این استعداد درونی در شما تقویت می شود و همچنین تمریناتی به شما آموزش داده می شود که از طریق این تکنیکها می توانید پیامتان را به دیگران منتقل کنید و آنها پیام شما را دریافت می کنند. حتی بسیاری از افراد از این طریق پیشگویی انجام می دهند.

در دوره تله پاتی دکتر آرام، دکتر شما را با اصول علمی و عملی این دوره آشنا می کند و در آموزش گام به گام این دوره همراه شما خواهد بود.

فعال سازی حس ششم و تله پاتی در 29 روز

تله پاتی علم تاثیر گذاری است و نیز فعالیت و ارتباط ذهن به ذهنی دیگر است. به عبارت ساده تر، مخابره پیام یا هر گونه اطلاعات از ذهن فردی به فرد دیگر.

تله پاتی مرحله پذیرش صحیح بک تاثیر است. این پذیرش در ابتدا ممکن است گنگ و مبهم باشد، اما وقتی به صورت یک ایده، فکر، هدف یا نیت از طرف فرستنده قطعی شود به صورت یک فکر قطعی ظاهر می شود و این شکل فکری اثر خود را بر ناخودآگاه مغز پشت مرکز آجنا در ناحیه غده هیپوفیز بدن می گذارد. همچنین این فکر می تواند در چاکرای شبکه خورشیدی تاثیر خود را بگذارد.

علم تله پاتی یا تماس بر روابط در کل سیاره ما حکم فرماست و بین انسان به انسان و گروه به گروه دیگر می تواند وجود داشته باشد.ا ین حس نیز  همانند حس های دیگر که توسعه پیدا کرده اند در حال توسعه پیدا کردن است. 

تقسیم بندی افراد در علم تله پاتی

در علم تله پاتی افراد به دو گروه تقسیم بندی می شوند:

1_ آن هایی که دارای پذیرش ناخودآگاه به تاثیر تله پاتیک هستند و از طریق شبکه خورشیدی تاثیر را دریافت می کنند.

2_ آن هایی که پذیرش خودآگاه ایحاد می کنند که در پذیرش خودآگاه، تاثیرگذاری اول توسط ذهن دریافت می شود و سبس به مغز منتقل می شود و در آنجا ثبت می شود و در این حالت تاثیر گذاری از طریق آجنا انحام می شود.

در آموزشهای مخصوص تله پاتی مفصل به آن می پردازیم.

تمرینات و اصول مربوط به تله پاتی

در طی دوره تله پاتی انجام تمرین های مربوط به این استعداد درونی در شما تقویت می شود و همچنین تمریناتی به شما آموزش داده می شود که از طریق این تکنیکها می توانید پیامتان را به دیگران منتقل کنید و آنها پیام شما را دریافت می کنند. حتی بسیاری از افراد از این طریق پیشگویی انجام می دهند.

در دوره تله پاتی دکتر آرام، دکتر شما را با اصول علمی و عملی این دوره آشنا می کند و در آموزش گام به گام این دوره همراه شما خواهد بود. در این آموزشها ابتدا به شما یاد خواهند داد که چگونه احساسات خود را کنترل کنید تا گردش انرژی در بین چاگراها آزادانه جریان یابد.

برای رسیدن به آن سطح از وضوح ذهنی که بتوانید تله پاتی کنید باید ذهنی آرام و خالی و بدون احساسات غم و کینه و یا هیجان باشید که در آموزش ها و تکنیکها، دکتر آرام کاملا شما را با این اصول آشنا می کند.

پس اگر شما هم دوست دارید تجربه هیجان انگیز تله پاتی را داشته باشید

                             ما دوره کاملا کاربردی دکتر آرام را به شما پیشنهاد می کنیم.

نشانه های مربوط به حس ششم

حس ششم(six sense) و تله پاتی (telephaty) از توانایی های فراموش شده انسان است.

بعضی موقع ها قبل از اینکه کسی تماس بگیرد ما متوجه می شویم و احساس می‌کنیم که می‌دانیم چه کسی می‌خواهد تماس بگیرد.  مواقعی هم که احساس دلشوره و نگرانی می‌کنید و احساس می‌کنید اتفاق بدی در حال وقوع است، باز این از نشانه های حس ششم و تله پاتی می باشد. این گونه تجربیات حس ششم را می‌توانیم در قران و کتابهای مقدس نیز ببینیم. حس ششم و تله پاتی از دیرباز همراه انسان بوده است. آزمون هایی برای حس ششم وجود دارد، برخی از این آزمون ها شبیه  کارت‌های esp  هستند و برخی از آزمون های تله پاتی دیگر را می‌توان در تجربیات و اتفاقات روزمره زندگی پیدا کرد.

 

تله پاتی در رابطه های عاطفی

آیا من میتوانم با دوستانم، با خانواده ام، با عشقم تله پاتی داشته باشم.

بعضی مواقع این تله پاتی با کسانی که رابطه عاطفی دارید قوی‌تر است.

بعضی موقع ها با این تله پاتی و حس ششم اتحاد عاشق و معشوق اتفاق می افتاد.

چنانچه مولوی در مثنوی معنوی، دفتر پنجم می‌گوید:

ترسم ای فصاد گر فصدم کنی

نیش را ناگاه بر لیلی زنی

داند آن عقلی که او دل روشنیست

در میان لیلی و من فرق نیست

یا داستان هایی که مولوی سنایی در مورد داستان ایاز و سلطان محمود آورده‌اند

که نشانه‌های حس ششم قوی و تله پاتی بین ایاز و سلطان محمود بوده است.

بعضی معتقد هستند که می توانیم در زمان هم تله پاتی داشته باشیم و دور آگاهی یا دوربینی یا دور شنوی داشته باشیم.

  تله به معنی دور هست

 تله پاتی و چاکراها

هر چیزی که با استفاده از پنج حس اصلی ادراک نشود از طریق حس ششم اتفاق می‌افتد. بعضی موقع ها تله پاتی و حس ششم یک طرفه است. یعنی آگاهی از یک سو انجام می شود و تو از اتفاقی که می خواهد بیفتد خبردار می شوی. معمولا در اتفاقات بد این حس بسیار قوی می شوند و این دریافت اطلاعات از طریق چاکرای شبکه خورشیدی است که احساس دل نگرانی یا دلشوره ایجاد می شود.

گاهی اوقات با تمرین های حس ششم و تله پاتی می توانیم ، پیام هایی را ارسال کنیم، این ارسال آگاهانه از طریق چاکرای  آجنا معمولا انجام می شود. چاکرای آجنا در ارتباط ذهنی بین دو نفر بسیار قوی و موثر است. در تکنیک های بسیار موثری که من کار کرده ام تکنیک القای ذهنی است. در تکنیک القای ذهنی یک ارتباط تله پاتیک یک طرفه ایجاد می شود و ما افکار و احساسات خود را می توانیم  از راه دور انتقال دهیم.

تاریخچه تله پاتی و حس ششم

تله پاتی همانطور که گفتم در فرهنگ ما و حتی کتاب های مقدس از دیرباز بوده است. در بعضی از تحقیقاتی که در هیپنوتیزم مخصوصا خودهیپنوتیزم انجام داده اند به قدرت های افراد و وجود تله پاتی بیشتر اطمینان پیدا کرده اند. من خودم در دوره های هیپنوتیزمی بسیاری از مواقع قبلا از اینکه چیزی را بیان کنم ، سوژه خود به خود انجام می دهندو احساس می کند و این نشانه تله پاتی است که در حالت هیپنوتیزم قدرت بیشتری پیدا می کند.

حس ششم و تله پاتی در زنان و کودکان

این طور به نظر می رسد که در کودکان و زنان این قدرت بیشتر است و این به دلیل خصوصیت شهودی بودن آن ها است. در مردان در بزرگسالی به آن ها یاد می دهند که تفکر منطقی داشته باشند و این تفکر منطقی مانعی برای حس شهودی و دریافت پیام از دیگران می گردد. ولی با این وجود گاهی اوقات پیام ها به قدری قوی هستند که حتی در شرایط استرس این پیام ها به راحتی دریافت می شوند.

در برخی از قبایل استرالیا تله پاتی و حس ششم و ارتباط تله پاتیک که شامل ارسال افکار، ایده ها و احساسات هست به صورت کار عادی صورت می گیرد ولی در جوامع صنعتی این خصوصیت به سختی ممکن است اتفاق افتد.

اثبات تله پاتی از نظر علمی

از نظر علمی تله پاتی و حس ششم قابل بررسی است . در تحقیقاتی که انجام داده اند متوجه نوعی ارتباط بین خرگوش و مادرش وجود  دارد، به طوری که در یک تحقیق زمانی که خرگوش در عمق دریا و زیر دریا غرق شد امواج مغزی مادر خرگوش در چند صد کیلومتری تغییر کرد.

گاهی این خصوصیت تله پاتی و حس ششم بین عاشق و معشوق اتفاق می افتد و بسیار قوی است. این خصوصیت تله پاتی و حس ششم در بین فرزند و مادر هم بسیار قوی است. در فراروانشناسی تله پاتی در دسته ادراکات فراحسی تقسیم بندی می شود. برخی معتقد هستتند که این ارتباط ذهنی و تله پاتی از طریق کالبد انرژی یا کالبد اثیری انجام می گیرد.

بعضی موقع ها تله پاتی عمدی است. ولی اکثر مواقع تله پاتی بصورت غیرعمدی صورت می گیرد.

برخی معتقد هستند که این ارتباط ذهنی از طریق چشم سوم و آجنا انجام می گیرد

و با کار برروی چاکرای آجنا می توانند دریافت ها یا ارسال های قوی داشته باشند.

چه زمانی ما می توانیم به حس ششم اعتماد کنیم؟

 گاهی اوقات دریافت هایی از طریق حس ششم ایجاد می شود. آیا مجاز به انجام آن ها هستیم؟

بهتر است دریافت ها را مورد بازبینی قرار دهید و صحت آن ها را از طرق مختلف بسنجید.

به هرحال تا زمانی که در این حس ، مهارت کافی پیدا نکرده اید در انجام آن ها احتیاط کنید.

چطور حس ششم و قدرت تله پاتی خود را تقویت کنیم؟

تمرین های مدی تیشن و خود هیپنوتیزم یکی از بهترین روش های تقویت حس ششم و تله پاتی هستند. همچنین می توانید از تکنیک ها و مراقبه های شهودی استفاده کنید. بهتر است تمرین ها را زیر نظر یک استاد مجرب انجام دهید.

پرورش نیروهای درونی حس ششم و تله پاتی

همه افراد استعداد نیروهای درونی را دارند و مثل هر استعداد دیگر باید تقویت شود.

این توانایی ها و خصوصیات قابل یادگیری و یاد دهی و نیاز به تقویت دارند. بنابراین، این خصوصیت را شما می توانید تقویت کنید.

در طی این دوره شما با اصول علمی و عملی تله پاتی و حس ششم آشنا می شوید.

انجام تمرین های مربوط به این، استعداد درونی را در شما تقویت می کند.

در این دوره به شما دورشنوایی ، دوربینی ، دور حسی،  آموزش داده می شود.

در این دوره همچنین تله پاتی از طریق تکنیک های فرستندگی و ارسال پیام به شما آموزش داده می شود.

گاهی اوقات افراد از این طریق می توانند پیشگویی انجام دهند.

این دوره شامل تکنیک ها و تمرین های صوتی و تصویری می باشد.

کسانی که نمی توانند این دوره را در مرکز تجسم خلاق حضور داشته باشند می توانند از پکیج غیرحضوری دوره استفاده نمایند.

معرفی مجموعه ی کامل تله پاتی و حس ششم:

این محصول شامل یک مجموعه کامل به صورت DVD است :

 1. ۵ جلسه فیلم و صوت کلاس تله پاتی و حس ششم استاد آرام 

 2. فایل pdf جزوه کلاس

کاربرد دوره چشم سوم دکتر آرام

این دوره در شما ایجاد

 1. لذت، رضایت، موفقیت بیشتر
 2. هم راستا شدن با آگاهی برترتان
 3. توانایی های شهودی
 4. کمک به خود و دیگران
 5. تحول روحی
 6. پرورش مثبت
 7. و…

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 این دوره هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

       برگزار می شود.

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

2 دیدگاه برای فعال سازی حس ششم و تله پاتی در 29 روز

 1. leila

  سلام دکترعزیز.من خیلی دوست دارم توی تله پاتی حرفه ای بشم بنظرتون دوره تله پاتی وحس ششم قوی تره یا القای ذهنی در دوره خودهیپنوتیزم؟ممنون

  • aramgroup (مالک تایید شده)

   درود بر شما
   دوره تله پاتی شامل تکنیک القای ذهنی هم می شه. این دوره کامل تر هست. علاوه بر ده ساعت فیلم کلاس دکتر آرام بیش از نوزده تکنیک در مجموعه می باشد
   موففق باشید

 2. استاد آرام

  این دوره در نیمه دوم مهر شروع می شود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن