CD تصویری تجسم خلاق (هیپنوتیزم کاربردی)

تجسم خلاق

تجربیات

دوره حضوری

دوره غیرحضوری

همایش

مقالات

کتاب

CD تصویری

ثبت نام


مجموعه CD های مقدماتی تجسم خلاق (هیپنوتیزم کاربردی) شامل :

 

آدمک مغزی (هیپنوتیزم عمیق) ::
بر اساس جديدترين تحقيقاتي که در مورد ارتباط اندامها و مغزمان عصب‌شناسان و فيزيو لوژيست‌ها انجام داده اند، متوجه شدند که ارتباط تنگاتنگي بين اين دو وجود دارند. چنانچه اگر قسمتي از دست يا انگشتان را حرکت دهيم قسمتي از آن که مربوط به همان اندام مي‌باشد در مغز تحت تاثير قرار مي‌گيرد و آن هم تحريک مي‌شود. بنابراين اگر تمام قسمتهاي مربوطه بدن در را مغز به همديگر اتصال دهيم شکل بدن بر روي سلولهاي کورتکس مغز جاي مي‌گيرد و متوجه مي‌شويم که از مغز بر تمام بدن و از بدن بر روي مغز مي‌توانيم تاثير بگذاريم… 

مشاهده مقاله کامل آدمک ذهنی (هیپنوتیزم عمیق)


خلوتگاه درون (بخشی از هیپنوتیزم عمیق) ::
آيا براي خودتان جاي خلوتي در منزل يا محل کار داريد که وقتي نياز به آرامش بيشتري داريد به آنجا برويد و آرامش بيشتري را کسب کنيد. اين کُنج خلوت و جاي دنج براي همه انسانها لازم است. اجازه دهيد داستاني را در مورد سنجابها برايتان بگويم. سنجابها در تابستان که هوا و شرايط مساعد و غذا فراوان است براي زمستانشان فندق ذخيره مي‌کنند. آيا ما هم اين کار را مي‌کنيم؟ آيا در شرايطي که اوضاع کاملاً بر وفق مراد است براي زمانهايي که ممکن است استرسٰ، نگراني و شرايط بر وفق مراد نباشد فندق جمع مي‌کنيم؟ آيا آرامش را ذخيره مي‌کنيم. خلوتگاه دروني روشي است براي ذخيره کردن آرامش براي زماني که ممکن است به اندازه کافي ريلکس نباشيم يا آرامش نداشته باشيم…

مشاهده مقاله کامل خلوتگاه درون


سلامتی ::
علم سايكوسيبرنتيك حقايقي در مورد زندگي بيان مي‌كند كه لازم است از اين حقايق اطلاعاتي كسب كنيم. شما ممكن است كتابهاي زيادي در مورد بيماري‌ها مطالعه كرده باشيد، نتيجه آن چه شده است؟ آيا با مطالعه در مورد بيماري سلامتي كسب مي‌شود. تحقيقات نشان مي‌دهد كه مطالعه در مورد بيماري نه تنها موجب بهبودي نمي‌شود، بلكه موجب مي‌شود كه آن بيماري عميق‌تر گردد. نتيجه مطالعه در مورد افسردگي اين است كه افسردگي را بيشتر مي‌كند. اين يك حقيقت است شما به آنچه فكر مي‌كنيد همان را به دست خواهيد آورد. اگر به بيماري فكر كنيد، خوب در حال خلق آن بيماري هستيد…

مشاهده مقاله کامل سلامتی
 


خودشناسی و باورهای آدمی ::
افسانه‌اي شرقي وجود دارد كه مي‌گويد زمانيكه خدايان جهان را خلق كردند به دنبال اين بودند كه حقيقت را كجا مخفي كنند تا دست انسان به آن نرسد. هر كدام از آنها پيشنهادي دادند. يكي مي‌گفت آن را بر بلنداي كوهي قرار دهيم. ديگري مي‌گفت در عمق دريا بگذاريم. ولي متوجه شدند كه هر جايي قرار دهند دست انسان به آن مي‌رسد. سرانجام پيرترين و خردمندترين آنان گفت: نه ما حقيقت را در قلب و درون انسان پنهان مي‌كنيم. و بدين گونه حقيقت در درون انسان مخفي شد. به همين دليل است كه تمام شناخت‌ها با كاركردن بر روي خود شروع مي‌شود. شايد مهمترين حقيقتي كه تاكنون كشف شده است اين باشد كه ما خالق واقعيت خود هستيم. بر سردر معبدي در دلفي- در يونان باستان نوشته شده است كه خودت را بشناس. شناخت ديگران نشانه خرد است و شناخت خود نشانه ضمير روشن – روشن ضميري است.
بايد بياموزيم با ناخودآگاه خود صحبت كنيم با آن ارتباط برقرار كنيم تا باورهايي كه در درون ما مخفي شده‌اند را بيابيم و با تغيير آنها زندگي كنوني خود را عوض كنيم. تجسم خلاق راهي براي بدست آوردن آرامش و ارتباط با ناخودآگاه و آگاه شدن به باورهايي كه در درون ما مخفي شده‌اند و واقعيت زندگي ما را مي‌سازند. براي اينكه بتوانيم واقعيت‌ها و باورهاي زندگي خود را عوض كنيم لازم نيست مدي‌تيشن‌هاي طولاني مدت را انجام دهيم يا به يك متخصص هيپنوتيزم مراجعه كنيم. تجسم خلاق راهي مطمئن است زيرا ساده و قابل دسترسي براي همه افراد مي‌باشد. تمرينات منظم تجسم خلاق ساده‌ترين راه براي بسط دادن هشياري و پيدا كردن آرامش درون است. روشهاي تجسم خلاق چنانچه بصورت روزانه و مرتب انجام پذيرد موجب مي‌شود تا شما به كشف بزرگي دست پيدا كنيد. كشفي كه زندگيتان را عوض مي‌كند، كشفي كه شما متوجه مي‌شويد كه خودتان زندگيتان را ساخته‌ايد….

مشاهده مقاله کامل خودشناسی و باورهای آدمی

 

 


مدی تیشن دو قلب ::
مدي تيشن يا مراقبه يك سفر است. يك نوع كنجكاوي روحي است. سفري به اعماق وجود، مدي تيشن عمل نيست، بي عملي است. مدي تيشن بودن است، فرار كردن از زندگي نيست. در آغوش كشيدن زندگي با تمام وجود و با شهامت و شجاعت زياد، در افراد معمولي ذهن آنها را كنترل مي‌كند و در مدي تيشن سكاندار خودمان هستيم.
مديتشن يعني آگاهي و هر عملي كه با آگاهي و با حضور قلب انجام گيرد مدي تيشن و مراقبه است. هيچ كار بزرگ و يا كوچكي وجود ندارد. كار مهم يا بي اهميتي وجود ندارد. هر كاري چنانچه با آگاهي و حضور ذهن انجام گيرد مدي تيشن است. نوشيدن چاي اگر همراه با آگاهي باشد مدي تيشن است…

مشاهده مقاله مدی تیشن دو قلب


دوست داشتن بدن ::
چرا بايد خودمان را دوست بداريم؟
اصول زندگي بسيار ساده است. جهان هر انديشه‌اي كه ما انتخاب مي‌كنيم را حمايت مي‌كند و آن اتفاق خواهد افتاد. حالا چه احساسي نسبت به خودتان داريد.آيا خودتان را دوست داريد. اگر دوست داشته باشيد طبيعت شرايطي را فراهم مي‌كند كه مشكلات و گرفتاريهاي كمتري براي شما اتفاق بيفتد و اگر برعكس خودتان را دوست نداشته باشيد طبيعت هم مشكلات عديده اي را پيش رويتان قرار مي‌دهد. شايد بگوئيد مگر ممكن است كسي خودش را دوست نداشته باشد. بله بيش از 90% از افراد از وضعيت جسماني و خانوادگي كه دارند، راضي نيستند و دوست دارند به گونه‌اي ديگر باشند. ذهن ما چون بر روي اتفاقات و مسائل تاثير مي‌گذارد. هر چيزي كه ما فكر مي‌كنيم، همان برايمان اتفاق خواهد افتاد. بنابراين هر باور و احساسي كه نسبت به خودمان داشته باشيم جهان همان را برايمان انتخاب مي‌كند.
كائنات هرگز درباره ما قضاوت يا انتقاد نمي‌كنند. اگر فكر كنيم زندگي يعني تنهايي و اينكه هيچ كس مرا دوست ندارد، آنگاه همين را در دنيايمان تجربه خواهيم كرد. تنها خواهيم شد و به يكبار احساس خواهيم كرد كه هيچ كس ما را دوست ندارد. زيرا اين ذهن ماست كه شرايط بيرون را ايجاد مي‌كند. بيرون تنها آئينه‌اي است كه ما خودمان را در آن مي‌بينيم….

مشاهده مقاله کامل دوست داشتن بدن

 


خلق واقعیت ها ، جذب ثروت ::
وقتي به اشياي جامد نظير صندلي، شمع، گل از فاصله اي هر چه نزديكتر نگاه مي‌كنيم، ديگر ذراتي ريز و از هم جدا نمي‌بينيم
. برعكس بافت به هم پيچيده اي از ميدانهاي انرژي را مشاهده مي‌كنيم. در واقع جهان فقط بازي امواج و رنگها است و آنچه ما مي‌پنداريم سخت و غير قابل انعطاف است، نرم و قابل تغيير است.
فيزيك كوانتوم نشان داده است كه هوشياري در واقعيت فيزيك نقش بسيار مهمي ايفا مي‌كند
. زيست شناسان جديد در حال حركت به سوي پنداري مشابه از واقعيت هستند. مطالعات جديد جالب توجه نشان داده است كه مردم، ميمونها، موشها، پرندگان و حتي كريستالها به صورت تله‌پاتيك‌وار با هم در ارتباط هستند ممكن است كه در دنياي مادي اين ارتباط را رد كنند، ولي وجود دارد. ما توده هاي متفرق و جدا از هم نيستيم بلكه با هم در ارتباط هستيم و بر همديگر تاثير مي‌گذاريم…

مشاهده مقاله کامل خلق واقعیت ها جذب ثروت


از بین بردن ترس و اعتماد بنفس ::
چگونه شما مي توانيد کارهاي بزرگ انجام دهيد؟!
تجسم خلاق به ما کمک مي‌کند تا به هدفهاي بزرگ خود دست يابيم. اين هدف بزرگ ممکن است امتحان کنکور باشد؛ امتحانات پايان ترم باشد يا اينکه بخواهيد در جلسه اي سخنراني کنيد.
ما قبلا اين برنامه را بر روي دانش آموزاني که خود را براي کنکور يا امتحانات پايان ترم آماده مي‌کردند و استرس داشته‌اند امتحان کرده‌ايم و جواب بسيار مناسب و خوبي را از آنها گرفتهايم. هر کار جديدي را بخواهيم انجام دهيم همراه با هيجان مي‌باشد. همانطور که گفته شد اگر اين هيجان همراه با افکار مثبت باشد از اين وضعيت بحراني در جهت رشد و تعالي مي‌توانيم استفاده کنيم و اگر همراه با افکار مخرب و منفي باشد در ما استرس ايجاد مي‌کند و اين استرس از قدرت ذهني و حتي عضلاني افراد مي‌کاهد. به طوري که اگر اين استرس زياد باشد موجب بسته شدن ذهن و جسم مي‌گردد و حالت فلج گونه اي به فرد دست مي‌دهد. البته تعداد افرادي که ممکن است در اين حالت قرار بگيرند بسيار کم است ولي همه افراد به نوعي از تجربه هاي جديد ترس و نگراني دارند و اين نگراني ممکن است به دنبال تبليغات و يا تلقيناتي باشد که به دنبال يک موضوع انجام مي‌گيرد. کنکور و يا امتحانات پايان ترم از اين موقعيت برخوردار است و چون تبليغات و تلقينات زيادي در کنار آن انجام مي‌گيرد با بار استرسي زيادي همراه است. اين بار استرسي موجب مي شود که هنگام امتحان دادن از تمام کيفيت و کارايي مغز نتوانيم استفاده کنيم. مغز انسان چنانچه در حالت آرامش باشد خلاقيت و کارايي بيشتري دارد و اگر استرس وجود داشته باشد همان گونه که گفته شد کارايي کاهش مي‌يابد…

مشاهده مقاله کامل از بین بردن ترس و اعتماد بنفس


خوشبخت باشید ::
زماني كه رفتاري را به سوژه بقبولانيم، او همانطور رفتار مي كند. مثلا اگر به او بگوئيم كه سرد است او شروع به لرزيدن مي‌كند، و اگر به او گفته شود كه ناشنواست رفتار افراد كر را نشان مي‌دهد. اين خصوصيت مغز انسان است آنچه را باور كند همان خواهد شد. عمل و احساس شما نه بر حسب شكل حقيقي اشياء يا اتفاقات مي‌باشد، بلكه ناشي از تصويري است كه از اين اشياء در ذهن خود داريد. ناشي از تفسيري است كه از اتفاقات مي‌كنيد. با تصويري كه از خودتان نسبت به محيط داريد و تفسيري كه ار اتفاقات مي‌كنيد و با حقيقي پنداشتن اين تصاوير همان رفتار و توانائيها برايتان به وجود مي‌آيد…

مشاهده مقاله کامل خوشبخت باشید

 


آرزوهایتان را برآورده کنید::
درخواست كنيد به شما داده خواهد شد. جستجو كنيد آن را پيدا خواهيد كرد. بكوبيد به روي شما باز خواهدشد. زيرا هر چه طلب كنيد دريافت مي‌كنيد. آنچه جستجو كنيد مي‌يابيد و در به روي كسي كه مي‌كوبد، باز مي‌شود. رؤياها و آرزو‌هايتان هر چه باشد راه رسيدن به آن يكي است، و آن تجسم خلاق است.
تجسم خلاق به شما كمك مي كند تا به آرزوهايتان دست يابيد. اگر آنچه را كه امروز مي شنويد ، انجام دهيد، زندگيتان را دگرگون مي‌سازد. تجسم خلاق به شما مي آموزد جهان در انتظار تجسم و اراده شماست تا رام اراده و تجسم شما گردد، پس اول تجسم كنيد و سپس اراده كنيد. مكانيزم تجسم خلاق آن را براي شما برآورده مي‌كند. بخواهيد، به شما داده خواهد شد…

مشاهده مقاله کامل آرزوهایتان را برآورده کنید

دوره تسجم خلاق می تواند در زندگی شما تحولی عمیق ایجاد کند . دوره تجسم خلاق را به همه کاربران توصیه می کنیم. شما با استفاده از این دوره به صورت حضوری یا غیر حضوری می توانید تغییرات شگرفی در زندگیتان ایجاد کنید. دوره تجسم خلاق می توانید شروع معجزه ای در زندگی شما باشد.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by