تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
چگونه در شرايط سرنوشت ساز خلاق باشيم؟


چگونه در شرايط سرنوشت ساز خلاق باشيم؟
ورزشکاري را مي شناسم که در مسابقات محلي قهرمان بي چون و چراست؛ با اين حال هرگز در مسابقات بزرگ شرکت نکرده است. وقتي با دوستانش بازي مي کند و يا بازي بي اهميتي را انجام مي دهد به راستي بازي‌اش حرف ندارد ولي به مسابقات بزرگ و سرنوشت ساز که مي رسد ضعيف مي شود؛ به زبان ورزشکاري فشار او را مي گيرد.
اين اتفاق براي بسياري از ورزشکاران روي مي دهد؛ به تنهايي با دوستان بازي خوبي دارند ولي هنگامي که از بازي هاي بزرگ صحبت مي شود کنار مي کشند و انگار هيچ نمي دانند. دست و پايشان مي لرزد و انگار هيچ نمي دانند. بعضي از ورزشکارن بر عکس در شرايط بحراني بهتر عمل مي کنند. آنها در موقعيتهاي معمولي معمولي هستند ولي در جاهايي که تحت فشار قرار مي گيرند خارق العاده هستند. شما از کدام دسته هستيد آيا زمانيکه تحت فشار هستيد بهتر عمل مي کنيد يا زمانيکه تحت فشار نباشيد.کداميک به سود شماست؟
يک فروشنده هنگام معامله با يک خريدار بزرگ خودش را مي بازد و تمام مهارتش را از دست مي دهد و فروشنده ديگر در همين شرايط بيش از حد انتظار فروش مي کند. فرد دوم در موقعيت فشار استعدادش شکوفا شده است و خوب عمل مي کند.
بسياري از دانش آموزان در سر کلاس درس بسيار خوب عمل مي کنند ولي نوبت امتحانات پايان ترم که مي رسد خراب عمل مي کنند.
سر جلسه همه چيز فراموش مي شود و بر عکس دانش آموزان ديگري هستند که سر کلاس درس شاگردان متوسطي هستند اما در امتحانات نمرات بسيار خوبي مي گيرند.
تفاوت اين افراد ذاتي نيست. بلکه آنها از محيط و ديگران اموخته اند که در شرايط بحراني خلاق باشند يا دستپاچه.
اگر مي خواهيد شما هم در شرايط و اتفاقات پيش بيني نشده و بحراني خوب عمل کنيد به دستورالعملهاي بعدي توجه کنيد.
بايد در شرايط بحراني واکنش مطلوب نشان دهيم. براي اين منظور بايد تمرين بدون فشار را انجام دهيم. در شرايط بحراني ممکن است شرايط يادگيري بالا برود ولي کيفيت خوبي ندارد. فردي را که شنا بلد نبود در آب انداختند او با دست و پا زدن خودش را نجات داد؛ او در موقعيت بحراني و خطرناک هر طور که شده خودش را نجات مي دهد اما او هرگز نمي تواند يک قهرمان شنا شود و تکنيکهاي شنا را بياموزد. فردي ديگر را در موقعيت بهتري قرار دادند. ابتدا در عمق يک متري سپس در عمق دو متري؛ سه متري و به تدريج او را در موقعيتهاي مشکل قرار داند. فرد دوم توانست در مدت کوتاه تکنيکهاي شناي زيادي را بياموزد و از خلاقيت بالايي در اجراي تکنيکها برخوردار شود. متخصصاني که بر روي انسانها و حيوانات کار مي کنند از نقشه هاي عقلي و شناخت صحبت مي کنند. آنها معتقدند که چنانچه بحران بيش ار حد نباشد و يا بحران يادگيري و استرس نباشد نقشه هاي عقلي و شناختي وسيع هستند. اما اگر حيوان در شرايط انگيزه بيش از حد قرار گيرد نقشه ذهني اش محدود است. تنها به يک راه مي انديشد خلاص شدن از اين وضعيت؛‌ که چه بسا ممکن است خود را در مشکلي بزرگتر قرار دهد. در واقع تنها يک راه وجود دارد. او نمي تواند در موقعيتهاي جديد راه حل جديدي را از خود بروز دهد و آنها به اين نتيجه رسيدند که فشار يادگيري را کم مي کند.
براي موشها استرس و نگراني مي تواند آب و غذا باشد. در آزمايشي که موشها سير بودند و آب و غذاي کافي غذاي کافي در اختيار داشتند. در خانه هاي پر پيچ و خم رفت و آمد مي کردند و به ظاهر چيزي ياد نمي گرفتند. ولي زمانيکه موشها گرسنه (استرس) در همان موقعيت قرار دادند با کارايي و سرعت به سوي هدف حرکت مي کردند و نشان مي دادند که چيزهاي زيادي ياد گرفته اند. در واقع گرسنگي عاملي شده بود جهت يادگيري آنها. گرسنگي انگيزه آنها بود به همبن دليل يادگيري بدون انگيزه بسيار سخت است. و هر کسي را که بخواهيد چيزي را ياد بگيرد بايد انگيزه در او ايجاد کنيد. دسته اي از موشهاي ديگر را با گرسنگي بيشتر(استرس بيشتر) –بحران- در همان خانه ها قرار دادند. در واقع انگيزه آنها شديد تر بود. در اين شرايط نيز يادگيري کاهش يافته بود. موشها تنها راهي را که به هدف منتهي مي شد به خاطر سپردند و اگر در نوبت بعدي آن راه مسدود مي شد؛ موشها درمانده مي شدند. هر چه قدر شدت بحران و انگيزه شديد تر باشد يادگيري کمتر مي شود. در آزمايشي ديگر متوجه شدند موشهايي که 12 ساعت غذا نخورده بودند با 6 بار تلاش به هدف رسيدند و گروه ديگر که 36 ساعت غذا نخورده بودند به بيش از بيست حرکت به هدف رسيدند. انسان يا موش تفاوتي نمي کند. يادگيري به همبن طريق صورت مي گيرد. زمانيکه اتفاقي مثل آتش سوزي مي افتد مدت زمانيکه بايد طول بکشد تا راههاي خروج و فرار کردن پيدا شود 2 تا 3 برابر زمان عادي مي باشد.
روش تمرين در آرامش و روش سايه زني يکي از بهترين تکنيکها براي موفقيتها و مهارتهاي فيزيکي که هماهنگي جسم و ذهن لازم است استفاده مي شود. بسياري از ورزشکاران از اين تکنيک جهت موفقيت برنامه خود استفاده نمي کنند. بسياري از سخنرانان از اين تکنيک جهت سخنراني استفاده مي کنند. اين تکنيک مي تواند به صورت آگاهانه يا ناخودآگاه استفاده شود. يکي از اين روش‌ها، تکنيک سخنراني کردن براي صندلي هاي خالي است. تکنيک تمرين در آرامش در بازي چوگان دو ميداني و روشهاي ديگر نتايج چشمگيري را به همراه داشته است. اين تکينک به قدري ساده و نتايج آن چشمگير است که بعضي آن را با سحر و جادو اشتباه مي گيرند. تکنيک تمرين سايه زني يا تمرين بدون فشار را همه مي توانند استفاده کنند و از آن سود ببرند. حضور ديگران و انقباض در بدن و فشارهايي است که بر ذهن وارد مي شود. بدون انقباض در ذهن و حضور ديگران بايد تمرين سايه زني را انجام داد.
استاد کلهر استاد خط نستعليق اين روش را به نام مشق ذهني مي نامد. او از نوع سه مشق صحبت مي کند. مشق عملي؛ مشق نظري و مشق ذهني.
پاندول يکي از اين روشهاست. اين تکنيک را هم پيشينيان ما انجام مي دادند و از آن سود مي بردند. ولي به دلايلي که بيشتر مربوط به خودمان است کشورهاي غربي در اين زمينه از ما پيشي گرفته اند.
از گروهي خواستند که با فشنگهاي واقعي به پرنده ها تيراندازي کنند و دستشان شروع به لرزش کرد. و تعداد کمي از آنها به هدف خورد. از گروه ديگر خواستند که با تفنگ خالي شليک کنند و زمانيکه فشنگهاي واقعي در اختيار آنها قرار دادند. توانستند که بيش از 90٪ از تيرها را به هدف بزنند.
سايه زني در خدمت فوتبال نيز مي تواند باشد. بعضي ها آن قدر دستپاچه مي شوند که حتي توپ را نمي بينند. دقيقا همين است استرس و نگراني زياد موجب مي‌شود که نتوانيم واکنش به موقع و مناسب داشته داشته باشيم . حتما براي شما هم اتفاق افتاده است زمانيکه خيلي عجله داريدو به دنبال چيزي مي گرديد پيدايش نمي کنيد و زمانيکه عجله نداريد آن را دقيقا جلويتان پيدا مي کنيد. استرس موجب مي شود که بسياري از چيزها را نبينيم هر چه قدر فشار بيشتر باشد نتايج کمتري به دست مي آيد.
بعضي از مواقع برابر با فشار مي باشد. هر چه قدر انگيزه قوي تري داشته باشيم و موفقيت و اعتبار خود را با انگيزه بسنجيم احتمال موفقيت کمتر مي شود. بنابراين ما براي رسيدن به اهداف بايد فشاري را به خود نياوريم.
اگر مي خواهيد اين روش رانندگي ياد بگيريد بايد با ماشين خاموش در منزلتان رانندگي کنيد به تمام جزئيات توجه کنيد سعي کنيد زمان همان زمان واقعي يا حتي کندتر باشد نه اينکه تمرينات را خيلي سريع انجام دهيد. مي توانيد با اين تکنيک ا چشمان بسته تمرين رانندگي کنيد. در اين صورت حتي نياز به ماشين هم نداريد. با اين روش مي توانيد تايپ سريع را ياد بگيريد. بايد با کامپيوتر خاموش تايپ کنيد تا تايپ کردنتان سريع شود.
بحران قدرت است و شما را قوي مي کند. چنانچه در هنگام بحران و فشار به هدفتان توجه کنيد متوجه مي شويد که داراي قدرت فيزيکي و رواني زيادي شده ايد. اين قدرت فيزيکي و رواني را به خدمت خود بگيريد و از آن استفاده کنيد. بنابراين در موقعيتهاي بحراني بايد هدف را فراموش نکرد.
 ويليام جيمز روانشناس معروف مي گويد: مبارز هستي؛ نه از چيزي مي ترسي و نه از چيزي گريز داري. با اين ديد مي توانيد از بحران استفاده بيشتر کنيم. طوري رفتار کنيد که جز موفقيت چاره اي ديگر نداريد. قصد پيشروي کنيد و عزم را جذب کنيد تا از بحران حداکثر استفاده را ببريد و از معرکه پيروز در اييد. در اين صورت شجاع تر و توانا تر مي شويد. اگر هدف را فراموش کنيد راه گريز از بحران را پيش مي گيريد. تمايل به فرار تقويت شده؛ ترس و اضطراب بيشتري ايجاد خواهد شد. هيجان يک نيرو ؛ قدرت مضاعف شده اشت. مادامي که هيجان در راستاي هدفي قرار نگيرد نه ترس است و نه اضطراب. نه شجاعت و نه اعتماد. نه هيچ چيز ديگر يا نشانه ضعف نيست. بلکه نشانه توان اضافي است بنابراين در هنگام هيجان به هدف بينديشيد تا اينکه به موقعيت خطرناک. اين نوع ديدن موجب مي شود که هيجان به خدمت شما در آيد. از آن استفاده کنيد. براي اينکه بتوانيد ميزان فشار و استرس را کاهش دهيد به اين موضوع فکر کنيد. که بدترين اتفاقي که ممکن است بيفتد چيست؟
بعضي ها به بدترين اتفاق فکر مي کنند و از کاه کوه مي سازند و احساس عجز و ناتواني مي کنند. روشي که برتر اندراسل فيلسوف و رياضيدان که شخصا جهت تضعيف هيجان اضافي استفاده مي‌کرد اين بود که مي گفت: در موقعيت بحران؛ بدترين اتفاق احتمالي را در نظر بگيريد بعد با در نظر گرفتن اين بدترين اتفاق با دليل و منطق به خود بقبولانيد که «خب آن قدرها هم مصيبت وحشتناکي نيست.» اين نوع برخورد هميشه مي تواند مؤثر واقع شود. زيرا هميشه بدترين اتفاق موقعيت مرگ و زندگي نمي باشد. به همين دليل مي توان به راحتي بر روي آن تسلط يافت و آن را حل نمود. با اين طرز تلقي آرام مي شويد. البته در 99٪ مواقع بدترين اتفاقات نمي افتد و ما فقط خودمان را از آنها ترسانده‌ايم دوستي را مي شناسم که در موقعيتهاي بحراني و استرس‌زا به خودش مي گفت: گيرم که شکست خوردم بدترين اتفاقي که ممکن است پيش آيد چيست؟
چه داريد که از دست بدهيد. تا به حال به اين موضوع فکر کرده‌ايد؟ اگر اين گونه فکر کنيد چقدر خلاق خواهيد بود و با اين نوع تصوير ذهني چگونه تحولي عظيم در درونتان ايجاد خواهد شد. از چه مي ترسيد؟
به جاي اينکه بگوئيد تمام زندگي‌ام بستگي به اين اتفاق دارد يا به اين فروش دارد يا اينکه به اين موقعيت به خودتان بگوئيد اگر در اين موقعيت موفق شوم به آنچه مي خواهم مي رسم و اگر موفق نشوم چيزي را از دست نخواهم داد. بلکه چيز اضافي‌تر از اکنون ندارم. يادتان باشد مهم شما هستيد نه موقعيت.
پس با فشار خودتان را فداي موقعيت نکنيد. استرس شما را فدا مي کند مواظب باشيد استرس را رام خود کنيد. نه اينکه رام استرس شويد. اين گونه مي توانيد از بحران استفاده کنيد. هر چه قدر مشکل يا چيزهايي كه ديگران آنها را به عنوان مشکل مي شناسند و از آنها فرار مي کنند برايتان پيش مي آيد. شما موفق تر و خلاق تر خواهيد شد. مکانيزم تجسم خلاق الهي است. يعني با توجه به هدف ها و حکمت غايي کار مي کند. وقتي به راستي هدف مشخصي در نظر بگيريد مي توانيد با استفاده از اين نظام هماهنگ و هدايت شده شما را با اطمينان به هدف برساند. و نگران نباشيد. به چگونگي علائم آن فکر نکنيد. مکانيزم آن به صورت خودکار و ناخودآگاه است. فقط کافي است هدف و تلاشي باشد؛ موفقيت و رسيدن به هدف را خودش تضمين مي کند.
دکتر آرام در جهت فعال کردن انرژی های بدن هماهنگی و افزایش خلاقیت در شرایط خاص ، دوره تجسم خلاق را برکذار می کنند . این دوره می تواند همانند یک جراحی روانی بر روی شما تاثیر گذارد . این دوره می تواند زندگی شما متحول کند. دوره تجسم خلاق می تواند به شما کمک کند در هر زمینه ای راحت تر موفقب شود اعتماد به نفس مناسب داشته باشد. چگونه از تکنیک های کار بردی هیپنوتیزم استفاده کنید.
تجسم خلاق ، خلاقیت ، موفقیت ، دانلود ، شرایط بحرانی ، هیپنوتیزم کاربردی، خود هیپنوتیزم ، روانشناسی

در تاریخ : شنبه، 7 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(6540 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق