تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
شاد زيستن
تيت هنگام غذا خوردن براي هضم غذا كاري بايد انجام دهي، هنگام صحبت كردن يا گوش دادن بايد به تك تك كلمات، جملات و زمان بندي آنها توجه كرد. هنگام كه پوشيدن لباس آيا بايد تمام حركات بدن و اندامهايت را در نظر بگيري يا اينكه اراده مي‌كني و همه اين رفتارها به صورت ناخودآگاه صورت مي‌گيرد. ضمير ناخودآگاه انسان همانطور كه در برنامه هاي ديگر گفته شد بيشتر فعاليتهاي ذهني ما را كنترل مي‌كند. ذهن انسان بر اساس نظر يونگ همانند كوه يخي مي‌ماند كه قسمت اعظم آن پيدا نيست ولي بر كل زندگي ما مؤثر است. رفتارهاي كه در گذشته داشته‌ايم بر روي زندگي كنوني ما تاثير مي‌گذارد و موجب رفتارهاي عجيب و غريب در انسان مي‌گردد.
اين الگوهاي ذهني مسموم موجب مي‌شوند كه ما به مشكلات و گرفتاريها توجه كنيم تا اينكه ياد بگيريم، شاد زندگي كنيم. هنر شاد زيستن يك هنر ديرين است كه همه انسانها بايد آن را بياموزند و تمام والدين بايد به كودكانشان آموزش دهند كه از كودكي بايد شاد زندگي كنند تا اين چرخه معيوب بيماري، غم و اندوه سايه اش را از سر همه افراد بردارد. الگوهاي رفتار معيوب بصورت تصوير ذهني معيوب خودش را نشان مي‌دهد. تصاوير ذهني كه محدوديتي را برايمان ايجاد كرده‌اند.
تصوير ذهني هميشه نالان: اينگونه افراد از همه چيز ناراحت و نالان هستند. زندگي اين افراد يك تراژدي غمناك است كه مكرراً تكرار مي‌گردد. مكرراً بيماري و مشكل براي آنها پديد مي‌آيد. اگر روزي اتفاق بدي براي آنها نيفتد هم از جمله خودشان شك مي‌كنند كه چرا اتفاق بدي نيفتاده است.
تصوير ذهني حادثه ساز: مرتباً اتفاقات ناراحت كننده اتفاق مي‌افتد. ماشينشان پنچر مي‌شود. از دوچرخه مي‌افتند. ساق پايشان ترك بر مي‌دارد. اگر هيچ كاري نكنند ديگران به او كار دارند.
تصوير ذهني بيماري: سالي چند بار سرما مي‌خورند. كمرشان درد مي‌كند. هميشه بيماري يا مشكلي دارند كه از آن نالان باشند و در موردش صحبت مي‌كند.
تصوير ذهني بي نظمي- بي انضباطي: اين افراد شلخته، هميشه اطرافشان به هم ريخته است. آنها به صورت ناخودآگاه، همه چيز را بهم مي‌زنند. پرونده ها و كتابهايشان روي همديگر ريخته، موهايشان هميشه نامرتب است و زمانيكه لباس شيك مي‌پوشند قسمتي از اين بي نظمي هم در پوشيدن لباسشان نمايان است.
تصوير ذهني ورشكستگي: برنامه زندگيشان طوري است كه هنگام موفقيت، شكست مي‌خورند. كارها به خوبي پيش مي‌رود و يك اتفاق كه ظاهراً تحت كنترل آنها نيست همه چيز را به هم مي‌زند. اينگونه افراد تقصير را گردن بقيه مي‌اندازند در صورتيكه ذهن آنها هست كه مشكلات را سبب مي‌شود. آنها با كار كردن بر روي خودشان مي‌توانند ميزان مشكلات و اتفاقات ناگواري كه برايشان مي‌افتد را كاهش دهند و از بين ببرند. فقط بايد يادشان باشد كه مشكل را در ديگران جستجو نكنند.
تصوير ذهني قطعيت: بلاياي آسماني براي آنها ظاهر مي‌شود، دفتر كارشان دچار مشكل مي‌شود، با شريكشان مسئله پيدا مي‌كنند، سرماخوردگي و بيماري نظام كار او را بهم مي‌ريزد و مصيبت هاي گوناگون را بطرف خودشان مي‌كشند.
تصوير ذهني تغيير شغل: اين افراد مرتباً شغل عوض مي‌كنند. هميشه هم ديگران در تغيير شغل آنها مقصر هستند. اين تصوير ذهني نمي‌تواند ثبات را در افرا ايجاد كند و آنها مرتباً از اين شاخه به آن شاخه مي‌پرند.
ضمير ناخودآگاه، مشكلات و گرفتاري ها را برايمان ايجاد مي‌كند. و ضمير ناخودآگاه قبلاً با اتفاقاتي كه افتاده است برنامه ريزي شده است. اين برنامه ريزي ممكن است بصورت يكي از تصاوير ذهني كه گفته شد، باشد و همانطور كه در كلاس ها گفته‌ام و در برنامه ريزي هاي ديگر نيز گفته‌ام ناخودآگاه همانند يك كامپيوتر است كه برنامه ريزي شده است. برنامه اي كه براي ناخودآگاه ريخته شده است ممكن است كه او را موفق كند يا اينكه يكي از تصاوير ذهني فوق را ايجاد نمايد.
تصاوير ذهني از همان ابتدا و پس از تولد شروع به شكل گيري مي‌كند. نوزاد با خوردن ، تشنگي، گرما، تنهايي و هر احساس متفاوتي كه بوجود مي‌آورد تصوير ذهني‌‌اش شكل مي‌گيرد.
ولي با تمام قدرتي كه اين تصاوير ذهني دارند ما هرگز اسير آنها نيستيم و مي‌توانيم اين الگوهاي معيوب و بيمار را از بين ببريم و تصاوير ذهني مناسب را ايجاد كنيم.
جهان بازتاب درون ماست، چنانچه در مورد خوبي صحبت كنيم، خوب بنظر مي‌رسيم. اگر از ديگران تعريف كنيم خودمان زيباتر بنظر مي‌رسيم. اگر به ديگران ناسزا بگوئيم از زيبايتان كاسته مي‌شود. وقتي از خود بيزار مي‌شويم و بدمان ميآيد از همه دلمان مي‌گيرد و بدمان مي‌آيد.
تمام تكنيك هاي روان شناسي و روان درماني سعي مي‌كنند كه تصوير ذهني كه نسبت به خود داريم را تغيير دهيم البته اين روشها گاهي موفق بوده اند و بسياري از مواقع آنچه بايد اتفاق بيفتد، نمي‌افتد. راستي تا به حال فكر كرده‌ايد كه چرا اينگونه نمي‌شود.
فردي در ظرف يازده ماه گذشته پنج بار كارش را عوض كرد. مورد ديگري بود كه زمانيكه مي‌خواست موفقيت را در آغوش بگيرد، بيمار مي‌شود. حتي مورد ديگري در طي يك سال 11 بار مغاره اش را دزد زد. فكر مي‌كنيد همه اينها اتفاقي هستند.
آيا تصاوير ذهني ما سالم هستند. اگر بخواهيم بدانيم تصاوير ذهني ما سالم هستند يا خير، چكار بايد بكنيم.
علائم بيماري تصوير ذهني:
1- حسادت
2- منفي صحبت كردن
3- احساس گناه
4- ناتواني در اداي تعاريف كلامي
 5- عدم پذيرش تعاريف كلامي
6- اهميت ندادن به نيازهاي خود
7- سؤال نكردن در مورد خواسته‌هاي خود
8- محروم ساختن بي‌دليل خود از رفاه و آسايش
9-ناتواني در بيان عواطف
10-ناتوانيدر پذيرفتن و لذت بردن از عواطف ديگران
11- انتقاد از ديگران
12-مقايسه خود با ديگران
افراد به اندازه اي كه انتظارش را دارند، شاد هستند. يعني اينكه آنچه اتفاق مي‌افتد زياد مهم نيست بلكه آنچه ما فكر مي‌كنيم مهم است. انتخاب آگاهانه شاد زيستن و شاد بودن بر هر گونه تصوير ذهني و بينشي كه ما نسبت به خود و ديگران داريم، ارجحيت دارد و مي‌تواند به ما كمك كند. گاهي اين انتخاب مشكل است. مي‌خواهم قلم و رنگ را بر داريد و بهشت را نقاشي كنيد. در موردش صحبت كنيد و آن رانقاشي كنيد. راستي شما مي‌خواهيد در بهشت چه چيزهايي وجود داشته باشد. اگر بخواهيد آن را نقاشي كنيد زندگيتان را چگونه به تصوير مي‌كشيد. ما هميشه خوشحال بودن خود را منوط به ديگران مي‌كنيم. اگر خلاف اين كار را بكنيد من خوشحال هستم. اگر اين اتفاق بيفتد من خوشحال هستم و همه شرط ها هستند و خوشحال شدن ما هم مشروط به ديگران شده است.
آيا ما از زماني كه در اختيار گرفته ايم و زنده هستيم، كمال استفاده را مي‌كنيم. خيلي از كارهايي كه انجام مي‌دهيم، بعداً پشيمان مي‌‌شويم. آيا اين كارها را مي‌شناسيد. بيائيد از ديگران درس بگيريم. ببينيم ديگران كساني كه از آنها سني گذشته است زندگي را چگونه مي‌بينند و اگر بخواهند دوباره زندگي كنند، چگونه زندگي را تكرار مي‌كنند. اين قطعه زير را يك پيرمرد هشتاد ساله در آستانه مرگ نوشته است:
يك بار ديگر زندگي كنم،آنوقت سعي مي‌كنم اشتباهات بيشتري مرتكب شوم.
هدف داشته باشيد. هر چه را دنبالش باشيد بدست خواهيد آورد. اگر دنبال شادي باشيد، شاد خواهيد شد و اگر دنبال ناراحتي و دردسر باشيد، ناراحتي، غم و دردسر را تجربه خواهيد كرد.
هنگامي كه هدفي داريد به سمت جلو مي‌رويد و تعادل داريد و هنگامي كه هدف نداريد حفظ تعادل مشكل است. انسان همانند دوچرخه است تا زمانيكه در حركت به سمت هدفي است، تعادل خود را حفظ مي‌كند و هر زمانيكه بايستد، مي‌افتد. بنابراين داشتن هدف مهمتر از ماهيت و خود هدف است.
هدفهايتان را بنويسيد. روي كاغذ بنويسيد. بعضي از افراد زمانيكه مي‌گوييم بنويسيد مي‌گويند خوب نوشتم توي ذهنم نوشتم. توي ذهن نه روي كاغذ بنويسيد.
حالا از شما مي‌خواهم كه كاغذي را برداريد و اهدافتان را بر روي آن بنويسيد. اهدافي كه شما بايد دنبال كنيد. اگر هدف داشته باشيد شاد زندگي كردن آسانتر مي‌شود. آيا اين كار را كرده‌ايد با وجودي كه در مورد اهميت نوشتن صحبت شده است. تنها 3% از افراد براي زندگي خود برنامه ريزي مي‌كنند. اكثريت با يك بي اعتنايي كوركورانه از تهيه ليست هدفهاي خود سرباز مي‌زنند و تمام وقت خود را سرگردان و حيران هستند و مدام به خود مي‌گويند چرا آنچه را كه مي‌خواستند، بدست نياورده اند.
لائوتسه مي‌گويد: يك درخت هر چه قدر بزرگ باشد با يك دانه آغاز مي‌شود. طولاني‌ترين سفرها با اولين قدم.
سخت گير نباشيد. به قول سهراب سپهري: بگذاريد كه احساس هوايي بخورد.
 

شاد زيستن شاد زيستن شاد زيستن شاد زيستن

در تاریخ : يكشنبه، 8 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(3882 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق