تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
نقش كريستالها در زندگي انسان
فيزيك كوانتوم، باورهاي ما را در مورد جهان اطراف دست خوش تغيير كرده است و موجب شده است كه برداشتي متفاوت از واقعيت‌هاي اطرافمان داشتيم تغيير كند. ما هم اكنون مي‌دانيم آنچه كه مي‌انديشيم، هستيم و هم آنگونه كه احساس مي‌كنيم، تجسم مي‌كنيم يا اينكه مي‌انديشيم بر جهان بيرون و واقعيت‌هاي آن تأثير مي‌گذاريم.
ما از آنچه مي‌بينيم جدا نيستيم. صرفاَ با نگاه كردن، باور كردن يا آزمون آن، با نوع توقع و برداشتي كه از آن داريم تغيير مي‌دهيم. در واقع اتفاقات و واقعيت ها را با بخشي از هشياري و انرژيمان مي‌آميزيم. افكار ما انرژي توليد مي‌كنيد. افكار ما نوعي شارژ الكتريكي به وجود مي‌آورند. افكار هيجاني شديد، به مراتب شارژ الكتريكي بالاتري بوجود مي‌آورند. محيط اطراف ما هم از نظر الكتريكي شارژ مي شود. الكتريسيته موجب توازن و تعادل محيط اطراف مي‌گردد. چون افكار، الكتريسيته و موج توليد مي‌كنند، ميزان نيرويي كه در آن سلولها، اتم ها و ملكولها بوجود مي‌آورند متأثر از افكار ما هستند. يعني اينكه ساختار نامرئي محيط ما سابقه يا خاطره اي از اين افكار را حمل مي‌كند. يعني نوع نگرش و باور و احساسي كه سازنده داشته باشد، به درون شيئي نفوذ مي‌كند و احساسات همانند الكتريسيته كه در باطري نگهداري مي‌شود، در اشياء پيرامون ما ذخيره مي‌شوند. اين اشياء حاوي احساسات نيز بر نوع اتفاقاتي كه در حال وقوع است تأثير مي‌ گذارد، به همين دليل وسيله هايي كه از افرادي ديگر در اختيار داشته باشيد مي‌تواند بر روي احساسات خوب يا بد ما تأثير گذارد. يا اينكه اگر وسيله اي مثل ماشين يا خانه اي خريداري كرده باشيد نوع احساساتي كه افراد قبلي كه در آن زندگي مي‌كردند برنوع احساسات افراد جديد تأثير مي‌گذارد و اين احساسات بصورت ناخودآگاه به درون اشياء يا ساختار مولكولي آنها تأثير مي‌گذارد.
يكي از مواردي كه مي‌تواند به طرز عجيبي احساسات را در خود ذخيره كند كريستال ها و كاني ها هستند. سنگ هاي كريستال به دليل نوع ساختار مولكولي مي‌توانند احساسات را در درون خود ذخيره كنند. فيزيك كوانتوم اثبات كرده است كه الكترون يك تشعشع و ارتعاش يا نور به دام افتاده است. در واقع ماده توده چرخان در حال حركت است. رقص الكترونها و پروتونها است كه گاهي از نقطه اي به نقطه ديگر يا شكلي به شكل ديگر تغيير مي‌يابد كه ممكن است به انرژي هاي بي شماري از جمله بشر تغيير يابد.
بلورها كه در واقع از سيليس - دي اكسيد سيليكون و آب درست شده اند. داراي ارتعاش و فركانس بالايي هستند و هر چيزي كه در شعاع آنها قرار مي‌گيرد را تا سطح ارتعاشي خود بالا مي‌برند. بلورها انرژي از خود ساطع مي‌كنند و وقتي كه الگوهاي فكر مثبت در اطراف آنها باشد، ارتعاش بالاتري را از خود نشان مي‌دهند. يعني اينكه افكار مثبت قدرت كريستالها را افزايش مي‌دهد. البته نه تنها كريستالها بلكه بقيه مواد و موجودات نيز اينگونه اند ولي كريستالها به دليل ساختار مولكولي‌اشان اين عمل را چندين برابر بيشتر مي‌كند.
آزمايشي را دو دانشمند انجام دادند كه قابل تفكر و تعمق است. اين دو دانشمند تعداد 23 دانه گياه را برداشته و داخل گلداني در داخل يك گلخانه قرار دارند و گلداني ديگر آماده كردند و در داخل آن نيز 23 دانه از همان گياه قرار دادند و در داخل همان گلخانه قرار دادند. هر روز به سراغ گلدان اولي مي‌رفتند و از دانه ها تغريف مي‌كردند. با آنها مي گفتند شما خارق العاده هستيد، همه شما رشد مي‌كنيد و هر كدام گياهي زيبا و كامل مي‌گرديد، شما زيبا هستيد و سپس به سراغ گلدان دوم مي‌رفتند و مي‌گفتند شما هيچ چيز نمي‌شويد تازه ممكن است يكي از شما رشد كند ولي مرغان يا ديگر موجودات شما را مي‌خورند. پس از يك ماه نتايج اينگونه بود. گلدان اول 23 دانه رشد كردند و گياهان زيبايي را تشكيل دادند. در گلدان دوم فقط 8 دانه آن هم خيلي ضعيف و متوسط رشد كردند. اين نشان مي دهد كه گياهان نسبت به نوع احساساتي كه ما داريم واكنش نشان مي‌دهند و بر رشد و چگونگي شكل گرفتن آنها تأثير دارد.
كريستالها هم با نوع احساس ما تغيير مي‌يابند. البته كريستال چون داراي ارتعاش بالايي هست هر چيزي كه در كنارش قرار دهيم باعث مي‌شود كه ارتعاش هاي آن را هم بالا برود بدين طريق موجب تأثير بر محيط مي‌گردد.
از جمله كريستالهايي كه قدرت زيادي در اين زمينه دارد. كريستال كوارتز مي‌باشد. كريستال كوارتز اگر فشرده شود يا زير فشار قرار گيرد واكنش نشان مي‌دهد. آنها جريان الكتريسته اي بنام پيزو الكتريك كه يك نوع نوسان است توليد مي‌كنند. از اين خصوصيت كريستالها در ساعت هاي ديوارهاي، مچي، راديو، تلويزيون، كامپيوتر و تقريباَ تمام وسائل الكتريكي استفاده مي‌كنند. هر چقدر وسيله نياز به حساسيت يا هوش بالاتر باشد از كريستال بيشتر در آن استفاده مي‌شود. همانند موبايل يا كامپيوتر. كريستال موجب تقويت قدرتهاي ما و انرژي هاي ما مي‌گردند و تأثير بسيار زياد بر روي انرژي ما از جمله چاكراي قاعده اي جنسي، نافي، منگ‌مين مي‌گذارند و با تقويت اين چاكرا موجب مي‌گردند كه فرد از نظر جسمي قدرت و توانايي بيشتري پيدا كند و كمتر خسته شود. چون اين كريستالها قابليت پرتاب انرژي بيشتري دارند. همانطور كه در تقويت كننده هاي راديويي و موبايل استفاده مي‌شوند، در انرژي درماني و درمان از راه دور به دليل خصوصيت تقويت كنندگي نوع انرژي كه وارد آنها مي‌شوند، استفاده مي‌گردند.
كريستالها به خودي خود شفايي را موجب نمي‌شوند بلكه به دليل ارتعاش بالايي كه دارند زمانيكه در كنار بدن بيمار قرار مي‌گيرند با تأثيري كه بر روي بدن مي‌گذارد. موجب بالا رفتن سطح ارتعاش بدن مي‌گردند و جريان و فرايند خود بهبودي را در بدن تسريع مي‌بخشد و اگر قبل از بيماري اين اتفاق بيفتد يعني فرد از كريستال استفاده كنند موجب مي‌شوند كه كمتر بيمار شود. كريستال ها توازن را بوجود مي‌آورند.
در طي آزمايشي ميدان الكترومغناطيس دور بدن گروهي از افراد را اندازه گيري كردند. سپس يك ليوان آب معمولي به آنها دادند، هيچ اتفاقي در ميزان انرژي الكترومغناطيس بدن صورت نگرفت. ولي همين كه يك ليوان از آبي كه در آن كريستال كوارتز به مدت دست كم 20 دقيقه و يا بيشتر قرار گرفته بود و نوشاندن اين ميزان تا حدود 5 متر در اطراف بدن گسترش يافت. اين آزمايش در مورد 300 نفر انجام گرفت و همه نتايج يكساني را از خود نشان دادند. ميزان الكترومغناطيس اطراف بدن بصورت نامرئي از انرژي هاي ما محافظت مي‌كند.
اين انرژي هميشه در حال چرخش است و اگر خوشحال شويم اين انرژي بسط پيدا مي‌كند و بزرگ مي‌شود و اگر ناراحت و افسرده باشيم كوچك و فشرده مي‌گردد. بيماريهاي جسمي و رواني تأثير مستقيمي بر روي ميدان الكترو مغناطيس اطراف بدن مي‌گذارد.
ارتعاش كريستال ها به ما كمك مي‌كند كه براي خنثي كردن وسايلي كه اطرافمان هستند و نوع ارتعاشات پائين را خنثي كند. وسائلي مثل نور فلورسانت، تلويزيون، راديو، اجاقهاي مايكروويو و موبايل و ساير وسايل و مواردي كه گاهي خبر از نوع ارتعاش آنها نداريم، نوعي ارتعاش مخرب توليد مي‌كنند. اين ارتعاش مخرب بوسيله استفاده از كريستال ها خنثي مي‌گردد. من هميشه به مراجعه كنندگان مي‌گويم كه كريستال و سنگ ها مي‌تواند نقش زيادي در نوع نگرش و بيماريهاي آنها ايجاد كند و بهبودي جسمي و ذهني آنها را تسريع مي‌بخشد.
نيروي شفا بخش، همان قدرت كنترل و حركت انرژي در بدن است. چه اين نيرو از بخشي از بدن به بخش ديگر منتقل شود چه از فردي به فرد ديگر انتقال يابد. كريستالها اين انرژي را تقويت مي‌كنند و در انتقال آنها نقش بسزايي دارند. اصول كار آنها شبيه به ميكروفون است. صدا را مي‌گيرند و همان گونه آن را تقويت مي‌كنند.
كريستالهاي طبيعي اينگونه خصوصيات يا قدرت هايي را دارند و كريستا لهاي ساخته شده در كارگاه از چنين قدرتهايي برخوردار نمي‌باشند. اين جواهرات ساخته دست بشر هر چند از زيبايي خاصي برخوردار هستند ولي قدرت ايجاد توازن يا انتقال انرژي را ندارند. همين طور گاهي اوقات بلورها و كريستالهاي تراش خورده، شفاف شده با حرارت و غيره تأثير بلورهاي بدون تراش را ندارد. بسياري از بلورهايي كه يك دست و يك رنگ مي‌باشند به دليل تحت تأثير قرار گرفتن در مجاورت گرما اينگونه صاف و يكنواخت شده اند و گرما موجب شده است كه خصوصيت اوليه خود را از دست بدهند. گويي ميدان انرژي آنها تقليل يافته است يا غير فعال شده است.
هر چقدر بلور كدرتر، صيقل شده تر و بافت آن محكمتر باشد، قدرت بيشتري در جذب تنش و افزايش آرامش دارد و بر عكس هر چقدر شفاف تر و درخشنده تر باشد، قدرت انرژي زايي و برانگيختگي بيشتري دارد و در درمان بيماريهايي مثل خستگي، افسردگي كارايي بهتري دارد. كسانيكه از انتقاد ناراحت مي‌شوند و يا از قضاوت مردم درباره خودشان وحشتدارند بسيار موثر است.
بعضي از سنگ ها را با خصوصياتشان اينجا توضيح مي دهيم.
كوارتز دودي: رنگ سياه تا خاكستري دارد. به ما كمك مي‌كند با آنچه به طور هوشيارانه و ناآگاهانه سركوب يا نفي مي‌كنيم، روبرو شويم. سنگ خوبي براي خودشناسي و شناخت سايه هاي ما مي‌باشد.
كوارتز شفاف: اين سنگ بنام سنگ ارتباطات مشهور است. رگه هايي از نور نقره اي يا طلائي در ميان آن ديده مي‌شود. اين رگه ها شبيه سيم هاي تلفن هستند. كوارتز شفاف در تمركز دادن به ما ياري مي‌بخشد و ذهنمان را هدايت مي‌كند.
سنگ كهربا: درونش صورتي و بيرون آن سبزه تيره است. نشان دو انرژي مختلف يا ارتعاش است كه با هم هماهنگ شده‌اند. تفهيم و تفاهم. ارتباط با همراهي
فلورايت: مظهر اراده، خرد، عشق است. كمك مي‌كند تا خود را از سطح فرا طبيعي به واقعيت هاي مادي برسانيم.
تورمالين: به دليل توليد پراناي سبز مي‌تواند بر بيماريهاي جسمي و رواني تأثير بگذارد. اين سنگ مي تواند استرس را كم كند و بيماريهاي جسمي را تقليل دهد. تورمالين مي‌تواند بعنوان سنگ هميشه همراه باشد چون تمام استرسهايي كه به نوعي به سمت ما مي‌آيد را خنثي مي‌كند.
چنانچه شما از آن دسته افراد هستيد كه از سنگ ها استفاده مي‌كنيد بايد به بعضي از مسائل هم توجه كنيد. كريستالها به دليل خصوصيت پيزو الكتريك كه دارند از خود ارتعاش بيرون مي‌دهند و خود تحت تأثير ارتعاش هاي محيطي قرار مي‌گيرند و اين ارتعاشها در درون آنها ذخيره مي‌شود و براساس اين ارتعاش هاي محيطي ارتعاش هاي خود را برنامه ريزي مي‌كنند. به همين دليل يكي از خصوصيت كريستال ها برنامه ريزي است. كار بسيار عجيبي نيست. شما كامپيوترتان را برنامه ريزي مي‌كنيد. جنس هارد كامپيوتر و كريستالهاي كه بصورت زيور آلات استفاده مي‌كنيم همه از سيليس مي‌باشد. پس اين كار را در صنعت انجام مي‌دهيم. حالا مي‌خواهيم اين كار را در روابط و ارتباطات انجام دهيم.
كريستالها همانگونه كه برنامه ريزي مي‌شوند ممكن است برنامه اي در داخل آنها بصورت ناخودآگاه قرار گرفته باشد كه اين برنامه، منفي باشد و موجب اثرات منفي و معيوب بر روي بدن گردد.
هر كسي كه كريستال در نزد خود داشته باشد. بايد اين كريستال با انرژي هاي او برنامه ريزي مي‌شود و تحت تأثير اين انرژي ها قرار مي‌گيرد. اگر اين انرژي ها مثبت باشد، كريستال با انرژي مثبت برنامه ريزي مي‌شود و اگر افكار منفي باشد، كريستال با افكار منفي برنامه ريزي شده است. البته در دوره هاي آموزشي ما روشي را به افراد آموزش مي‌دهيم بنام اسكن كردن. اسكن كردن مي‌تواند كيفيت و نوع انرژي را كه در داخل كريستال باشد را مشخص كند. اما اينجا قصد داريم راه راحت تر و كاربردي تر اما عمومي تر را به شما نشان دهيم. قبل از استفاده از كريستالها يا حتي پس از اينكه از آنها استفاده كرديم آنها را با آب و نمك شستشو دهيد، لازم است چند روزي داخل آب و نمك باشند. آب و نمك قدرت از بين برندگي انرژي هاي كثيف را دارد و تا حدودي برنامه هاي قبلي كه بصورت ناخودآگاه در درون آنها قرار گرفته است را پاك مي‌كند. چنانچه كريستال تان ممكن است با آب و نمك خراب شود مي‌توانيد از آب و الكل جهت تميز كردن آنها استفاده كنيد. اين عمل لازم است هر چند وقت يكبار مجدداَ صورت گيرد تا اگر خودتان هم احساسات منفي در طول روز داريد و داخل كريستالها ذخيره شده است با اين عمل پاك شود و از بين برود.
اگر شما به يك موضوع خوشايند فكر كنيد. كريستال با اين فكر مثبت لبريز مي شود و با آن برنامه ريزي مي‌گردد. يكي از پيشنهادهايي كه به افراد مي‌كنيم اين است كه هنگام مدي تيشن دوقلب كريستال را بين دستانشان قرار دهند. اين كريستال با انرژي ساطع شده در مدي تيشن لبريز و پر مي‌گردد و زماني كه در طول روز خود فرد يا ديگري از آن استفاده مي‌كند انرژي عشق، دوست داشتن، بركت، شفا داخل آن پر شده است و به همه افراد از جمله خودش منتقل می‌گردد. اين عمل، پر كردن انرژي با مدي‌تيشن دوقلب نبايد به كرات انجام گيرد.
كريستالها ممكن است به صورت انگشتر، گردنبند يا گوشواره يا حتي همراه داشتن در جيب بر روي بدن تأثير گذارد. قرار دادن آن در داخل كيف چرمي يا ابريشم از قدرت و اثرات آن مي‌كاهد.
 

نقش كريستالها در زندگي انسان نقش كريستالها در زندگي انسان نقش كريستالها در زندگي انسان نقش كريستالها در زندگي انسان

در تاریخ : يكشنبه، 8 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(6867 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق