تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
كار كردن با نصف‏النهارها
 
اولين كار در رابطه با نصف‏النهار درماني ‏اين است كه مستقيماً بر سطوح انرژي كه در امتداد نصف‏النهارها وجود دارد اثر گذاشته و همانند عصب بر ماهيچه‏ها و بافت‏هائي كه توسط نصف‏النهارها حمايت مي‏شوند تأثير گذاريم. نصف‏النهار درماني شامل آرام ساختن / كاهش دادن انرژي نصف‏النهاري يا تعديل كردن/ افزايش دادن آن مي‏باشد، و جهت انجام‏ اينگونه كارها چندين راهكار وجود دارد. گر چه نصف‏النهار درماني معمولاً به مثابة يك نوع درمان شرقي تلقي مي‏گردد، اكنون تقريباً 75 درصد جمعيت جهان از‏ اين مدارها يا مراكز انرژيائي به شكل‏هاي گوناگون استفاده مي‏كنند.
قبل از‏ اينكه دست به نصف‏النهار درماني بزنيم، لازم است چگونگي ارزيابي سطح انرژي را در مداري بخصوص بدانيم. از كجا بايد فهميد كه‏ آيا انرژي بيش از اندازه يا كمتر از حد معمول در مداري بخصوص وجود دارد؟ يكي از راهكارهاي ارزيابي نصف‏النهار، بررسي وضعيت و ميزان استقامت ماهيچه‏هاي بدن مي‏باشد. به ‏اين علت كه هر نصف‏النهار حداقل بر يك ماهيچة بدن بازتاب داشته و بدان نيرو مي‏رساند، شرائط ماهيچة مربوطه نشانگر وضعيت آن نصف‏النهار مي‏باشد. درد، تنش و انقباض ماهيچه‏اي كه مستقيماً هيچگونه ربطي به آسيب ديدن يا ضربه خوردن ندارد، نشانگر آن است كه نصف‏النهار مربوطه دچار بار اضافي يا انباشتگي شده است. نصف‏النهار مربوطه تقويت مي‏گردد، به‏ اين معني كه انرژي الكترومغناطيسي به آن برسانيم.
ضعف و خستگي ماهيچه‏اي، از طرف ديگر، نشانگر نيروي پولاريتة ناكافي يا تخلية آن در امتداد نصف‏النهار مربوطه مي‏باشد. نصف‏النهار مربوطه تخليه مي‏گردد و به انرژي الكترومغناطيسي كافي دسترسي ندارد. چندين راه جهت تشخيص اختلالات ماهيچه‏اي وجود دارد. درد و تنش ماهيچه‏اي معمولاً نيازي به بررسي مخصوص جهت تعيين محل آن ندارد. ما كاملاً از محل آسيب ديدگي، زخم، درد و سفتي آن آگاهي داريم. ضعف‏هاي ماهيچه‏اي كمي ظريف تر هستند. فعاليت ما مي‏تواند نشانگر ضعف‏هاي ماهيچه‏اي بوده و توجه ما را نسبت به آنها جلب كند. شايد هنگامي كه خواروبار جابجا مي‏كنيد متوجه شويد كه موقع تخليه سومين كيسه، بازوي شما در نتيجه بلند كردن پي در پي كيسه‏ها، خسته و لرزان مي‏گردد. مشكلي كه در رابطه با فعاليت‏ ايجاد شده نشانگر ضعف ماهيچه‏اي است كه در پايان فعاليت آنرا فراموش مي‏كنيد، تا ‏اينكه مرتبة ديگر در حين فعاليت باز هم احساس ضعف و خستگي مي‏كنيد. ارزيابي دقيق از هماهنگي بدني راهكاري بهتر و مطمئن‏تر جهت تشخيص ضعف‏هاي ماهيچه‏اي مي‏باشد.
بدن متوازن، بدني است كه هماهنگي كامل داشته و هيچگونه استرس يا تنش غير عادي نداشته باشد. شانه‏ها هم سطح يكديگر، سر متوازن، وزن بدن روي محور مركزي و لگن خاصره بوده و بطور مساوي روي هر دو پا تقسيم گردد. با مشاهده بدن وضعيت عادي آن مي‏توانيم سر نخ‏هاي مهمي را در ارتباط با تنش‏ها و ضعف‏هاي ساختاري آن به دست آوريم. ارزيابي بدني مناسب (و درمان مؤثري كه حاصل آن است)، يك موضوع شانسي يا اتفاقي نيست، بلكه موضوعي است كه توجه و آگاهي دقيق ما را مي‏طلبد.
ديدن و مشاهده كردن دقيق و فكورانه را بياموزيد. به كج بودن سر، سطح شانه‏ها و طرز راه رفتن توجه كنيد.‏ آيا دست‏ها، پاها و ساق پاها با خط وسط بدن زاويه‏اي مشابه‏ ايجاد مي‏كنند؟ انحناي ستون فقرات و چيزهائي از‏ اين قبيل را مورد توجه قرار دهيد. هر نصف‏النهاري كه ضعيف شده باشد همراه با يك تصوير ماهيچه‏اي بدني است. بر هم خوردگي‏هاي بدني همراه با شكل نصف‏النهار مربوطه، در جدول شماره 2 صفحه .....نشان داده شده است. تصاوير بدني، تعيين كننده نصف‏النهارها و ماهيچه‏هاي ضعيف بوده و اختلالات مركز چاكرائي مربوطه را نشان مي‏دهد. ليكن قبل از هر چيز شما مي‏بايست، مشاهده كردن دقيق را بياموزيد تا بتوانيد از ‏اين اطلاعات استفادة مؤثر نمائيد.
تشخيص الگوهاي عاطفي مسلط نيز به تشخيص نابساماني‏هاي نصف‏النهاري كمك مي‏كند. عواطف بر پولاريتة بدن تأثير گذاشته و بطور غير مستقيم محيط يوني سلولها و بافت را تغييرمي‏دهد. عواطف يانگ نمايانگر وضعيت‏هاي هيجاني و درگيري بيش از حد مي‏باشد، كه ضمن آن بافت‏هاي بدن از انرژي پولاريته و مثبت (يانگ) داراي بار اضافي گشته، مدارهاي پولاريتة مثبت را بيش از حد تحريك نموده و مدارهاي پولاريتة منفي را خشك يا تخليه مي‏نمايد. عواطف يين، معرف وضعيت‏هاي عقب گرد يا ترس بوده، مدارهاي پولاريتة منفي را داراي بار اضافي كرده و كانال‏هاي پولاريتة مثبت را تخليه مي‏نمايد. تشخيص الگوهاي عاطفي مسلط، به ما مي‏گويد كه بر كدام كميت پولاريته تأكيد بيشتري شده است و در نتيجه كدام مدارهاي نصف‏النهاري، بيش از حد تحريك يا تخليه شده اند.
پس از دوازده سال مشاهدة دقيق، تحقيق، و يادداشت‏برداري ضمن مشاوره و تمرين‏هاي بدني، به شكل واضح‏تري مي‏فهمم كه چگونه عواطف و كشمكش‏هاي دروني بر نصف‏النهارها و ماهيچه‏هاي بخصوصي تأثير مي‏گذارند. من دريافته‏ام كه اختلالات نصف‏النهاري اغلب همراه با تصاوير يا نمادهائي عاطفي، علاوه بر وضعيت‏هاي بدني مي‏باشند.
 

كار كردن با نصف‏النهارها

در تاریخ : يكشنبه، 8 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(6488 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق