تجسم خلاق، استاد آرام - Content


اطلاعات مفيد تجسم خلاق


جستجو در سایت تجسم خلاق


جستجو در وب
جستجوی سايت

سابقه و آمار بازدید تجسم خلاق

محبوبیت در گوگل

با زدن دکمه 1 ما را در گوگل محبوب کنید
در عدد شناسي اين چاكراها با سيارات در ارتباط مي باشند
 
خورشيد كه ارائه دهنده نور مي باشد در مركز منظومه شمسي قرار دارد. خورشيد چاكراي ساهاسرارا را كنترل مي كند. انعكاسهاي مربوط به نور خورشيد از روي سطح ماه بر روي چاكراي آجنا تأثير مي گذارد.
اين بر روي چاكراي ويشودها كنترل دارد. سياره عطارد بر روي سخنراني و صحبت كردن ما كنترل دارد. صحبت كردن يك اتصال و ارتباط مي باشد. به طور مشابه، اين در گردن و در قسمت تارهاي صوتي قرار گرفته است كه مركز اتصال آن با بدن مي باشد. به طور مشابه، چاكراهاي آناهاتا، مانيپورا، اسوادهيستانا و مولادهارا نيز تحت حكمراني ساير سيارات مي باشند.
بنابراين چاكراها مسئول توليد كردن الفباها و اعداد صحيح در بدن ما مي باشند كه تحت سلطنت و حكمراني سيارات مي باشند.
مادهياما واك بسيار ظريف و حساس مي باشد. پاشيانتي واك حتي از مادهياما واك نيز ظريف تر است.
اگر ما مادهياما واك را به صورت يك گياه نرم و لطيف توصيف كنيم، پاشيانتي واك يك بذر افشاني مي باشد كه منشا و سرچشمه پيدايش گياه است. گياه تنها از يك دانه رشد مي كند. پارا واگ به مانند يك دانه است.
ويكاري واك در دهان ما قرار دارد، مادهياما واك در داخل قلب، پاشيانتي واك در داخل شكم و پارا واك در زير آن مي باشد كه چاكراي مولادهارا ناميده مي شود.
انسان تنها مي تواند كه ويكاري واك را تشخيص دهد. تنها مرتاضهاي بزرگ مي توانندساير سه واك را تشخيص دهند.
 
اگر ما فكر كنيم كه سخن ما تنها از دهان ما بيرون مي آيد، ابتدا افكار به صورت الفبايي از پارا واك بيرون مي آيند. اعداد به كمك مي آيند و آنها را به غريزه پاشيانتي واك تبديل مي كنند. سپس بوسيله ذهن انسان و دانش زبان در مادهياما واك تبديل به كلمه مي شود. سپس با پيوستن به صدا در تار صوتي به صحبت و كلام تبديل مي شود و از دهان ما در ويكاري واك بيرون مي آيد.
تمامي زبانها در جهان تنها بوسيله حروف الفبا و اعداد شكل گرفته اند. ما تنها حروف الفبا را از كلماتي كه از دهان ما خارج مي شوند درك مي كنيم. اما اعدادي در ماوراي آنها پنهان مي باشند و نقش خود را بازي مي كنند. اينها به صورت نامرئي در پارا واك مخلوط شده اند. به اين علت است كه شاستاراها حروف الفبا را به صورت مخفي در قلب آشكار مي سازند. الهه پاراشاكتي در داخل مولادهاراي انسان و به شكل ”پارا واك“ مي باشد و در او افكار را ايجاد مي كند و بر روي صحبتها و مشتقهاي حروف الفبا در صحبت كردن كنترل مي كند.
اين سه واك در بدن ما تحت كنترل پاراشاكتي مي باشند كه الهه آفرينش، حفاظت و ويراني است. پاراشكاتي بر روي واكها بوسيله سه نيرو و توان كنترل مي كند. ”ايچا شاكتي“، ”جانا شاكتي“ و ”كريا شاكتي“ از طريق 9 سياره. بنابراين اينگونه دانسته مي شود كه هر حرف الفبا يك بيجاكشارا و يك مانتراي توانمند است.
 

عدد شناسي اين چاكراها با سيارات عدد شناسي اين چاكراها با سيارات عدد شناسي اين چاكراها با سيارات عدد شناسي اين چاكراها با سيارات عدد شناسي اين چاكراها با سيارات

در تاریخ : يكشنبه، 8 شهريور ماه، 1388
نویسنده :
(6675 مشاهده)

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
Content ©
کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق