دسته‌بندی نشدهکندالینی

“کندالینی Kundalini “

“کندالینی Kundalini “

گزیده ای از سخنرانی های شری ماتاجی نیرمالا دوی
یک کلمه سانسکریت است (840622؛821008)… کندالینی در درون شما، مادر شخصی و منحصر به فرد شما است،
که شما را به ملکوت خداوند می‌آورد(86030؛860706)؛ مادر شخصی خود شما است…
و چیزی که قدرت باقی مانده است… و هنوز آشکار و بارز نشده است…
و این قدرت چیست… آن آرزوی غایی برای یکی شدن با نیروی همه جا حاضر الهی است(821007)؛
آرزوی پاک ازلی برای یکی شدن با خدا، یا روح است؛ قدرت باقی مانده آرزوی پاک…
انعکاس روح القدس، یا قدرت همه جا حاضر عشق خدا، که در دو ماهگی وارد جنین می‌شود…
مادر مقدس خودتان(810926)؛ کندالینی درون ما، انعکاس آدی کندالینی،
یعنی کندالینی آدی شاکتی(آدی به معنای ازلی و شاکتی به معنای قدرت می باشد-ویراستار) است(960609)؛
گائوری (پاک و دوشیزه-ویراستار) است(900820)؛ ماهاکالی است(900612)؛
دوی است(891008.1)؛ که نمی تواند از بین برود، و همه چیز را در مورد ما می‌داند.
که هرگز برای شما مشکلی ایجاد نخواهد کرد، و منتظر لحظهای است
تا به شما خودآگاهی بدهد(890801)؛ کسی که مادر شما است،
سرچشمه تمام عشق و دلسوزی، سرشار از مهربانی،

و همه کارهایی را که انجام داده‌اید، می‌بخشد(790616)

کندالینی نیروی باقی مانده است… بعد از خلق همه چیز…
کل بدن… همانطور آنجا… باقی می‌ماند… او قدرتی است که مادر “شما” است…
مادر خود شما… او ناخودآگاه کامل است… او همه کارهای خیلی کوچکی را که انجام داده‌اید…
همه چیزهای اشتباهی که انجام داده‌اید، ضبط کرده است…
و او آنجا منتظر نشسته است… پس میگوییم که او در خواب است…
اما همه چیز را ضبط می‌کند… و آنجا منتظر است. هرچه که انجام داده‌اید را می‌داند…
و می‌داند که چه آرزو می‌کنید… او مادر مهربان شما است…
در استخوان مثلثی شکل در آن پایین… در انتهای ستون فقرات مقیم است…
که مکانی مقدس است… و در آنجا منتظر است تا بالا بیاید.
شما خاص‌ترین چیز را در درون خود دارید، به صورت مخفی…
که منبع و سرچشمه تمام لذت‌… همه صلح… همه دانش است.
برای بالا آوردن کندالینی باید اجازه داشته باشید… بالا آوردن کندالینی چیز آسانی نیست…
شخص باید از خدا اجازه داشته باشد… و آن اجازه در درون است(800102)
یک قدرت الهی وجود دارد… خیلی ظریف… که ما را احاطه کرده است…
و توسط این بیداری کندالینی به قدرت الهی متصل می‌شویم…
به وسیله آن همه چیز را در مورد بدن‌تان… و مراکزتان میفهمید.
کندالینی مادر شخصی شما است… و همه چیز را در مورد شما می‌داند…
و به شما تولد دوباره‌تان را می‌دهد(000902)

کندالینی… آگاه است، می‌فهمد، فکر می‌کند، عشق می‌ورزد،

و سازمان می‌دهد- وقتی بالا می‌آید، و استخوان ملاج سر را می‌شکافد…
می‌توانید غسل تعمید را احساس کنید. وقتی عبور می‌کند،
و وارد اولین لایه آگاهی برتر می‌شود، اولین چیزی که اتفاق می‌افتد این است
که با وجود جمعی “یکی” می‌شوید… و شروع به احساس جریان نسیم خنکی از دستانتان میکنید…
ارتعاشات… ارتعاشات خنک… که توسط شانکاراچاریا به عنوان سانداریا لاهاری نامیده میشود(771121)
 هنگامیکه کندالینی به بالای سر می‌رسد، می‌توانید لاب داب قلب را احساس کنید…
کبیرا گفته است… “در بالای سرتان، می‌توانید آناهات را احساس کنید”…
آناهات صدای قلب است… می‌توانید آن را احساس کنید… این باید اتفاق بیفتد.
سپس، ناگهان می‌فهمید که متوقف می‌شود… و وقتی متوقف میشود،
متوجه می‌شوید که نسیم خنکی از سرتان خارج می‌شود…
و به عنوان چایتانیا لاهاری نامیده میشود… به عنوان نسیم خنک روحالقدس خوانده می‌شود…
و می‌توانید نسیم خنک را که از سرتان خارج می‌شود احساس کنید.
هنگامی که یوحنای تعمید دهنده در مورد غسل تعمید حرف زد، منظورش این بود…
مقصودش این روشی که تعمید می‌دهیم نبود، اینکه فقط کسی را فرابخوانیم،
کمی آب روی سرش بریزیم، و بگوییم “اوه تعمید داده شدهای”… این فقط یک نمایش است.
تعمید یک فرآیند زنده است(821007)
“سرای” کندالینی مولادهارا نامیده می‌شود، و در جهان به عنوان مادر زمین،

و در پوجا به عنوان کومبا نشان داده می‌شود(830821)؛

کندالینی به صورت سه و نیم دور در استخوان ساکروم (خاجی-ویراستار)
اقامت دارد(811005)، در همه انسان‌ها، در حالت خوابیده است(790616)
در بالای چاکرای مولادهارا؛ حلقه سه و نیم دور ضریب خاصی دارد،
در فنر ساعت نیز استفاده می‌شود، و اگر به دو قسمت تقسیم شود
حاصل آن هفت نقطه است(810928) وقتی دچار گرفتگی است،
دارای ضربان میگردد (840622)، و با چشم غیر مسلح می‌تواند دیده شود(7901203)؛
که در کسری از ثانیه مانند یک جت بالا می‌آید (840702)؛ وقتی که یک مانع و گرفتگی وجود دارد،
برای مثال یک گرفتگی در چاکرای دوم یا سوم، آنگاه می‌توانید ضربان کندالینی را با چشم غیر مسلح ببینید…
می‌توانید ببینید (790720)؛ کندالینی “اصل” درون ما است(781218)؛
کندالینی ما بدون تلاش، و بدون فکر کردن بالا آمده است، و ما را بسیار تغییر داده است-
تلاش کنید تا از او حمایت کنید و راه مرکزی را پاک نگه دارید(871016)؛
می‌تواند با عشق پاک و دلسوزی، و دوری از هر گونه درگیری در روابط تغذیه شود(920621)؛
کندالینی بعضی اوقات می‌رقصد(900105) در استخوان مثلثی شکل… ضربان شروع خواهد شد…
و بالاتر خواهد آمد… و اگر یک گوشی طبی داشته باشید… می‌توانید حتی ضربه آن را احساس کنید،

خیلی شبیه به این است که ضربان قلب را احساس میکنید…

همینطور که بالا می‌آید… و بعد قسمتی از سر که نرم می‌شود را پیدا می‌کنید،
درست مثل یک بچه… این غسل تعمید است…
تولد دوباره‌ای که شانکارچاریا درباره آن سخن گفته است(790722)
کندالینی “آرزوی خداوند” در درون شما است… نه آرزو “برای” خدا… آن “آرزوی خود خداوند”
در درون شما است… شاکتی است… پس هنگامی که بالا می‌آید، آرزوی خدا در درون شما برآورده می‌شود،
و اینگونه رضایت و خوشنودی “خود” را به دست می‌آورید(791111)؛
کندالینی فقط یک آرزو دارد… که روح شود، و اگر هر چیز دیگری آرزو کنید،
کندالینی بالا نمی‌آید(821219)؛ کندالینی ساهاجایوگی‌ها از عشق ساخته شده است،
عشق پاک. عشق پاک فقط آرزوی پاک دارد… که عشق بورزد… به همه به یک میزان عشق بورزد(920621)
این قدرت کندالینی در همه جای دنیا شناخته شده است،
چون می‌تواند در موزه‌ها دیده شود… کندالینی در استخوان مثلثی شکل کشیده شده است،
حتی در فلاند. در اوکراین عکسهایی از چاکراها و کندالینی وجود دارد.
در بولیویا، عکسهایی از کندالینی پیدا می‌کنید و از کلمبیای باستان، تندیس‌‌هایی وجود دارند،
که در آن کندالینی مهم­ترین چیز است(980705)
 شما می‌توانید کندالینی را حرکت دهید،
اما روح را نه… می‌توانید دستتان را بالا بیاورید…
کندالینی حرکت خواهد کرد… می‌توانید به آن یک بندن (کمان زدن با دست-ویراستار) بدهید…
به دور شما خواهد رفت… اما در مورد روح چهطور…
نمی‌توانید آن را حرکت دهید… باید کندالینی را برای مراقبت از آن ببرید…
باید کندالینی را آنجا بیاورید… به قلب، تا “فرزند کوچک” همانگونه که حالا هست،
باید با دقت رشد داده شود و بالغ شود(830821)؛
کندالینی سه دور و نیم به طور مارپیچ در استخوان ساکروم جای دارد(811005)،
در همه انسان‌ها، در حالت خفته است(790616)؛ استخوان ساکروم…
مثلثی شکل است(MME) استخوان “مقدس”، که به آسانی نمی‌سوزد،
در پایین ستون فقرات است (830302؛810928)… یک کلمه یونانی است(821008)
به این معنی که یونانی‌ها می‌دانستند که این یک استخوان مقدس است(980705)
کندالینی کسی است که فکر می‌کند… کسی که می‌فهمد…
کسی که شما را دوست دارد، و هر چیزی را در مورد شما در این زندگی و زندگی قبل می‌داند.
او دارمای کامل، درستکاری مطلق، پاکی خالص است… ایده‌آل‌ترین شخصیتی که می‌توانید در مورد آن فکر کنید،
که هیچ چیز پوچ، دروغین، یا خلاف حقیقت را تحمل نمی‌کند. او نیرمالا است…
او پاک است- و تجسم پاکی است. هیچ مصالحه‌ای را قبول نمی‌کند…
و در درون شما است… ببینید چقدر زیبا هستید. او از هیچ کسی نمی‌ترسد…
نمی‌تواند با چیزی فریفته، افسون یا اغوا شود… و او عشق می‌ورزد،
اما عشق او چنان پاک است… که هیچ چیز برای او بالاتر از عشق خودش نیست.
او هرگز با چیزی سازش نمی­کند، و کسی است که به شما خودآگاهی‌تان را می‌دهد.
پس باید راه‌های خشنود کردن او را بیابیم… چه چیزی او را خیلی ناراحت می‌کند…
چرا نمی‌خواهد بالا بیاید… باید به اسباب و روش‌های آن پی ببریم(791111)
کندالینی آنچه برای اصلاح شما لازم است را انجام خواهد داد… (ولی) تا حدی این کار را خواهد کرد…
و پس از مدتی وقتی میفهمد که اصلاح شما امکان ندارد… بعد نمی‌دانم چه اتفاقی خواهد افتاد-
اگر سعی کنید شبیه انسان‌های خیلی معمولی بی‌فایده رفتار کنید…
آنگاه نمی‌توانید در ساهاجایوگا بمانید… به بیرون پرت می‌شوید(010321)؛

بنابراین دوباره باید درباره کندالینی صحبت کنم…

که باید کندالینی را به صورت کاملاً تثبیت شده در درون خودتان داشته باشید…
کاملاً صریح و واضح در درونتان(داشته باشید)… و در درونتان نورانی شده باشد.
چنین کندالینی باید آنجا باشد… و فقط وقتی امکان پذیر است
که مانعی سر راه رشد او قرار ندهید- اگر اجازه دهید که رشد کند…
رشد می‌کند و کارساز می‌شود(010321)
کتابهای دروغین زیادی در مورد کندالینی نوشته شده است،
می‌گویند که شروع به پریدن خواهید کرد، یا داغ می‌شوید یا می‌سوزید و غیره.
اینها همه اشتباه است، شیطانی است، و توسط افرادی با انگیزه‌های نادرست نوشته شده است.
اولین دیتی تقدس در استخوان مثلثی می‌نشیند،
و خشمش را با دادن تجربه‌های بد به کسانی که از روشی غلط کندالینی را امتحان کرده‌اند،
نشان می‌دهد و بدین سان آنها را تنبیه کرده است. باید یک پروتکل مناسب وجود داشته باشد،
و اگر نباشد، آنگاه او در رنگی قرمز یا نارنجی دیده می‌شود، تا خشمش را نشان دهد(800609)
 ینترا… مکانیزم است… کندالینی است… نیروی زنده درون شما است… وجود دارد…
برای خودآگاهی شما قرار داده شده است… یک مکانیزم مقدس است…
و تنترا یعنی تکنیکی که خودآگاهی ما را عملی می‌کند…
و باید کاملاً شناخته و فهمیده شود… چگونگی حرکت آن است…

تکنیک آن… که وارد هستی شد… ولی یک دانش محرمانه بود(771121)

اگر کسی به شما قبولانده است که کندالینی تنها از طریق سکس می‌تواند بالا آورده شود…
او تانتریکا است… سکس هیچ ربطی به کندالینی ندارد…
به هیچ وجه… این یک ایده اشتباه است… او مادر شما است…
مادر ابدی و ازلی که دارید… او همه چیز را در مورد شما می‌داند…
شما تنها فرزند او هستید… چند نفر از شما تمایل دارید که از طریق سکس با مادرتان ارتباط داشته باشید…
این بدترین چیزی است که می‌توانید با مادرتان انجام دهید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
لطفا پاپ آپ را چک کنید.
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by