انرژی درمانی

نگاهي‌ جامع‌ و كلي‌ به‌ پديده‌ انرژي درمان

نگاهي‌ جامع‌ و كلي‌ به‌ پديده‌ انرژي درمان

نگاهي‌ جامع‌ و كلي‌ به‌ پديده‌ انرژي درمان

 

همانگونه‌ كه‌ قبلاً ذكر شد، بيماري‌ مي‌تواند توسط‌ عوامل‌ داخلي‌ يا خارجي‌ يا تركيبي‌ ازاين‌ دو ايجاد شود.

آشكار است‌ كه‌ وضعيت‌ سلامتي‌ يك‌ فرد به‌ سلامت‌ «كالبد فيزيكي‌ قابل‌رويت‌»،

«كالبد انرژي‌» و «سلامت‌ رواني‌» بيمار بستگي‌ دارد

و اين‌ سه‌ به‌طور همزمان‌ بايد درمان‌ شوند.

 

بهبودي‌ بسيار سريع‌تر و موثرتر زماني‌ رخ‌ مي‌دهد كه‌ طب‌ كلاسيك‌ به‌ همراه‌انرژي درماني

مورد استفاده‌ قرار گيرد.

يك‌ درمانگر طب‌ سوزني‌ از طب‌ سوزني‌ براي‌ درمان‌كالبد انرژي‌ و از گياهان‌ دارويي‌

براي‌ درمان‌ كالبد فيزيكي‌

قابل‌ رويت‌ و تقويت‌ عضو آسيب‌ديده‌ استفاده‌ مي‌كند. من‌ تنها قادر به‌ ارائه‌ انرژي درماني هستم‌.

نتايج‌ حيرت‌انگيزي‌ هم‌ به‌دست‌ آورده‌ام‌ اما هرجا كه‌ لازم‌ باشد بيمارانم‌ را به‌ مراجعه‌ به‌

پزشك‌ و مصرف‌ دارو وجراحي‌ ترغيب‌ مي‌كنم‌.

نگاهي‌ جامع‌ و كلي‌ به‌ پديده‌ انرژي درمان. دکتر آرام,تجسم خلاق,خلق آینده
نگاهي‌ جامع‌ و كلي‌ به‌ پديده‌ انرژي درمان

 

«هواتو» يكي‌ از پزشكان‌ مشهور باستاني‌ چين‌ است‌. وي‌ شهرتش‌ را نه‌ تنها

مرهون‌مهارت‌هايش‌ در طب‌ سوزني‌ و گياهان‌ دارويي‌، كه‌ مرهون‌ مهارتش‌ در جراحي‌ هم‌ بود.

اگرچه‌ بسياري‌ از بيماري‌هاي‌ ساده‌ و پيچيده‌ توسط‌ شفاي‌ پرانيكي‌ قابل‌ درمان‌ هستند،

پسنديده‌تر آن‌ است‌ كه‌ فرآيند شفاي‌ پرانايي‌ توسط‌ داروهاي‌ گياهي‌ و طبي‌ نيز تقويت‌ وحمايت‌ گردد.

اگر كالبد قابل‌ رويت‌ و كالبد انرژي‌ به‌طور همزمان‌ درمان‌ شوند بديهي‌ است‌

كه‌ سرعت‌ بهبودي‌ بسيار سريع‌تر و موثرتر از زماني‌ رخ‌ مي‌دهد كه‌ از طب‌

كلاسيك‌ يا شفاي‌پرانايي‌ به‌ تنهايي‌ استفاده‌ شود.

 

 

نگاهي‌ جامع‌ و كلي‌ به‌ پديده‌ انرژي درمان

 

انرژي درماني مي‌تواند كارهاي‌ شگفت‌انگيز بسيار زيادي‌انجام‌ دهد، اما محدوديت‌هاي‌ خود را هم‌ دارد.

گاهي‌ داشتن‌ رژيم‌ غذايي‌ و فعاليت‌ بدني‌مناسب‌ ضروري‌ است‌ گاهي‌ مصرف‌ داروهاي‌ گياهي‌،

تغيير شيوه‌ زندگي‌، درمان‌ عاطفي‌ ياجراحي‌ مورد نياز است‌.

مهم‌ آن‌ است‌ كه‌ هر يك‌ ارزش‌هاي‌ درماني‌ خود را حفظ‌ كنند اماديدگاه‌ درستي‌ از آنچه‌ ساير

روش‌ها مي‌توانند انجام‌ دهند هم‌ داشته‌ باشند.

از تعصب‌ وزياده‌روي‌ بايد پرهيز كرده‌.

 

همانطور كه‌ ناديده‌ گرفتن‌ يا گاهي‌ مسخره‌ كردن‌ شفاي‌ فوق‌طبيعي‌ از سوي‌

پزشكان‌ كلاسيك‌ ابلهانه‌ است‌،

ناديده‌ گرفتن‌ پزشكي‌ مدرن‌ و قابليت‌هاي‌آن‌ و آنچه‌ تا كنون‌ براي‌ درمان‌ و تسكين‌

رنج‌ هاي‌ ناشي‌ از بيماري‌ها انجام‌ داده‌ است‌ نيزابلهانه‌ خواهد بود.

 

دو قانون‌ بنيادي‌ در انرژي درماني

 

انرژي درماني بر پايه‌ دو اصل‌ استوار است‌:

قانون‌ خود ـ بهبودي‌ و قانون‌ پرانا يا انرژي‌حياتي‌.

گرچه‌ اين‌ دو قانون‌ كاملاً آشكارند ولي‌ با كمال‌ تعجب‌ مي‌بينيم‌ كه‌ بيش‌تر مردم‌

كم‌ترين‌توجهي‌ به‌ آن‌ ندارند.

به‌ وسيله‌ همين‌ قوانين‌ بنيادي‌ است‌ كه‌ شفاي‌ سريع‌ يا معجزه‌آسا رخ‌مي‌دهد:

 

1ـ قانون‌ خود ـ بهبودي‌

به‌طور معمول‌ بدن‌ مي‌تواند با سرعتي‌ خاص‌، خود را ترميم‌ كند. در صورت‌ بروز زخم‌يا سوختگي‌،

ترميم‌ خودبه‌خودي‌ و بهبودي‌ طي‌ چند روز تا يك‌ هفته‌ رخ‌ مي‌دهد.

به‌ عبارت‌ ديگر، حتي‌ اگر براي‌ بهبود زخم‌ يا سوختگي‌ آنتي‌بيوتيك‌ استفاده‌ نشود، بدن‌قادر به‌ شفادادن‌ و ترميم‌ خود مي‌باشد.

در حال‌ حاضر دارويي‌ براي‌ درمان‌ عفونت‌هاي‌ويروسي‌ در دسترس‌ نيست‌.

با اين‌ حال‌ اگر فردي‌ دچار سرفه‌ يا سرماخوردگي‌ شود به‌طورمعمول‌، بدون‌ مصرف‌ هرگونه‌ دارويي‌ طي‌ يك‌ يا دو هفته‌ بهبود مي‌يابد.

2ـ قانون‌ انرژي‌ حياتي‌

براي‌ ادامه‌ حيات‌، بدن‌ بايد از انرژي‌ حياتي‌ برخوردار باشد. با افزايش‌ انرژي‌ حياتي‌ درقسمت‌هاي‌ آزرده‌ و تمامي‌ بدن‌، فرآيند شفا سريع‌تر رخ‌ مي‌دهد.

درعلم‌ شيمي‌، گاهي‌ براي‌ بالابردن‌ سرعت‌ واكنش‌هاي‌ شيميايي‌ از انرژي‌ الكتريكي‌ به‌عنوان‌ عامل‌ تسهيل‌كننده‌ استفاده‌ مي‌شود.

نور بر واكنش‌هاي‌ شيميايي‌ اثر مي‌كند وعكسبرداري‌ بر پايه‌ همين‌ اثر استوار است‌.

در تجزيه‌ الكتريكي‌ (الكتروليز)، از الكتريسيته‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ تسريع‌ يا

ايجادكننده‌واكنشهاي‌ شيميايي‌ استفاده‌ مي‌شود.

در انرژي درماني، پرانا يا انرژي‌ حياتي‌ به‌ عنوان‌ عامل‌تسهيل‌كننده‌

واكنش‌ و براي‌ زيادكردن‌ سرعت‌ واكنش‌هاي‌ بيوشيميايي‌ كه‌ در فرآيند طبيعي‌ترميم‌ بدن‌ شركت‌ مي‌كنند مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

زماني‌ كه‌ انرژي‌ پرانيك‌ مورد استفاده‌قرار مي‌گيرد سرعت‌ شفايافتن‌ يا بهبود به‌طور قابل‌ ملاحظه‌اي‌ افزايش‌ مي‌يابد.

آنچه‌ ما شفاي‌ معجزه‌آسا مي‌خوانيم‌ درواقع‌ چيزي‌ جز بالابردن‌ سرعت‌ خودترميمي‌ بدن‌نيست‌.

انرژي درماني ماهيت‌ ماوراء علوم‌ كنوني‌ ندارد. بلكه‌ به‌ سادگي‌ بر پايه‌ قوانين‌ طبيعي‌استوار است‌.

قوانيني‌ كه‌ مردم‌ از آن‌ها آگاهي‌ ندارند.

چاكراها يا مراكز انرژي در انرژي درماني‌

چاكراها يا مراكز انرژي‌ در حال‌ چرخش‌، بخش‌هاي‌ بسيار مهمي‌ از كالبد انرژي‌ هستند.

همانند كالبد فيزيكي‌ كه‌ از اعضاي‌ حياتي‌ و كم‌اهميت‌تر تشكيل‌ شده‌،

كالبد انرژي‌ نيز داراي‌چاكراهاي‌ اصلي‌ و فرعي‌ و چاكراهاي‌ بسيار كوچك‌ است‌.

چاكراهاي‌ اصلي‌، مراكز انرژي‌ درحال‌ چرخشي‌ هستند كه‌ به‌طور معمول‌ سه‌ تا چهار اينچ‌ قطر دارند

و اعضاي‌ اصلي‌ و حياتي‌كالبد فيزيكي‌ را كنترل‌ مي‌كنند و به‌ آن‌ها انرژي‌ مي‌دهند.

چاكراهاي‌ اصلي‌، درست‌ مانندنيروگاه‌هايي‌ هستند

كه‌ انرژي‌ حياتي‌ را براي‌ اعضاي‌ حياتي‌ و اصلي‌ تأمين‌ مي‌كنند،

اگر اين‌نيروگاه‌ها به‌ خوبي‌ كار نكنند اعضاي‌ حياتي‌ ضعيف‌ يا بيمار مي‌شوند؛ زيرا براي‌ درست‌ كاركردن‌، انرژي‌ حياتي‌ كافي‌ ندارند.

قطر چاكراهاي‌ فرعي‌ يك‌ تا دو اينچ‌ است‌ و ريز چاكراهاكم‌تر از يك‌ اينچ‌ قطر دارند.

چاكراهاي‌ فرعي‌ و ريز چاكراها بخش‌هاي‌ كم‌اهميت‌تر كالبدجسماني‌ را كنترل‌ كرده‌ و به‌ آن‌ها انرژي‌ مي‌دهد

چاكراها در داخل‌ كالبد فيزيكي‌ نفوذ مي‌كنندو در وراي‌ آن‌ نيز امتداد مي‌يابند.

چاكراها چند وظيفه‌ مهم‌ بر عهده‌ دارند:

1ـ جذب‌، گوارش‌ و توزيع‌ پرانا در بخش‌هاي‌ مختلف‌ بدن‌ به‌ عهده‌ آنهاست‌.

2ـ كنترل‌، تقويت‌ و مسئوليت‌ درست‌ كاركردن‌ تمام‌ كالبد جسماني‌ و بخش‌ها و اعضاي‌مختلف‌ آن‌ را بر عهده‌ دارند.

غدد درون‌ريز را تحريك‌ يا مهار مي‌كنند. تعداد زيادي‌ ازناخوشي‌ها تا حدودي‌ ناشي‌ از خوب‌ كار نكردن‌ چاكراها هستند.

3ـ بعضي‌ از چاكراها مراكز استعدادهاي‌ رواني‌ هستند.

فعال‌سازي‌ چاكراهاي‌ خاصي‌ممكن‌ است‌ باعث‌ توسعه‌يافتن‌ استعدادهاي‌ رواني‌ خاصي‌ شود.

براي‌ مثال‌ چاكراهاي‌ كف‌دست‌ براي‌ فعال‌ كردن‌، آسان‌ترين‌ و امن‌ترين‌ چاكراها هستند.

چاكراهايي‌ در مركز كف‌دست‌ها قرار گرفته‌اند و با فعال‌ كردن‌ آنها فرد مي‌تواند

توانايي‌ خود را در احساس‌ كردن‌انرژي‌هاي‌ لطيف‌، هاله‌ دروني‌، هاله‌ تندرستي‌ و هاله‌ بيروني‌ توسعه‌ دهد.

اين‌ كار با تمركزكردن‌ منظم‌ بر روي‌ آن‌ها به‌ سادگي‌ انجام‌ مي‌شود.

در اين‌ كتاب‌ با فرآيند حساس‌ كردن‌دست‌ها آشنا مي‌شويد.

 

تقويت انرژي هاي معنوي : ( انرژي درماني _ تكنيك هاي شفا دهي )

در اطراف بدن همه موجودات زنده , هاله اي وجود دارد .

در سال 1937 اولين بار فردي بنام كريليان موفق به عكس برداري از اين هاله شدند .

از آن زمان دانشمندان به يك ديد كاملاعلمي به انرژي هاي متافيزيكي و درماني نگاه كردند .

كريليان متوجه شد كه هرگونه تغييري كه در جسم انجام شود، در هاله او نيز تغييرات ‌‌صورت خواهد گرفت

و با تحقيق و بررسي بيشتر متوجه شد كه تغييرات ابتدا در هاله صورت مي گيرد

و اگر بر طرف نشود بصورت كوچه مشكل فيزيكي نشان داده مي شود .

همانگونه كه از آن زمان علم پيشرفت كرده است

 

و امكانات بيشتري هم اكنون در اختيار داريم ، نسل جديد عكس برداري كه كريليان ابداع كرد به بازار وارد شد .

در اين عكس برداري هاي پيشرفته از طريق عكس برداري از هاله هاي اطراف انگشتان دست به مشكلات و بيماريهاي فرد پي مي برند

در، ضمن بيماري را قبل از ايجاد شناسايي مي كنند و به بر طرف شدن آن كمك مي كنند .

در تحقيقات جديد متوجه شدند كه هر قسمت از هاله انگشتان با يك قسمت از اندامهاي بدن در ارتباط است

كه هرگونه تغيير يا اختلال در اندام ايجاد شود ،در هاله نيز نشان داده مي شود .

انرژي درماني روشي است كه ميتواند با تغييراتي كه در هاله ايجاد ميكند ، بيماري هاي جسمي و رواني رد را از بين ببرد .

البته انرژي درماني يكي از معدود روشهايي است كه هم قابل شناسايي بيماري قبل

اتفاق همانند عكس برداري كريليان است و هم قابل پيشگيري و برطرف كردن

اختلال قبل از اينكه مشكل فيزيكي و جدي ايجاد شود .

 

به همين دليل است كه محققين در سالهاي اخير تحقيقات بيشتري را در اين علم نموده اند .

اگر نگاهي به گذشته بياندازيم متوجه مي شويم كه كسانيكه به مرحله اي از خود

شناسي و خداشناسي رسيده اند قابليت شفابخشي نيز داشته اند .

اين افراد را ما بنام قديس يا عارف مي شناسيم .

بنابراين ارتباط كاملا مستقيم بين خود شناسي و شفا بخشي وجود دارد .

 

هر چقدر فرد به خود شناسي بالاتري دست پيدا كرده باشد ، قدرت شفا بخشي بيشتري خواهد داشت .

و هر چقدر فردي روشهاي انرژي درماني را انجام دهد به خود شناسي و خدا شناسي بهتر و بيشتر دست پيدا مي كند .

البته به تجربه ثابت شده است كه كسانيكه جزئي يا سخت دارند با انجام دادن انرژي درماني بهبودي چشمگيري مي يابند .

نكته بسيار مهم و قابل توجه اين است

 

كه اگر درمانگري خودش بيماري يا مشكلي داشته باشد

با انجام دادن انرژي درماني بر روي ديگران ، خودش بهبود مي يابد .

يكي از دلايل برتري درمان نسبت به ديگر روش هاي در ماني مي تواند همين باشد كه فرد

با انجام دادن درمان بر روي ديگران خودش نيز بهبود مي يابد .

 

معمولا به كسانيكه بيماريهاي سخت دارند و مدت زمان طولاني با آن دست و پنجه نرم

ميكنند ، توصيه ميشود كه خودشان شروع به درمان ديگران كنند تا سريعتر و كاملتر بهبود يابند .

معجزات نه در تناقص با طبيعت ، كه در تناقص دانسته هاي ما در مورد طبيعت رخ مي دهد .

ممكن است كه شما تا كنون متوجه شده كه انرژي نيرومند و مرموزي در درون شما

است بدليل مشغلههاي كاري فراوان متوجه اين نيرو نشده باشيد .

 

شما چه متوجه شده باشيد و چه نشده باشيد در درونتان توانايي و قدرتهايي وجود دارد

كه نه تنها مي تواند با آن مشكلات و مسائل روزمره را برطرف كرد بلكه ميتوان با آن بر بزرگترين مشكلات بشري پيروز شد .

لطفا با دقت داستان زير را بخوانيد .

 

روزي اميري از خيابان مي گذشت ، متوجه شد كه يكي از دوستان قديمي او در خيابان مشغول گدايي است .

او را به قصر برد از او پذيرايي كرد ، و براي اينكه دوستش شرمنده نشود ، پنهاني مرواريدي در جيب او گذاشت .

چند روز بعد امير باز از همان خيابان گذشت و همان دوست را ديد كه مشغول گدايي است .

ته نزد او رفت و گفت چرا اينجا چكار مي كني گفت براي خرج روزانه گدايي مي كنم

 او گفت پس مرواريد چه شد جواب داد كدام مرواريد زمانيكه امير ما وقعه را گفت

آن مرد تازه متوجه شد كه در جيبش مرواريد وجود دارد و او متوجه آن نشده است .

 

در درون بدن انسانها جيبهايي وجود دارد و در درون آنها مرواريد هاي فراواني پيدا مي شود

حتما خداوند بيشتر از آن امير به فكر انسان بوده است و چيزهايي را در اختيار او قرار داده است .

خداوند انسان را زبور و ضعيف نيافريده است . خداوند انسان را همانند خود بي همتا و قدرتمندآفريده است 

اگر ما خود را ضعيف بپنداريم ، خداوند را ضعيف پنداشته ايم .

و چون خداوند بي همتا و قدرتمند است انسان نيز بي همتا و قدرتمند است .

 

بايد جيبهايمان را بگرديم . شايد مشغله هاي كاري تا به حال اجازه نداده باشد ولي حتما مرواريد هاي بسياري را در آن خواهيد يافت .

سالها دل طلب جام جم از ما مي كرد وانچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد

همانگونه كه گفته شد در اطراف بدن انسان هاله وجود دارد ،

اين هاله تا شعاع 8 تا 10 سانتي متري بدن امتداد دارد .

 

اين حوزه انرژي درخشان و غير قابل رويت كه از جسم تبعيت ميكند را هاله دروني مي نامند.

اگر ضخامت هاله در اطراف بدن تغيير كند موجب مي شود

كه انرژي در نقاط مختلف بدن بصورت انباشتگي يا نقصان انرژي نقاط بيمار يا معيوب بدن مي باشند .

يكي از تكنيكهاي آموزشي انرژي درماني ، اسكن كردن با لمس كردن هاله دروني است

كه از طريق آن ميتوانيد با پيدا كردن نقاط انباشته يا نقصان به نقاط بيمار مي برد .

 

حوزه درخشانتري از هاله تا فضاي دورتري از بدن امتداد مي يابد كه بصورت يك تخم مرغ وارونه مي باشد

كه اين هاله انرژي بزرگتر ، هاله بروني گفته مي شود .

كه شرايط مختلف جسمي ، عاطفي و ذهني موجب مي شود .

در اينگونه مشكلات سوراخ هايي در هاله بيروني ديده مي شود كه از خلال انرژي به بيرون تراوش مي كند

. هاله بيروني بخشي از حوزه انرژي است كه انرژي را نگه مي دارد و از تراوش به بيرون جلوگيري ميكند .

در بدن انسان نقاطي وجود دارند كه انرژي از محيط با بدن تبادل ميشود اين نقاط همانند چرخ مي باشند

و در جذب _ توزيع انرژي و كنترل و تقويت كالبد جسماني تاثير دارند . اين نقاط را بنام چاكرا يا چرخ هاي انرژي مي شناسيم .

 

روش انرژي درماني به اسمي مختلفي معروف هستند

از جمله هاله درماني، پرانا درماني، چي درماني، ماينه تيزم درماني، چييگونگ درماني چاكرا درماني و يا اسامي ديگر مي باشد.

يكي از روشهاي بسيار قدرتمند كه در كنار انرژي درماني استفاده ميشود مديتيشن يا مراقبه مي باشد.

مراقبه يا مديتيشن موجب تعادل مي گردد همانگونه كه در انرژي درماني نقاط بيمار يا نقاطي كه در آنجا اختلال ايجاد شده است

بيدار ميشوند و اختلال بر طرف مي گردد، يعني تعادل ايجاد مي گردد.

 

در مديتيشن تعادل در هاله ايجاد ميشود كه اين تعادل مي تواند هم اثرات فيزيكي و هم رواني داشته باشد .

تعادل در بدن فيزيكي يعني بر طرف شدن بيماري و اختلالات فيزيكي و تعادل از نظر ذهني و عاطفي

يعني تعادل رواني، از بين رفتن حسادت ها، نفرت ها، استرس ها و مشكلات رواني مي باشد

كه در عكس برداري كريليان نشان مي دهد كه تصوير از يك حالت بي تعادلي به ثبات و تعادل رسيده است.

معنويت نقش بسيار زيادي در پرورش اين نيروها و انرژيها دارد.

 

ما قصد داريم با استفاده از روش هاي معنوي انرژي هاي معنوي شما را پرورش دهيم تا بتوانيم به انسانها كمك كنيم.

دوست داشتن و عشق نقش بسيار مهمي را در اين ميان بازي ميكند. بايد بياموزيم كه همه انسانها دوست داشتني هستند

و همه انسانها چه آنها كه از نظر ما خوب يا بد هستند باز هم قابل احترامند . خداوند همه مخلوقات خود را دوست دارد.

طبيبيم ، حكيميم ز بغداد رسيديم

 

تكنيك هاي فعال سازي آدمك ها ي ذهني

در جديدترين تحقيقات كه عصب شناسان و فيزيولوژيست ها در مورد مغز انسان انجام داده اند

اين است كه هر قسمت از سلول هاي مغز مربوط به قسمتي از بدن مي باشد .

و هرچقدر فعاليت آن اندام بيشتر باشد جاي بيشتري را نسبت به خود اختصاص مي دهد .

دانشمندان متوجه شدند هنگامي كه عضله اي حركت مي كند ، جرياني به مغز ارسال ميگردد

و به صورت ايمپالس مغزي نشان داده مي شود ، اين ايمپالس مغزي همانند روشن شدن لامپ كوچكي

، قسمتي از سلولهاي مغز را درگير مي كند .

 

كسانيكه استرس خيلي زيادي دارند و مدام در تكاپو هستند ،

ايمپالس هاي ارسالي مغز زياد مي باشد .

هماند شهري است كه در شب لامپ زيادي روشن دارد اين شهر آرامش را احساس نخواهد كرد .

روانشناس با استفاده از اين قانون تكنيكهاي ريلكسيشن را ابداع كردند.

 

آنها به اين نتيجه رسيدند كه چنانچه اندام به حالت وانهاده و ريلكسيشن در آيد مغز در حالت آرامش قرار مي گيرد و آرامش ذهني ايجاد مي شود .

در اين تكنيكها طول موج امواج مغزي نيز كاهش مي يابد و در فركانس بين 8 الي12 قرار مي گيرد .

اين سطح آگاهي به سطح آلفا نيز معروف است در سطح آلفا نيز مي توان با استفاده از تلقين و

تفسير سازي آرامش را بيشتر كرد .

 

بعضي دانشمندان متوجه اين امر شدند كه چنانچه ايمپالس هاي مغزي كاهش يابند و

يا لامپ هاي كمتري در مغز روشن شود و او به آرامش جسمي مي رسد .

به همين دليل تكنيكهاي ذهني به تصوير بدن ( فيزيك )

بر سلولهاي مغزي مي باشدكه اين تصوير را آدمك ذهني يا مرد كوچك من نامند .

 

يكي از خصوصيات مرد كوچك يا آدمك ذهني اين است كه اندامها در كنار يكديگر قرار دارند

و قسمت راست بدن از چپ جداست و قسمت جلو از پشت بدن نيز جدا مي باشد .

در تكنيك فعال سازي آدمك ذهني انرژي را در آدمك ذهني ارسال و حركت مي دهيد .

 

چرخش انرژي دز آدمك ذهني موجب جا شدن ذهن از جسم و تجربيات متافيزيكي سريع ميگردد.

همانگونه كه روانشناسان براي ريلكس ذهن از جسم استفاده مي كردند

 ما نيز براي چرخش انرژي در آدمك ذهني از چرخش انرژي در بدن فيزيكي استفاده مي كنيم .

مزاياي عمده اين روش اين است كه نيازي به تمركز ندارد ، هميشه قابل انجام است وضعيت

امواج مغزي در حالت تا قرار ميگيرد .

 

حالت تتا در افراد عادي وضعيت خطر است و تلقينات و تصورات مستقيما بدون كم و كاست

بر روي ناخودآگاه تأثير مي گذارد .

از خصوصيات عمده اين تمرين اين است كه بايد در حضور استاد يا از طريق صداي استاد ( نوار) انجام مي گيرد.

فرد نبايد به تنهايي اقدام به انجام كند چون نتيجه مطلوب كسب نمي شود بجاي وارد شدن به

سطح تتا وارد سطح آلفا مي گردد .

 

فعال سازي آدمك ذهني موجب فعال سازي انرژي پرانيك در بدن ، خلاقيت و تحريك سلامتي

در بدن مي گردد .

بنابراين صرفا با انجام تكنيك فعال سازي ، آدمك ذهني تعادل در بدن ،ذهن و روان پديد

مي آيد اين فعال سازي موجب مي شود

كه تمام خصوصيات و توانمنديهاي فرد افزايش يابد

 

در تحقيقات انجام شده در اين روش ،آمار افزايش حافظه ، خلاقيت ، سلامتي فكري و

جسمي ، تجربيات را حسي ، تجربيات خروج از بدن ، تجربه آگاهي برتر ، آگاهي خالص و سياري از تجربيات خاص و منحصر به فرد را موجب مي شود .

زمانيكه آگاهي در اندامهاي بدن به چرخش در مي آيد

 

پرانا در آدمك ذهني به گردش در مي آيد و اين موجب مي شود كه انرژي در بدنها غير

از بدن فيزيكي تحريك شود

و فرد تجربه اي فراي تجربيات قبلي و فيزيكي خود داشته باشد . رويا بيني و تسلط بر خواب ،

دروازه هاي به دنياي خواب و تجربيات دنياي ديگر است .

 

تجربه متضادها ، سرما و گرما ، درد ، لذت ، سنگين و سبكي تعادل را در بدن ايجاد مي كند .

در مكتب هاي قديمي چين معتقدند كه انرژي يين و يان در طبيعت و بدن ما وجود دارد و هنگامي

كه تعادل اين انرژي ها در بدن بهم بخورد موجب بيماري مي شود .

 

با انجام تجربه متضادها ، حسي متفاوت از حسها ايجاد مي شود .

متغير بودن همه تجربه ها ايجاد مي شود .

و همين امر موجب تعادل و ثبات رواني و جسمي در فرد و اطرافيان مي گردد.

 

در اطرافيان بدين دليل كه هر انديشه اي كه داشته باشيم امواج از ما بيرون مي رود و روي

ديگران تاثير مي گذارد

و هر گونه امواجي كه از ديگران بيرون مي آيد ، مغز انسان آنرا دريافت ميكند و بصورت انديشه

در مي آورد .

اگر ما فكر خوب و انديشه خوب داشته باشيم امواج خوب و از ما مسطع مي شود و تاثير خوب

بر ديگران (اطرافيان) و نزديكان خواهد داشت .

تحريك آدمك ذهني موجب تسويه و پاك شدن ذهن و زدودن افكار مزاحم مي شود .

 

تصورها و باور هاي شخصي تغيير مي كند و انديشه پاك در او ايجاد مي گيرد.

اين وسيله قدرتمند (تحريك آدمك ذهني ) مي تواند در جهت اهداف و قصد هاي شخصي و روزانه قرار گيرد 

يعني براي رسيدن به اهدافمان مي توانيم آدمك ذهني را در جهت در جهت رسيدن به آن هدف بر نامه ريزي كنيم .

برنامه ريزي آدمك ذهني فقط در سطح امواج تتا صورت مي گيرد

 

اين اهداف مي توانند يك هدف كاملا مصنوعي مثل خودشناسي ، خداشناسي ،

شفا بخشي (انرژي درماني)،

ارتباط با راهبر درون اشراق _ مكاشفه تجربه خالص آگاهي يا هدف هاي مادي مثل موفقيت هاي شغلي،

موفقيت هاي مالي ثروت يا هدف هاي ذهني همانند يادگيري زبان ،يادگيري هنرها چه ذهني

و چه جسمي مثل نقاشي، شنا، دو وميداني، فوتبال باشد .

 

هدف هايي را كه با اين روش مي توانيم بسيار كسب كنيم مي توانند بسيار وسيع و آنچه

خودمان مي خواهيم باشد

در برنامه اي كه هم اكنون در اختيار داريم قدم هايي كه بر ميداريم.

گام اول:

آموزش تكنيك هاي فعال سازي ذهني، آموزش مهارت هاي تجسم خلاق طريقه هدف يابي، تجربه تضادها _تعادل جسمي و رواني

گام دوم:

اين گام اين گام در لذت بردن از زندگي آماده شده است.

زندگي مصنوعي، ارتباط با راهبر درون، پاك كردن خاطرات مزاحم، تجربه دوست داشتن، لذت بخش كردن زندگي،

هدفهايي مثل لاغري، ترك سيگار و يا مواد مخدر و الكل، تسلط بر احساسات تجربه خوشبختي

گام سوم:

تسلط بر محيط كار و زندگي _ بهبود وضعيت مالي _ از بين بردن استرس هاي شغلي و

محيطي _ اعتماد به نفس قطعي در هر جا _ فروش بيشتر در هر زمينه مالي و سرمايه گذاري

هر گام چهار جلسه است در مجموع 12 جلسه در دوره هاي حضوري در هر جلسه نيز جهت تمرينات منزل نوار داده مي شود .

 

اين تجربه ، تجربه خويشتن واقعي است از اينكه تمام محدوديت هايي كه براي خود قائل شديم

يا ديگران برايمان قائل شده اند رهايي يابيم .

هرگز چنين دوره اي را تجربه نكرده ايد .

در اين دوره ما متوجه مي شويم كه مخلوق ضعيف و زبون نيست بلكه مخلوق خداوند هستيم .

قادر ميشويم كه بر خودمان و بر خود حكمراني كنيم.

 

حاكمان كساني هستند كه بر خويشتن تسلط دارند و مي توانند افكار و احساسات درون خود

را كنترل كنند ميتوانند دنيايي خود را تغيير دهند.

همانگونه كه حضرت عيسي ع فرمود فكرت را عوض كن زندگيت عوض خواهد شد .

زندگي ما برگرفته شده از فكرمان است .

 

آنچه اتفاق مي افتد ، فقط باز تاب درون ماست اگر شرايط بيرون بر وفق مراد نيست بدليل اين است

كه در درون بر افكار و احساسات خود تسلط نداريم و افكار و احساسات بدون تسلط و خواست

ما در ذهن جريان دارند .

 

و همانگونه نيز مولانا مي گويد اي برادر تو همه انديشه اي مابقي خود استخوان و ريشه اي؟

آنچه واقعي است انديشه و فكر انسان است .

و اگر آن تغيير كند همه چيز تغيير خواهد كرد و اگر تغير نكند مانند خاري كه بر ديوار مي نهند

بي ارزش و زبون خواهد بود .

تجربه اين دوره 3 ماه به طول خواهد انجاميد البته تغييرات از همان دفعه اول شروع خواهد شد .

ولي 3 ماه كل برنامه – به طول مي انجامد .

 

براي رسيدن به هدف مطلوب نياز به تمرين روزانه دارد . تمرينات بايد به طريقي كه ارائه مي شود

انجام پذيرد ترتيب بسيار مهم است .

شما فردي بسيار مهم خواهيد شد بدليل اينكه تصميم گرفته ايد متفاوت فكر كنيد و متفاوت عمل كنيد .

بسياري از كارهايي كه انجام مي دهيم خواسته واقعي ما نيست بدليل اينكه ديگران آنرا براي ما برنامه ريزي كرده اند

 

مثل پدر و مادر مربيان و تبليغات و حتي برنامه هاي تلويزيون ما آنگونه كه آنها مي خواهند عمل مي كنيم

در طي اين برنامه ما مي آموزيم كه آنچه خودمان ( خود واقعي مان ) مي خواهيم ،

همان گونه بينديشيم و همان گونه نيز عمل كنيم .

هدف واقعي همه زندگي بيشتر است.

 

انسان طبيعتا مي خواهد عمر طولاني تري داشته باش

د براي خوشبختي هر تعريفي كه داشته باشيد مي توانيد با عمر طولاني تر خوشبختي بيشتري را تجربه كنيد

زندگي بهتر يعني جامه عمل پوشاندن بيشتر به اهداف ، رسيدن به هدف هاي ارزشمند

مورد عشق قرار گرفتن و عشق ورزيدن بيشتر ، سلامتي و لذت بيشتر ، همه براي شما و همه براي ديگران

اگر بخواهيم از عمر خويش بهره بيشتري بگيريم ،

بايد از ايجاد محدوديت براي زندگي خودداري كنيم بايد مقدم زندگي را از هر جا كه آمد از علم ،

مذهب روانشناسي و هر چيز ديگر گرامي داشت

عامل مهم ديگر سايرين هستند .

 

دست كمك ديگران را رد نكنيد خوشبختي و لذت پيشنهادي آنها را بپذيريد

و اگر مي توانيد همين خدمت را شما در حق آنها بكنيد .

با غرور بيجا كمك ديگران را رد نكنيد در كمك كردن به آنها هم خست به خرج ندهيد .

تحفه سايرين را هر چيز با نقطه نظرها و تعصبات شما داشته باشد ، قبول كنيد و بر آن ارج بگذاريد.

بي ارزش شمردن خويش خطا است . توهين به پروردگار است .

خداوند ر ما منت گذاشته و ذهنيت خود باوري به ما اعطا كرده تا خوشيختي برسيم .

توهين به خداوند است كه اين نعمت ها را نديده بگيريم .

 

اگر انسان اين اشرف مخلوقات خداوند را بي ارزش ، ناتوان و بدون اهميت بدانيم ،

مرتكب گناه شده ايم مهمترين و واقع بينانه ترين باور اين است كه شما در تصور خداوند ساخته شده ايد ، بي همتا و قدرتمند.

پيشگيري‌ از آلوده‌ شدن‌ با انرژي‌ معيوب‌: شستن‌ دست‌ها در انرژي درماني

قبل‌ از شفا دادن‌، بعد از جارو كردن‌ و بعد از انرژي‌ دادن‌، هر دو دست‌ را به‌طور كامل‌ تاآرنج‌ با آب‌

و يا آب‌نمك‌ بشوييد.

اين‌ كار براي‌ شستشوي‌ انرژي‌ معيوب‌ باقي‌ مانده‌ روي‌دست‌هاي‌ شفاگر، و همچنين‌ براي‌

كم‌ كردن‌ احتمال‌ آلودگي‌

فرد با انرژي‌ و جذب‌ آن‌ به‌ داخل‌سيستم‌ بدن‌ او توصيه‌ مي‌شود.

 

در غير اينصورت‌، تظاهرات‌ آنرا به‌ صورت‌ احساس‌ درد درانگشتان‌، دست‌ها و بازوهاي‌ شفاگر و يا بروز علائمي‌ شبيه‌ به‌ بيمار در كالبد او خواهيم‌ ديد.

شستشوي‌ دست‌ها، براي‌ جلوگيري‌ از آلوده‌ شدن‌ بيمار بعدي‌ شما با انرژي‌ معيوب‌، ضروري‌است‌.

مي‌توانيد از ايزوپروپيل‌ يا اتيل‌الكل‌ 70 درصد هم‌ استفاده‌ كنيد. الكل‌ باعث‌ تجزيه‌انرژي‌ معيوب‌ مي‌شود.

پس‌ از درمان‌ بيماراني‌ كه‌ به‌ بيماري‌هاي‌ مسري‌ مبتلا هستند،

 

ترجيحاً دست‌هاي‌ خود را با صابون‌هاي‌ ميكروب‌كش‌ شستشو دهيد. در اينصورت‌ احتمال‌آلوده‌ شدن‌ بيمار بعدي‌ را كاهش‌ مي‌دهيد.

لباس‌هاي‌ عايق‌كننده‌ در انرژي درماني

موادي‌ نظير ابريشم‌، كائوچو (لاستيك‌) و چرم‌ به‌ عنوان‌ عايق‌ نسبي‌ پرانا عمل‌مي‌كنند.

بايد از بيمار بخواهيد از پوشيدن‌ لباس‌ ابريشمي‌ خودداري‌ كند، زيرا ابريشم‌ انتقال‌پرانا به‌ بيمار را دچار مشكل‌ مي‌كند.

كمربند و كفش‌هاي‌ لاستيكي‌ يا چرمي‌ را ترجيحاً بايددرآورد، تا جارو كردن‌ عمومي‌ موثرتر انجام‌ شود.

بعضي‌ از شفاگران‌ ترجيح‌ مي‌دهندكفش‌هاي‌ خود را هنگام‌ درمان‌ درآورند. در اينصورت‌ مي‌توانند پراناي‌ بيش‌تري‌ از زمين‌جذب‌ كنند.

روش ديگر براي انرژي درماني از راه دور

1ـ زبانتان‌ را به‌ سقف‌ دهانتان‌ چسبانيده‌ و از راه‌ دور بيمارتان‌ را اسكن‌ كنيد. حتماً اسكن‌مجدد را در طول‌ درمان‌ براي‌ بيمار انجام‌ دهيد.

2ـ چشمانتان‌ را ببنديد، گلوله‌ درخشاني‌ از نور را در بالاي‌ سر بيمار تجسم‌ كنيد، سپس‌بخار نور سفيدي‌ را تجسم‌ كنيد

كه‌ منطقه‌ سر را مي‌شويد و به‌ تدريج‌ پايين‌ مي‌آيد و كل‌ بدن‌را تطهير مي‌كند. انرژي‌ معيوب‌ را جمع‌ كنيد و درون‌ ظرف‌ تخريب‌ بتكانيد.

3ـ تصور كنيد كه‌ غلظت‌ موارد معيوب‌ در ناحيه‌ بيمار كم‌ و كم‌تر مي‌گردد.

و آن‌ ناحيه‌روشن‌تر مي‌گردد.

تصور كنيد كه‌ انرژي‌ منفي‌ از موضع‌ درد بيرون‌ رانده‌ مي‌شود. خروج‌ انرژي‌منفي‌ را مي‌توانيد حتي‌ با چشم‌هايتان‌ ببينيد.

4ـ مي‌توانيد حتي‌ بدون‌ وجود ظرف‌ واقعي‌ آب‌نمك‌، انرژي‌ منفي‌ را با تصور خود ازبين‌ ببريد.

 

5ـ به‌ كمك‌ گلوله‌ نوراني‌ (توپ‌ پرانيكي‌) كه‌ تصور كرده‌ايد؛

به‌ آرامي‌ و خيلي‌ ملايم‌ به‌بخش‌هاي‌ معيوب‌ بيمار انرژي‌ برسانيد.

6ـ انرژي‌ پرانيكي‌ ارسال‌شده‌ را تثبيت‌ نماييد.

7ـ طناب‌هاي‌ انرژي‌ مابين‌ خود و بيمار را قطع‌ كنيد.

8ـ بيمار را دوباره‌ اسكن‌ كنيد. اگر لازم‌ است‌ درمان‌ را نيز تكرار بنماييد.

 

تفاوت‌ بين‌ روش‌ 1 و 2 در آن‌ است‌ كه‌ در اولي‌، پرانا قبل‌ از آنكه‌ به‌ سوي‌ بيمار فرستاده‌شده‌

در بدن‌ درمانگر به‌ درون‌ كشيده‌ مي‌شود اما در دومي‌ پرانا از محيط‌ گرفته‌ شده‌ ومستقيماً و بدون‌ عبور از بدن‌ درمانگر، به‌ بيمار داده‌ مي‌شود.

وقتي‌ كه‌ كاملاً در اين‌ امر ماهر و زبردست‌ شديد، قادر مي‌شويد

كه‌ بيماران‌ سالمند و پيررا از راه‌ دور درمان‌ كنيد

و كم‌كم‌ قادر به‌ پياده‌ كردن‌ آن‌ بر روي‌ افراد جوان‌تر هم‌ مي‌گرديد.

 

تمرين‌هاي‌ بدني‌ براي‌ تسهيل‌ حساس‌ كردن‌ دست‌ها در انرژي درماني

براي‌ آنكه‌ حساس‌ كردن‌ دست‌ها آسان‌تر انجام‌ شود، تمرين‌هاي‌ زير را انجام‌ دهيد.

اين‌تمرين‌ها باعث‌ باز شدن‌ نصف‌النهارهاي‌ ستون‌ فقرات‌، شانه‌ها، دست‌ها و انگشتان‌ مي‌شود:

 

1ـ ورزش‌ ستون‌ فقرات‌:

بازوهاي‌ خود را به‌ سمت‌ جلو، بالا ببريد. ستون‌ فقرات‌ خودرا ده‌بار به‌ سمت‌ راست‌، و ده‌بار به‌ سمت‌ چپ‌ بچرخانيد.

2ـ ورزش‌ مفصل‌ ران‌:

مفصل‌ ران‌ را ده‌بار در جهت‌ عقربه‌هاي‌ ساعت‌ و سپس‌ ده‌بار، درخلاف‌ جهت‌ عقربه‌هاي‌ ساعت‌ بچرخانيد.

3ـ ورزش‌ گردن‌:

گردن‌ خود را ده‌بار در جهت‌ عقربه‌هاي‌ ساعت‌ به‌ سمت‌ راست‌،

سپس‌ده‌بار در خلاف‌ جهت‌ عقربه‌هاي‌ ساعت‌ به‌ سمت‌ چپ‌ بچرخانيد.

اين‌ تمرين‌ در افرادي‌ كه‌دچار انسداد شريان‌ كاروتيد (شريان‌ اصلي‌ گردن‌) هستند؛ نبايد انجام‌ شود.

4ـ ورزش‌ شانه‌:

بازوهاي‌ خود را ده‌بار به‌ سمت‌ جلو، و سپس‌ ده‌بار به‌ سمت‌ عقب‌بچرخانيد.

5ـ ورزش‌ آرنج‌ و مشت‌:

آرنج‌هاي‌ خود را خم‌ كنيد و ساعد را به‌ بدن‌ نزديك‌ كنيد.دست‌ها را محكم‌ مشت‌ كنيد. سپس‌ بازوهاي‌ خود را به‌ سمت‌ جلو حركت‌ داده‌ مشتتان‌ را بازكنيد.

اين‌ تمرين‌ را ده‌بار انجام‌ دهيد.

6ـ ورزش‌ مچ‌:

مچ‌ دست‌ها را ده‌بار به‌ سمت‌ راست‌ در جهت‌ عقربه‌هاي‌ ساعت‌، وسپس‌ ده‌بار به‌ طرف‌ چپ‌ در جهت‌ عكس‌ عقربه‌هاي‌ ساعت‌ بچرخانيد.

 

روش‌ اسكن‌ كردن‌ هاله‌ بيروني‌ در انرژي درماني

1ـ در فاصله‌ حدوداً يك‌ متري‌ بيمار بايستيد.

كف‌ دست‌ها را به‌ سمت‌ وي‌ بگيريد وبازوهايتان‌ را كمي‌ به‌ سمت‌ بيرون‌ بكشيد.

2ـ به‌ آرامي‌ به‌ طرف‌ بيمار برويد و به‌طور همزمان‌، سعي‌ كنيد هاله‌ بيروني‌ بيمار را باكف‌ دست‌هاي‌ حساس‌شده‌ خود احساس‌ كنيد.

هنگام‌ اسكن‌ كردن‌، روي‌ مركز كف‌ دست‌هاتمركز كنيد.

3ـ هرگاه‌ كه‌ احساس‌ گرما، مورمورشدن‌ يا فشار ملايمي‌ را در كف‌ دستانتان‌ كرديدبايستيد.

اكنون‌ شما در حال‌ لمس‌ هاله‌ بيروني‌ هستيد. سعي‌ كنيد شكل‌ و اندازه‌ هاله‌ بيروني‌و عرض‌ آنرا از سر به‌ كمر، از كمر به‌ پاها و از جلو به‌ عقب‌ احساس‌ كنيد.

در بيش‌تر مواردچيزي‌ شبيه‌ يك‌ تخم‌ مرغ‌ وارونه‌ احساس‌ مي‌كنيد؛ كه‌ در بالا قطري‌ بيش‌تر از پايين‌ دارد.

4ـ براي‌ اينكه‌ در تعيين‌ عرض‌ هاله‌هاي‌ دروني‌، بيروني‌ و تندرستي‌ دقت‌ بيش‌تري‌ داشته‌باشيد،

آموختن‌ اينكه‌ هاله‌ را به‌ صورت‌ فشار احساس‌ كنيد از اهميت‌ بسيار زيادي‌ برخورداراست‌.

5ـ شعاع‌ هاله‌ بيروني‌ معمولاً حدود يك‌ متر است‌.

اما در بعضي‌ موارد ممكن‌ است‌ به‌بيش‌تر از 2 متر برسد بعضي‌ از كودكان‌ بيش‌ از حد فعال‌، هاله‌اي‌ بيروني‌ به‌ بزرگي‌ سه‌ متردارند.

 

روش‌ اسكن‌ هاله‌ تندرستي‌ در انرژي درماني

 

1ـ پس‌ از آنكه‌ شكل‌ و اندازه‌ هاله‌ بيروني‌ را مشخص‌ نموديد، به‌ آرامي‌ كمي‌ به‌ سمت‌جلو حركت‌ كنيد.

2ـ هنگامي‌ كه‌ دوباره‌ احساس‌ لمس‌ كردن‌ ماده‌ لطيف‌ را پيدا كرديد بايستيد.

ممكن‌ است‌احساس‌ شما اين‌بار كمي‌ قوي‌تر از قبل‌ باشد.

اكنون‌ شما در حال‌ لمس‌ كردن‌ هاله‌ تندرستي‌هستيد. شكل‌ و اندازه‌ آنرا احساس‌ كنيد. عرض‌ هاله‌ تندرستي‌ حدود دو پاست‌. هنگام‌بيماري‌ شعاع‌هاي‌ تندرستي‌ پايين‌ افتاده‌،

در هم‌ گير مي‌كنند و اندازه‌ هاله‌ كاهش‌ مي‌يابد وگاهي‌ به‌ 12 اينچ‌ يا كمتر مي‌رسد.

در حالي‌ كه‌ اندازه‌ آن‌ در يك‌ انسان‌ كاملاً سالم‌ وپرانرژي‌ ممكن‌ است‌ به‌ 1 متر يا بيش‌تر برسد.

هاله‌ تندرستي‌، معمولاً به‌ شكل‌ يك‌ استوانه‌احساس‌ مي‌شود كه‌ در پايان‌ قطري‌ كم‌تر از بالا دارد.

 

روش‌ اسكن‌ هاله‌ دروني‌ در انرژي درماني

 

1ـ هاله‌ دروني‌ را مي‌توانيد با يك‌ يا هر دو دست‌ احساس‌ كنيد، براي‌ اين‌ كار باز هم‌جلوتر برويد.

دست‌هاي‌ خود را به‌ آرامي‌ و با ملايمت‌ به‌ سمت‌ جلو و عقب‌ حركت‌ دهيد.

هاله‌ دروني‌، معمولاً در حدود 5 اينچ‌ ضخامت‌ دارد.

هنگام‌ اسكن‌ براي‌ آنكه‌ چاكراهاي‌ كف‌دست‌ فعال‌ بمانند يا فعال‌تر شوند روي‌ ناحيه‌ مركزي‌ كف‌ دست‌ها تمركز كنيد.

به‌ اين‌ ترتيب‌كف‌ دست‌ها نسبت‌ به‌ انرژي‌ لطيف‌، حساس‌تر مي‌شود.

2ـ بيمار را از سر به‌ سمت‌ پا و از جلو به‌ عقب‌ اسكن‌ كنيد. سمت‌ راست‌ و چپ‌ بدن‌ رادقيقاً اسكن‌ كنيد.

براي‌ مثال‌ گوش‌ چپ‌ و گوش‌ راست‌ يا ريه‌ راست‌ و ريه‌ چپ‌ را دقيقاًبررسي‌ كنيد.

چنانچه‌ يك‌ طرف‌ بزرگ‌تر يا كوچك‌تر از طرف‌ مقابل‌ باشد اشكالي‌ وجوددارد.

براي‌ مثال‌ در مورد گوش‌هاي‌ يك‌ بيمار،

ضخامت‌ هاله‌ دروني‌ گوش‌ چپ‌ 5 اينچ‌ و درگوش‌ راست‌ تنها حدود 2 اينچ‌ بود.

بعد از پرس‌ و جو از بيمار معلوم‌ شد كه‌ گوش‌ راست‌ اواز 17 ماه‌ قبل‌ دچار كري‌ نسبي‌ شده‌ است‌.

3ـ چاكراهاي‌ اصلي‌، اعضاي‌ حياتي‌ و ستون‌ فقرات‌ بايد مورد توجه‌ خاصي‌ قرار گيرند.

در بسياري‌ از موارد، بخشي‌ از ستون‌ فقرات‌ دچار انباشتگي‌ يا نقصان‌ است‌.

حتي‌ اگر بيمارهيچگونه‌ شكايتي‌ از ناراحتي‌هاي‌ اين‌ ناحيه‌ نداشته‌ باشد.

4ـ براي‌ اسكن‌ صحيح‌ ناحيه‌ گلو، بايد چانه‌ را بالا برد. زيرا هاله‌ دروني‌ چانه‌ با گلوتداخل‌ پيدا مي‌كند و وضعيت‌ واقعي‌ گلو را مي‌پوشاند.

5ـ براي‌ به‌ دست‌ آوردن‌ نتايج‌ دقيق‌، اسكن‌ ريه‌ها بايد در سطوح‌ پشتي‌ و طرفين‌ انجام‌شود

نه‌ در جلو، چون‌ در نوك‌ پستان‌ها دو چاكراي‌ بسيار كوچك‌ وجود دارد، كه‌ با اسكن‌صحيح‌ ريه‌ها تداخل‌ مي‌كند.

روش‌ بهتر، اسكن‌ ريه‌ها در جلو، پشت‌ و طرفين‌ و استفاده‌ ازدو انگشت‌ به‌ جاي‌ تمام‌ دست‌ است‌.

6ـ شبكه‌ خورشيدي‌ بايد مورد توجه‌ خاصي‌ قرار گيرد.

زيرا بسياري‌ از بيماري‌هايي‌ كه‌ريشه‌ عاطفي‌ دارند بر چاكراي‌ شبكه‌ خورشيدي‌ اثر منفي‌ مي‌گذارند.

 

تفسيري‌ بر نتايج‌ حاصل‌ از اسكن‌ هاله‌ دروني‌ در انرژي درماني

 

1ـ در اسكن‌ هاله‌ دروني‌ به‌ وجود نواحي‌ فرو رفته‌ يا برآمده‌اي‌ پي‌ مي‌بريد. فرورفتگي‌هادر اثر نقصان‌ پرانا ايجاد مي‌شوند.

در بخش‌ آزرده‌ پرانا كم‌ است‌.

نصف‌النهارهاي‌ ظريف‌اطراف‌ اين‌ ناحيه‌ به‌طور نسبي‌ يا كامل‌ دچار انسداد شده‌اند،

و از جريان‌ يافتن‌ آزادانه‌ وحيات‌بخش‌ پراناي‌ تازه‌ به‌ بخش‌ مبتلا جلوگيري‌ مي‌كند.

در نقصان‌ پرانا، چاكراي‌ درگير باكمبود پرانا روبروست‌ و از انرژي‌ معيوب‌ كثيف‌ پر شده‌ است‌ و معمولا به‌طور نسبي‌غيرفعال‌ است‌.

2ـ برجستگي‌ يك‌ ناحيه‌ به‌ معني‌ انباشتگي‌ پرانا مي‌باشد.

وجود پرانا يا ماده‌بيوپلاسمايي‌ بيش‌ از حد، در ناحيه‌ مبتلا باعث‌ انسداد نسبي‌ يا كامل‌ نصف‌النهارهاي‌ ظريف‌اطراف‌ مي‌شود.

به‌ اين‌ ترتيب‌ ماده‌ بيوپلاسمايي‌ يا پراناي‌ اضافي‌ نمي‌تواند آزادانه‌ به‌ بيرون‌جريان‌ يابد.

پراناي‌ انباشته‌ پس‌ از مدتي‌ از نيروي‌ حياتي‌ تهي‌ و معيوب‌ مي‌شود.

زيرا پراناي‌تازه‌ نمي‌تواند آزادانه‌ به‌ داخل‌ جريان‌ يابد يا جريان‌ آن‌ بسيار كم‌ مي‌شود

و از سوي‌ ديگر ماده‌معيوب‌ و غيرحياتي‌ نمي‌تواند به‌ راحتي‌ به‌ بيرون‌ جريان‌ پيدا كند،

يا جريان‌ آن‌ بسيار كاهش‌مي‌يابد.

در اين‌ حالت‌ چاكراي‌ درگير از انرژي‌ معيوب‌ پر شده‌ و دچار انباشتگي‌ است‌ ومعمولاً به‌طور نسبي‌ بيش‌ از حد فعال‌ است‌.

3ـ ممكن‌ است‌ بخش‌ آزرده‌، به‌طور همزمان‌ نقصان‌ و انباشتگي‌ پرانا داشته‌ باشد.

يعني‌قسمتي‌ از آن‌ فرو رفته‌ و قسمت‌ ديگري‌ برآمده‌ باشد.

براي‌ مثال‌ كبدي‌ را در نظر بگيريد كه‌قسمت‌ چپ‌ آن‌ داراي‌ برآمدگي‌ است‌ و فرورفتگي‌ يا نقصاني‌ در بخش‌ راست‌ آن‌ مشاهده‌مي‌شود.

مثال‌ ديگر، قلبي‌ است‌ كه‌ طرف‌ چپ‌ آن‌ دچار انباشتگي‌ يا داراي‌ برآمدگي‌ است‌ وطرف‌ راست‌ آن‌ شديداً نقصان‌ دارد.

4ـ هرقدر هاله‌ دروني‌ كوچك‌تر باشد نقصان‌ پرانا شديدتر و هرقدر هاله‌ دروني‌ بزرگ‌ترباشد انباشتگي‌ در ناحيه‌ آسيب‌ديده‌ بيش‌تر است‌.

هرقدر هاله‌ دروني‌ ناحيه‌ درگير، بزرگ‌تر ياكوچك‌تر از حد معمول‌ باشد شدت‌ بيماري‌ بيش‌تر است‌.

5ـ در مواردي‌ ممكن‌ است‌ در قسمتي‌ از بدن‌،

به‌طور موقت‌ و بدون‌ هيچ‌گونه‌ اختلالي‌پراناي‌ اضافي‌ وجود داشته‌ باشد.

براي‌ مثال‌ در اسكن‌ هاله‌ دروني‌ شخصي‌ كه‌ براي‌ مدت‌طولاني‌ در وضعيت‌ نشسته‌ قرار داشته‌،

برآمدگي‌ بزرگي‌ در اطراف‌ ناحيه‌ سرين‌ يافت‌ مي‌شود

كه‌ با باز شدن‌ نصف‌النهارهاي‌ اطراف‌ در مدت‌ زمان‌ كوتاهي‌ به‌ وضعيت‌ عادي‌ باز مي‌گردد.

6ـ همچنين‌ در مواردي‌ كاهش‌ پرانا به‌طور موقت‌ و بدون‌ هرگونه‌ اختلالي‌ وجود دارد.

بلافاصله‌ پس‌ از يك‌ نزاع‌، كاهش‌ پرانايي‌ موقتي‌ در اطراف‌ شبكه‌ خورشيدي‌ رخ‌ مي‌دهد،

كه‌پس‌ از چند ساعت‌ استراحت‌، به‌ حال‌ عادي‌ برمي‌گردد.

زماني‌ كه‌ مشاجره‌ يا خشم‌ به‌صورت‌عادت‌ درآيد،

كاهش‌ پرانا در اطراف‌ شبكه‌ خورشيدي‌ باعث‌ ايجاد ناراحتي‌هاي‌ شكمي‌ واحتمالاً بيماري‌هاي‌ قلبي‌ مي‌شود.

7ـ وضعيت‌ جسماني‌ بيمار

بايد به‌ دقت‌ مورد بررسي‌، و قبل‌ از هرگونه‌ نتيجه‌گيري‌ موردسؤال‌ قرار گيرد.

8ـ همانطور كه‌ قبلاً هم‌ اشاره‌ شد

بيماري‌ها در ابتدا و پيش‌ از آنكه‌ هرگونه‌ تظاهراتي‌ دركالبد فيزيكي‌ ايجاد كنند، در كالبد انرژي‌ آشكار مي‌شوند.

مواردي‌ وجود دارد كه‌ به‌ رغم‌وجود نقصان‌ يا انباشتگي‌ پرانا در هاله‌ دروني‌ بخش‌ آزرده‌،

يافته‌هاي‌ باليني‌ مثبتي‌ وجودندارد و بخش‌ مبتلا سالم‌ و طبيعي‌ به‌ نظر مي‌رسد.

در اينگونه‌ موارد بيماري‌ هنوز در كالبدفيزيكي‌ آشكار نشده‌ به‌ همين‌ دليل‌، انرژي درماني بايد قبل‌ از بروز علائم‌ يا تظاهرات‌جسماني‌ انجام‌ شود.

 

جارو كردن‌ در انرژي درماني

به‌طور كلي‌ جارو كردن‌ يك‌ تكنيك‌ پاكسازي‌ مي‌باشد

ولي‌ براي‌ دادن‌ پرانا و توزيع‌پراناي‌ اضافي‌ نيز مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. زماني‌ كه‌ تمامي‌ كالبد پاكسازي‌ مي‌شود

جاروكردن‌ عمومي‌ و هنگامي‌ كه‌ بخش‌ خاصي‌ از بدن‌ پاكسازي‌ مي‌شود جارو كردن‌ موضعي‌ناميده‌ مي‌شود.

براي‌ جارو كردن‌ از دست‌ها استفاده‌ مي‌كنيم‌. به‌ اين‌ منظور از دو وضعيت‌مي‌توان‌ استفاده‌ كرد:

وضعيت‌ فنجاني‌ شكل‌ دست‌ و وضعيت‌ انگشتان‌ باز، كه‌ به‌طورمتناوب‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند.

وضعيت‌ فنجاني‌ شكل‌ براي‌ برداشتن‌ انرژي‌ معيوب‌ ووضعيت‌ انگشتان‌ باز، براي‌ شانه‌

كردن‌ شعاع‌هاي‌ تندرستي‌ در هم‌ ريخته‌ موثرترند. بعضي‌ ازمحصلين‌ علوم‌ باطني‌، جارو كردن‌ عمومي‌ را پاكسازي‌ هاله‌ مي‌نامند.

 

جارو كردن‌ نتايج‌ زير را به‌ دنبال‌ دارد:

1ـ انرژي‌ انباشته‌ و معيوب‌ را جابه‌جا كرده‌؛ برمي‌دارد،

و كانال‌هاي‌ انرژي‌ يانصف‌النهارها را پاكسازي‌ و باز مي‌كند. به‌ اين‌ ترتيب‌ پرانا امكان‌

مي‌يابد كه‌ از ساير نقاط‌ به‌قسمت‌ آزرده‌ جريان‌ يابد و فرآيند شفا تسهيل‌ مي‌شود.

2ـ دفع‌ سموم‌، مواد دفعي‌،

جرم‌ها و انرژي‌ آلوده‌ به‌طور چشمگيري‌ با آزاد شدن‌ و تاحدي‌ قوي‌ شدن‌ شعاع‌هاي‌ تندرستي‌ تسهيل‌ مي‌شود. شعاع‌هاي‌ تندرستي‌ با انرژي‌ دادن‌ به‌تمامي‌ كالبد، بيش‌تر تقويت‌ مي‌شوند.

3ـ با آزاد كردن‌ و تقويت‌ شعاع‌هاي‌ تندرستي‌،

هاله‌ تندرستي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ سپر حفاظتي‌عمل‌ مي‌كند به‌ حالت‌ عادي‌ برمي‌گردد.

و اين‌ امر مقاومت‌ فرد را در برابر عفونت‌ افزايش‌مي‌دهد.

4ـ با انجام‌ عمل‌ جارو كردن‌ سوراخ‌هاي‌ هاله‌ بيروني‌

كه‌ پرانا از خلال‌ آن‌ها به‌ بيرون‌تراوش‌ مي‌كند، به‌طور خودكار بسته‌ مي‌شوند.

اگر بدون‌ بستن‌ اين‌ سوراخ‌ها به‌ بيمار انرژي‌داده‌ شود،

روند بهبودي‌ به‌ كندي‌ صورت‌ مي‌گيرد.

زيرا پرانا به‌ سادگي‌ به‌ بيرون‌ تراوش‌مي‌كند.

اين‌ پديده‌، يكي‌ از عوامل‌ مهمي‌ است‌ كه‌ عود يا بازگشت‌ بيماري‌ را طي‌ چند دقيقه‌يا چند ساعت‌ پس‌ از بهبودي‌ موجب‌ مي‌شود.

5ـ بعد از جارو كردن‌ يا پاكسازي‌،

جذب‌ پرانا به‌ وسيله‌ بيمار تا حد قابل‌ ملاحظه‌اي‌آسان‌ مي‌شود.

6ـ از جارو كردن‌،براي‌ پراكندن‌ پراناي‌ اضافي‌

از بخشي‌ كه‌ تحت‌ درمان‌ قرار گرفته‌ به‌ساير قسمت‌هاي‌ بدن‌ استفاده‌ مي‌شود. به‌ اين‌ ترتيب‌ از انباشتگي‌ احتمالي‌ پرانا پس‌ از انرژي‌دادن‌ به‌ بيمار جلوگيري‌ مي‌شود.

7ـ با جارو كردن‌، پراناي‌ اضافي‌ از اطراف‌ بخش‌

يا چاكراي‌ آزرده‌ به‌ نواحي‌ كه‌ داراي‌پراناي‌ كم‌ هستند رانده‌ مي‌شود.

براي‌ مثال‌، ورم‌ خفيف‌ مفاصل‌ انگشتان‌ را مي‌توان‌ طي‌ چنددقيقه‌ و فقط‌ با پاكسازي‌ انگشتان‌ و هدايت‌ پراناي‌ اضافي‌ از چاكراي‌ دست‌ به‌ انگشتان‌ مبتلادرمان‌ كرد.

8ـ با جارو كردن‌ كامل‌ بيمار،

به‌ سادگي‌ مي‌توان‌ از بروز واكنش‌ راديكالي‌ جلوگيري‌نموده‌ و يا آنرا تخفيف‌ داد.

جاروكردن‌، يكي‌ از فنون‌ بسيار مهم‌ انرژي درماني است‌ و يادگيري‌ آن‌ بسيار آسان‌مي‌باشد.

جارو كردن‌ پاكسازي‌ مي‌كند، استحكام‌ مي‌بخشد و تا حد زيادي‌ روند بهبودي‌ راآسان‌ مي‌كند.

بسياري‌ از بيماري‌هاي‌ ساده‌ را مي‌توان‌ فقط‌ با جارو كردن‌ شفا داد.

 

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 

 این دوره به صورت حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by