تفکرذهن

اسرار قدرت فکر

اسرار قدرت فکر

گنجی که در درون شما نهفته است

بسیاری از افراد از این گنج خبر ندارند .

گنجی که ثروت بی پایان است و دور انسان را احاطه کرده است در درون انسان یک معدن طلاست

و هر چه را که بخواهید میتوانید از درون این معدن می توانید بیرون بیاورید.

مانند یک قوه مغناطیستی که می تواند یک وزنه سنگین تر از خودمان بردارد .

به همین نحو در 2 نوع انسان وجود دارد .

انسان مغناطیس دار : که سرشار از ایمان و اعتماد به نفس است .

و انسان دیگر که قوه مغناطیس خود را از دست داده است و سرشار از ترس و تردید ،

نگرانی و ناامیدی است که وقتی برای چنین انسانی فرصت هایی پیش می آید

او با شکست به آن می نگرد و چنین انسانی پیشرفت نخواهد کرد .
و شما باید بکوشید که یک انسان مغناطیس دار باشید

و به راز بزرگ کلید اعصار دست یابید .

و این راز همان نیروی اعجاز انگیز در ضمیر باطن شماست

و در آخرین جایی که مردم ممکن است در جستجویش باشند.

در ژرفای ضمیر شما خود بی پایانی

– قدرت بی انتها و مجموعه لایتناهی و بی پایانی از چیزهایی که برای رشد و اظهار وجود لازم است وجود دارد .

هوش سرشار که در ذهن شماست و آنچه را که بخواهید این ذهن در اختیارتان می گذارد.

در زندگی به آنچه باور داشته باشید زندگی نیز به دنبال آن می رود .

قانون ذهن شما قانون باورات یعنی

باید به باورکردن باور داشته باشید.

و باور همان اندیشه ای است که در ذهن شماست این یک اصل بسیار مهم سادهاست .

کلید تجارب ، حوادث، شرایط و اعمال عکس العمل ضمیر باطن شما را در برابر اندیشه ها نشان می دهد.

و آنچه که مهم است اعتقاد داشتن به چیزی نیست بلکه این نفس باور داشتن است

که در انتها به نتیجه می رسد . راز باور داشتن به چیزهای

خرافات ، ترسها و … دست بردارید . اندیشه مقدمه عمل است

دوگانگی ذهن : یک ذهن دارای 2 ویژگی

شما فقط یگ ذهن دارید ولی ذهن شما دارای دو ویژگی

متفاوت است: ذهن درون ذاتی ، ذهن برون ذاتی

ذهن خودآگاه ، ذهن ناخودآگاه ،

ذهن بیدار و ذهن در خواب ،

ذهن سطحی و ذهن غیر سطحی ، ذهن ارادی و ذهن غیر

ارادی

ضمیر باطن را می توان به خاک تشبیه کرد که در آن انواع بذرها اعم از نیک و بد می روید .

در ذهنتان هیچگاه یک جمله منفی را کامل نکنید

و فوا آن را برعکس کنید و خواهید دید که چه اتفاقاتی عجیبی در زندگی شما رخ خواهد دارد .

ایده ها و آرزوها را می توان با تکرار کردن، ایمان داشتن

و در انتظار نشستن به ضمیر باطن منتقل کرد و فراموش نکنید که هوش ما به عالم کائنات ارتباط دارد .

و ضمیر باطن شما سازنده بدن شماست و می تواند شما را درمان کند

و با این تفکر هر شب که از سلامتی کامل برخوردارید

بخواب روید .

هر اندیشه ای یک علت است وهر حالت و شرایطی معلول.
قانون زندگی ، قانون باور است

و باور عبارت از اندیشه ای است که در ذهن شماست

و چیزهایی را که به شی صدمه می زند وآزار می رساند را باور نکنید

اندیشه هایتان را تغییر دهید تا سرنوشتتان عوض ود .

ضمیر باطن شما مرکز عواطف و ذهن خلاق شماست و ضمیر باطن وقتی ایده ای را جذب می کند

به اجرا گذاشتن آن را شروع می کند .

و ضمیر باطن روی یک فکر خوب و هم روی یک ایده بد عمل می کند

و ذهن خودآگاه شما و ذهن ناخودآگاه شما ذهن تعقل کردن شماست که به انتخاب می پردازد .

تلقینات :

تلقین عبارت از عمل یا فکر که وارد ذهن کسی می شود

و یک فرآیند ذهنی است که طرف آن را میپذیرد

و یا به مرحله اجرا می گذارد و تلقین فی نفسه قدرتی ندارد مگر اینکه اندیشه ما آن را قبول کند .

تلقینات منفی مانند ترس و اضطراب می تواند

در نیروی اراده و تصمیم گیری ایجاد خلل کند و هیچ ضرورتی

ندارد که تحت تاثیر تلقینات مخرب ونگران کننده قرار بگیرید .

چنانکه خیر اندیش باشید خیر و خوشی به دنبال خواهد آمد .

ولی چنانچه اندیشهای بد به خود راه دهید بدی ها نصیبتان می شود .

شما همانید که در طول روز می اندیشید .

شما باید از نقطه نظر حقایق جاودانی و اصول زندگی به تفکر

بپردازید نه از نقطه جهالت و نقطه ترس و خرافات.

آنچه روی ضمیر باطن نقش می بندد به تجلی می پردازد:

ویلیم جمز پدر روانشناسی آمریکا اظهار داشت قدرتی که جهان

را به حرکت در می آورد ودر ضمیر باطن نهفته است .

ضمیر باطن شما باهوش بیکران و حکمت بی پایان قرین است

و به وسیله چشمه های پنهانی

که قانون زندگی خوانده می شود سیراب میگردد.

و این ضمیر آسمان و زمین را زیر و رو میکند .

بنابراین شما باید ایده عملی درست وافکار سازنده را روی آن نقش کنید تا حاصل خوبی به دست آید .

تمام سرخوردگیهای انسان ناشی از این است که آرزوهای خود را تحقق نیافته می بینید .

هیچ گاه در مقابل ضمیر باطن کوتاه نیایید و در این صورت است

که او از شما اطاعت خواهد کرد شما باید شعور خودآگاه را با

بهترین افکار سازنده ، مشغول بدارید به همان طور که آب شکل ظرف را که در آن ریخته می شود

به خود می گیرد . اصل زندگی درون شما هم طبق مادیت افکارتان جریان می یابد .

حضرت عیسی (ع) به کرات به یارانش تاکید می کرد که بر طبق ایمانتان با شما سلوک خواهد شد

و هر بذر چیزی شبیه خود را به وجود خواهد آورد .

یک اصل شفا دهنده جهانی

قویترین وسیله درمان و قویترین وسیله تلقین به نفس است

اکثر پزشکان مدعی هستند که تمام معالجاتی که انجام می

دهد به وسیله تلقین صورت می گیرد و جز این چیزی نیست .

یک نیروی واحد که در ضمیر باطن بیمار نهفته است از ایمان بیمار به شفا یافتن سرچشمه می گیرد .

منشا تمام بیماریها در فکر است. هیچ چیز روی تن ظاهر نخواهد

شد مگر اینکه الگوی مشابه آن در ذهن وجود داشته باشد .

در تمام جهان یک اصل درمانی وجود دارد .

که در همه موجودات اعم از حیوانات ، گیاهان ، باد ، زمین در

حال فعالیت است. که هم در نباتات در فلزات و غیر فلزات به

صورت ذاتی و طبق قانون طبیعی رشدانجام وظیفه می کند.

در روش معالجه توسط ذهن ، این کار را نیز می توان از راه دور سوار ذهن انجام داد و بیماری را شفا داد.

معالجه از راه دور در مقابل و در تضاد با معالجه حضوری قرار

نمی گیرد . زیرا ذهن جهانی بر همه جا حاکم است و این کار

توسط یک حرکت آگاهان اندیشه اش انجام می گیرد .

برای بدست آوردن سلامتی ، آرامش و … در جستجوی چیزی

بر آیید که شما را درمان می کند و این هدایت صحیح ضمیر باطن ، هم تن و هم روان را درمان می کند .

تکنیک های عملی در درمان روانی :

ایمان با قوه ادراک توام است .

نیایش خواسه صمیمانه روح است و خواسته شما نیایش شماست.

و نیایش از ژرفترین نیازهای شما نشات می گیرد.

آرزوهای شما عبارت از دعاهای شما است .

یک تصویر ذهنی به هزار دلار می ارزد و آن توسط ایمان را

سخنان مورد پشتیبانی قرار می گیرد و به مرحله عمل در می آورد .

با تفکر به محبت و جلال خداوند به امواج الکترونیک هماهنگی ،

سلامتی و آرامش وآسایش را به سوی خود جذب کنید .

ضمیر باطن به سوی زندگی است :

ضمیر باطن شما با زندگی بی نهایت و حکمت بی پایان در تماس است

و ایده ها و انگیزه هایش همیشه به سوی زندگی است .

ایمان موجود در ضمیر باطن شما را بی عیب می کند :

مرد جوانی که برای شنیدن سخنرانی درباره قدرت شفادهنده ضمیر باطن می آمده

دچار درد شدیدی شد (چشم درد) دکترها عمل جراحی را واجب دانستند

اما او به خود گفت: ضمیر باطن چشمان مرا ساخته است

و همین ضمیر باطن هم مرا شفا خواهد داد .

او هر شب موقع خواب خود را به حالت نیمه خواب می برد به حالت خلسه فرو می رفت

وتوجه خود را از سایر اشیاء قطع می کرد و به چشم خود متمرکز می کرد.

اینکه دکترها به او می گویند (معجزه ای رخ داده است)

او هر شب به مدت 5 دقیقه این جمله را تکرار می کرد .

در پایان 3 هفته چشمانش شفا یافت .

بدن انسان هر 9 ماه یکبار از نو ساخته می شود .

با تغییر دادن افکارتان بدنتان را تغییر بدهید و آن را همچنان در حال تغییر نگاه بدارید .

افکار مانند حسد ، ترس ، نگرانی و اضطراب به خود و اعصاب

شما آسیب رسانده و شما را به اعراض گوناگون عصبی و

دماغی گرفتار می کند. نیکی و خوبی را تایید کنید تا شادی و خوشحال وارد زندگیتان شود .

منبع :robabnaz.persianblog.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by