تله پاتی

آموزش تله پاتی به روش ساده

آموزش تله پاتی

آموزش تله پاتی به روش ساده

آموزش تله پاتی به روش ساده

آموزش تله پاتی 

 

در هر تمرین یا برنامه تله پاتیک بین دو فرد فرستنده و گیرنده فاصله ای وجود دارد  که می توان از چند سانتیمتر تا چند هزار کیلو متر متفاوت باشد. میزان فاصله در نحوه و نتیجه ارتباط تله پاتی کمترین تاثیری ندارد.
اگر شما فکر خود را به این امر معطوف  و در نتیجه شرطی نماید که در فاصله طولانی بر قراری تله پاتی مشکل تر است  این تلقین ذهنی بر روی رفتار شما تاثیر گذاشته و در عمل نیز در فواصل نزدیک تر نتیجه بهتری کسب می کنید.
با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید تا بتوانید در ذهن شخص مورد نظرتان نفوذ کنید و هر آنچه را که می خواهید به او القا کنید

این تصور یا شرطی شدن نادرست و مضر است هرگز به فاصله موجود بین گیرنده و فرستنده اهمیتی ندهید.

شما به همان میزان از ظرفیت و قابلیتی را که در فاصله نزدیک کسب کرده اید
می توانید در فواصل طولانی هم دریافت کنید.
آموزش تله پاتی به روش ساده. دکترآرام, تجسم خلاق, خلق آینده
آموزش تله پاتی به روش ساده

اصول بنیادی دانش تله پاتی:

توصیه می شود که تجربیات اولیه درفاصله نزدیک و ترجیحا در یک اتاق آرام صورت گیرد. برخی از صاحب نظران معتقدند که افراد حاضر در این جلسات بایستی از لحاظ روحی و عاطفی به هم نزدیک باشند اگر درتمرین های اولیه فرستنده پیام دست راست خود را بر روی دست چپ گیرنده بگذارد.
این ارتباط جسمی پیوند روحی و عاطفی بهتری را بین آنها ایجاد میکند در آیین سالکان و عارفان شرق آسیا بویژه چین باستان و سرزمین عجایب هند قسمت راست بدن دارای قدرت یا اهمیت مثبت و صادر کننده انرژی می باشد درحالی که سمت چپ دارای انرژی یا الکتریسته منفی و دریافت کننده میباشد.
زمان مناسب:
مناسبترین زمان برای ارتباط فکری ساعات آخر شب وصبح زود است. در عمل انسان موجودی است که روز را با کار و فعالیت به پایان می رساند و شبها خسته و کوفته نیاز به خوابیدن دارد در شرایط عادی انسان شبها به چرت زدن و خواب الودگی دچار می شود.

و درصورت دراز کشیدن به خواب عمیقی فرو می رود زمانی که ما بیدار و مشغول فعالیت هستیم ضمیر اگاه ما فعال است.

 

بر عکس هر زمان که ما در وضعیت سکوت و آرامش هستیم ضمیر ناخود آگاه ما فعال میشود در این شرایط انرژی زیادی از مغز ساطع میشود و پراکندگی این امواج نمایانگر وجود شرایط آرامش و آسایش فیزیولوژیکی در مغز است.
هر گاه ما بتوانیم جسممان را ریلکس و غیر فعال کنیم قدرتها و قابلیتهای روحی و روانی فعال و شکوفا میشود گویی در این شرایط کانالهایی که برای فعالیت و کارآیی لازم هستند رها و آزاد میشوند در این زمان انسان بهتر و بیشتر می تواند با ضمیر ناخود آگاه خویش که منبع الهام و برکات است رابطه بر قرار کند.
زمانی که انرژی زیادی از مغز خارج شود روح میتواند خود را از زیر بار سنگینی جسم رها و در فضای بی کران به پرواز درآورد به این حالت وضعیت خروج روح از بدن می گویند. برای انجام تجربه تله پاتیک حداقل به دو نفر نیاز داریم.

جنسیت در تله پاتی :

چون تله پاتی عبارت از انتقال افکاری است که از یک بار عاطفی و احساسی قوی آکنده شده است بنابراین با توجه به غرایزی که خداوند برای بقای نسل در نهاد بشر قرار داده است
ارتباط بین دو جنس مخالف بایستی روشن تر و با قدرت بیشتری صورت بگیرد نر و ماده هریک به تنهایی ناقص هستند و هر کدام از آنها سعی دارد با جستجوی جفت خویش به کمال برسد.
همان طور که در ارتباط عادی روزمره با دیگران سعی می کنیم با توجه به میزان سن تحصیلات طبقه اجتماعی و قدرت درک آنها از زبان و منطق خاصی پیروی کنیم به هنگام بر قراری ارتباط تله پاتی با دیگران هم بایستی به این عامل مهم توجه کنیم.
بنابراین اگر بخواهیم با کودکی ارتباط بر قرار کنیم بایستی از تصاویر و سمبل هایی استفاده کنیم که بیشتر مطابق ادراک و روحیات او باشد.
در روزهای پر گرد و غبار و پر باد و طوفان پیش از رگبارها در زمان فعالیت های خورشیدی و به هنگام وجود کامل قرص ماه از انجام تله پاتی خود داری کنید زیرا در برخی از افراد در این ایام ممکن است کسالتهای مبهمی از یک سر درد تا افسردگی شدید حملات آسمی و….. دچار باشند.
بنابراین هنگامی که هوا کمی آرام و خنک است بهترین زمان برای تمرینات تله پاتی است.
این موضوع در روزهای که بارانی به شرطی که رگبار وجود نداشته باشد هم صدق می کند.
در زمانی که هوا بسیار سرد و گرم است شرایط نامناسب است شاید دوستان بپرسند چرا دراین موقع ها زمان خوبی نیست.
معمولا پیش از رگبار و رعد و برق تحولات شدیدی در میزان فشار و بار الکتریکی هوا پیدا می شود که هر گونه تماس تله پاتیک را مانع میشود.
مهمترین دلیل برای توجیه عوارض این آثار بیان شده پیدایش تغیراتی در میزان یونها یا اتم ها و مولکول هایی است که دارای بار الکتریکی در پوست هستند و انسان شدیدا نسبت به آنها حساس است.

پیام تله پاتیک:

باید متن و لحنی داشته باشد که گویی خود او به این مطالب فکر می کند و آنرا از زبان خودش بیان می کند. برای مثال اگر بخواهیم که او دستش را بلند کند این پیام یا فرمان به این صورت صادر می گردد:
حالا من دستم رااز زمین بلند می کنم پس درستی مطالب این است که همه پیامها را تجسم کنید اگر کالایی می خواهید خریداری کنید مهم این نیست که به این کالا احتیاج داری یا نه کافیست که انگیزه و اشتیاق لازم برای خرید یک جنس به وجود آید.
آموزش تله پاتی به روش ساده
 

در محیطی آرام بنشینید

آموزش تله پاتی به روش ساده

و در حال هیپنوز قرار گیرید دوستان همان طورکه قبلاگفتم باید اراده قوی برای این کار داشته باشید. در این مرحله تصویر فرد مورد نظر را تا پانزده دقیقه یا نیم ساعت در ذهن خود مجسم کنید به یاد داشته باشید یک لحظه از ذهن محو نشود.
اگر چنانچه ازذهن تصویر رفت میتونید یک عکس از فرد مورد نظر را در مقابل چشمان خود قرار دهید چند دقیقه ای به آن نگاه کنید بعد چشمان خود را ببندید و آن را مجسم کنید میتونید این کار را برای چند بارادامه بدهید.
تا موفق به تجسم آن تصویر در ذهن شوید تصور کنید شخصی که می خواهید بر او اثر گذارید در چند قدمی شماست یا او را می توانید به وضوح ببینید. در ذهن خود خطوط چهره و خطوط بدن یا نیم رخ او را مجسم کنید.
بین ۱۰تا ۱۵دقیقه جز به هیکل او به صورت زنده نیندیشید تجسم ذهنتان منحرف نشود. در این زمان برای کمک به حافظه میتوانید از آن عکس استفاده کنید. اکنون تصور کنید که فکر و احساس فرد مورد نظر ناگهان در تسخیر تصویر شما قرار گرفته شما را می بیند به شما می اندیشد از دیدن تصویرشما نمیتواند دل بکند.
از ملاحظه آن لذت می برد به این کار ادامه دهید به آرامی به آنچه می کنید فکر کنید مادام به خود تلقین کنید.

من او را مجبورمیکنم به من فکر کند کار دیگری نمی تواند بکند.

این تصویر ذهن خود را به ذهن او تحمیل کنید دوستان تعجب نکنید این حال را مثل یک فیلم می بینید تصور کنید. از کنشهایی که شما به او داده اید به هیجان آمده حس کنید به سوی شما کشیده میشود و به خود تلقین کنید. در آموزش تله پاتی به روش ساده به شما یاد داده می شود.
( آرزو دارم اورا ببینم و آنچه رادر دل دارم به او بگویم ) آن قدراین تلقین را تکرار کنید
که نتیجه بگیرید تا سر انجام تسلیم خواسته شما شود.
دوستان عزیز تله پاتی وارتباط ذهنی به اینجا ختم نمی شود. تله پاتی از اینجا شروع می شود.
همه انسان ها به همدیگر وصل هستند و این یکی از راه های درمان دیگران از راه دور است.
شفا از راه دور از این قانون طبعیت می کنه. 
ما در اموزش هامون برای ارتباط از راه دور از این تکنیک ها استفاده می کنیم.  یادتون باشه تله پاتی یک روش هست و مثل چاقو می باشد یکی برای جراحی و یکی برای از بین بردن می تواند استفاده کند.

با تکینک تله پاتی می تونی آرزوها و خواسته هات را جذب کنی.

زندگی تان را با دوره کارشناس جذب تجسم خلاق شوید متحول سازید 
زندگی ات را بساز

چگونه می توانم در این دوره شرکت کنم ؟

 این دوره به صورت حضوری و غیر حضوری می باشد و در موسسه تجسم خلاق به نشانی :

 تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۹ ط اول

 برگزار می شود.

در صورت هرگونه سوال می توانید با واحد پشتیبانی ما به صورت تلفنی و تلگرام ارتباط بگیرید. 

واحد پشتیبانی و راه ارتباطی با مرکز تجسم خلاق

۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

۰۹۰۱۱۵۹۴۹۴۳

 

کانال تلگرام مجموعه تجسم خلاق

 

صفحه اینستاگرام مجموعه تجسم خلاق

این دوره توسط دکتر آرام به صورت حضوری برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در دوره با مرکز تجسم خلاق تماس بگیرند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫173 نظرها

 1. سلام روزتون بخیر
  من مدت طولانی با فردی تله پاتی داشتم
  ولی بعد بیمار شدم و تله پاتی از کار افتاد
  الان هم هرچی تلاش می کنم و تمرین می کنم تله پاتی برقرار نمی شه باید چیکار کنم؟
  قبلا انرژیم زیاد بود و دائما گرمم بود یعنی ممکنه به خاطر بیماری باشه؟الان دائما دست و پام یخه
  چاکراهام بسته اس؟

  1. با سلام روزتون بخیر و شادی دوست عزیز شما از تکنیک های ما استفاده کردید یا اینکه به صورت حسی این کارو رو انجام دادید ؟ برای اینکه از این قدرت با آگاهی بیشتر بتونید استفاده کنید بایستی در دوره حس ششم و تله پاتی شرکت بفرمایید.

 2. سلام خسته نباشین.
  استاد ببخشید یه سوال داشتم.
  مدتی هس با کسی در رابطه عاشقانه هستم
  وقتی که قهر یا دوری بینمون پیش میاد من میتونم این قهر یا دورید کنترل کنم ..یعنی با فکر کردن و در خواست کردن از طرفم در ذهنم و بلافاصله سریع شاید در عرض ۵ دیقه جواب بگیرم .ایا این اسمش تله پاتیه و میتونم بیشتر تقویتش کنم

  1. سلام. بله دوست عزیز میتونید در دوره تله پاتی و حس ششم این نیرو رو تقویت کنید. برای شرکت در دوره با موسسه تماس بگیرید 02188302523

 3. سلام ادمین جان،ممنون از مطلبتون،یه سوال دارم،باید از صفر شروعش کرد؟ من به یه دلیلی از کسی دور شدم…(برخلاف میل هر دومون)…و هیچ راه ارتباطی ندارم باهاش…

  تا حالا توی خودم خیلی چیزا دیدم…یه بار یه هویی به دلم افتاد این دوستم بعد از 6 ماه بهم پیام داده،یهویی دلشوره گرفتم،گفتم هر طور شده باید برم و پیامامو چک کنم….دست و پام میلرزید…در کمال ناباوری دیدم که بعد از شیش ماه از طرف اون یه پیام اومده برام….

  تا دلتون بخواد موارد مشابه هم داشته م…

  یا مثلا یه بار میخواستم برم توی یه مغازه…گفتم اگر با این به زبون محلی صحبت کنم متوجه نمیشه(واقعا نمیدونم این فکر از کجا اومده بود،واسه همین تصمیم امتحان کنم،و در کمال نا باوری دیدم فروشنده فارسه،متوجه نمیشه…)

  حالا سوالم ; من به دلیلی نمیتونم با کسی ارتباط داشته باشم،این ارتباط ناخواسته قطع شده،وگرنه ما هنوز با هم رابطه ی عمیقی داریم… میخوام بدونم،که برای شروع تله پاتی،باید حتما نزدیکم باشه؟(آخه امکانش نیست)و از اونجایی به فکر تله پاتی افتادم که فکرامون خیلی به هم نزدیکه،شاید تونستم یه ارتباطی برقرار کنم….حداقل بتونم از سلامتش مطمئن بشم…
  ممنون میشم جواب بدید…

  1. سلام دوست عزیز تله پاتی از راه دور هم امکان پذیر هست و برای این کار میتونید در دوره تله پاتی شرکت کنید برای اطلاعات بیشتر با موسسه تماس بگیرید02188302523

 4. سلام ببخشید یه سوال دارم ممنون میشم جواب بدین
  تله پاتی با کسی که تاحالا از نزدیک ندیدیش و هیچ ارتباطی باهاش نداری و فقط عکسشو داری ممکنه؟

  1. سلام. هر چقدر اطلاعات شما در مورد فرد مورد نظر بیشتر باشد بهتر می توانیداز راه دوره با او تله پاتی کنید.

 5. سلام میخواستم یه سوال خیلی مهم ازتون بپرسم ولی به خاطر حریم خصوصیم نمی تونم اینجا بگم لطفا راهنمایی بکنید باور کنید سر کارتون نذاشتم

  1. سلام روزتون بخیر و شادی دوست عزیز میتونید با موسسه تماس بگیرید 02188302523 و یا در تلگرام برایمان پیغام بگذارید 09011594943

  2. دوست عزیز چنانچه سوالی دارید که نمی توانیددر دیدگاهها بفرمائی می توایند در تلگرام با شمکاره 09011594943 با ما در ارتباط باشید. موفق باشید

 6. سلام ببخشید دو سال پیش کسی رو بسیار دوست داشتم و اللانم دارم و بیشتر مواقع تو ذهنمه و به فکرشم و لازمه بگم اون فرد ۱۰۰۰ کیلومتر از من دور تره،سوالی داشتم اونم این بود چطور میتونم ذهنمو به ذهنش متصل کنم یا باهاش از طریق ذهن صحبت کنم واقعا دارم عذاب میکشم از ندیدنش

  1. با سلام میتونید با شرکت در دوره حس ششم و تله پاتی این نیروی درونیتان رو فعال و روی آن کار کنید . که میتونید پکیج غیر حضوری رو هم تهیه کنید . جهت اطلاعات بیشتر با موسسه تماس بگیرید 02188302523 و یا در تلگرام به شماره 09011594943 پیغام بذارید تا دوستان راهنماییتان کنند .

 7. سلام،من هرچی کامنت میخوام بذارم نمیشه،عرضم بحضورتون ک من خیلی به یک نفر فکر میکنم،دوساله ندیدمش و ناگهان بغض میکنم،خودمم تعجب میکنم چون اینجور اخلاقهایی ندارم گاهی فکر میکنم افکار اون هست ک بمن منتقل میشه،،من رویای صادقه بسیار میبینم و رویاهام دقیقا همونه ک دیدم تعبیر میشه،.لطفا بفرمایید که ایا فرد مقابل هم داره بمن فکر میکنه؟ایا افکار ایشونه؟

  1. سلام. می تونه به دلیل انتقال انرژی بین شما باشد که می فرمائید ممکن هست او فکر کنه. و یااینکه ممکن هست به دلیل یاداوری ناخطره به صورت ناخودآگاه باشد.

 8. وقتی ما با یه نفر همش ب صورت عمدتله پاتی یکطرفه میکنیم بدون اینکه خبر داشته باشه.میتونه متوجه بشه ما باهاش تله پاتی کردیم؟

 9. سلام.من با یک نفر تله پاتی داشتم ب مدت طولانی و یک طرفه.اخرین بار تو تله پاتی چهره هردومونو در حال لبخند ب هم تصور کردم وبهش گفتم ک باهام بیشتر حرف بزن.فرداش باهام بیشتر از همیشه حرف زد وشوخی کرد و برای اولین بار به هم نگاه کردیم وخندیدیم.بعد امروز خواب دیدم ک ب خونمون تلفن کرد و باهام خیلی صمیمی حرف میزد.من بهش علاقمندم اما اونو نمیدونم.از لحاظ روحیه هم خیلی شبیه همیم.ب نظرتون این شخص ب من علاقمند شدن؟یا میتونم یکاری کنم باهم صمیمی تر بشیم؟

  1. می تونه ارتباط صمیمی تری با ایشون برقرار کنید.
   البته این می تونه ذهنیت خودت هم باشه. باید ان را تست بگیرید.

 10. سلام وققتون به خیر من به یکی به صورت ناخود اگاه مدام فکر میکنم یکهویی میرم تو فکرش یا مثلا لان که دادم در مورد تله پاتی میخونم هم نتخودلگاه میرم تو فکرش میشه به من بکید این به جور تله پاتی هست یا نه

 11. درود استاد
  من با فردی ارتباط تله پاتی قوی داشتم به طوری که تا دلم براش تنگ میشد اونم پیام میداد و ابراز دلتنگی میکرد …و چند وقت بود از هم خبر نداشتیم و خب ادرسی از هم نداشتیم که بهم پیام بدیم و من چند لحظه تمرکز کردم روش و با ذهنم این پیامو دادم که جلوم سبز شو تا ببینمت ..و شاید باورتون نشه همون روز تو یه سایتی داشتم دور میزدم (هر دو بی خبر بودیم که دوتاییمون عضویم) و من کامنتش رو زیر یه پست دیدم و واقعا خودش بود ..یه بار هم مجبور شدیم از هم دور باشیم چند وقت و راه ارتباطی نداشتیم همون شب همش یک تاریخی رو میدیدم (چند جا دیدم) و خیلی ذهنمو درگیر کرده بود اون تاریخ …و بعدها دیدم که اون تاریخ برگشت و باهم حرف زدیم ….اما چند وقتیه که هر کاری میکنم تله پاتی برقرار نمیشه دلیلش چیه؟ و ایا اینا تله پاتی بود اصلا؟

  1. سلام روزبخیر بله تله پاتی بود و اینکه برای تقویت این حستون میتونید توی دوره تله پاتی شرکت کنید حیفه که این حستون و تقویت نکنید
   برای دریافت اطلاعات از دوره تله پاتی لطفا با مرکز تماس بگیرید
   021-88302523

 12. سلام خدا قوت
  سوال من در زمینه تله پاتی اینه که آیا میشه کسی را بدون اینکه دیده باشیم هم از طریق تله پاتی جذب کرد مثل یه مشتری مجازی که فقط از طریق اینترنت باهاشون در ارتباط باشیم؟
  و البته سوال دوم اینکه شما رو استاد عزیزم جناب آقای افلاکی به من معرفی کردن جهت انرژی درمانی چجوری میتونم باهاتون فورب در ارتباط باشم؟؟؟

  1. درود بر شما.
   دئورهای به نام تقویت حس ششم و تله پاتی داریم که م یتونیم روی ذهن دیگران تاثیر بزاریم حتی اگر انها را ندیده باشم.
   به دوست عزیزمون آقای افلاکی هم سلام مار برسانید .

 13. سلام
  من یک مدتی تله پاتی انجام میدادم البته یکطرفه
  اینقدر که زود جواب میگرفتم.وقتی به طرف مقابلم گفتم من تله پاتی انجام میدم،اونم اعتقاد داشت به این مسائل،الان که باز انجام میدم حین تله پاتی خوابم میبرع یا جواب نمیده.امکان این هست که بتونه جلوگیری کنه از انتقال پیامای ارتباطی من،سوال دوم اینکه من وقتی بچه بودم یکبار ایستاده حالت پرواز روح انجام دادم ولی چون ترسیدم دیگه انجام ندادم.امکان برگشت هست؟سواا سوم اینکه شاید درست نباشه اینکه من وقتی روی زمین میخوابم و تو حس میرم واقعا حس میکنم چرخس زمین رو و انگار گاز موجود در هوا رو میبینم ،این واقعیته یا توهم ذهنیه
  ممنون از پاسختون
  منتظرم

  1. با تمرین می تونیم کار یکنیک که دیگران نتوانند ذهنما را بخوانند.

   در مورد پرواز روح باید دوباره تمرین کرد . البته توانایی و حساسیت پرواز روح ما در کودکی بیشتر هست.
   با تمرین ما می تونیم چیز هایی بیشتر از انکه می بینیم و حس می کنیم، ببینم و حس کنیم. برای پرورش این حس بهتر هست از تکنیک های پرواز روح استفاده کنید .

 14. سلام وقتتون بخیر
  من با کسی که در ارتباط بودم و خودشون خواستن ارتباط رو قطع کردند و من رو بعد از یک هفته بلاک کردند اما من با جملات تاکیدی و مثبتی ک استفاده کردمباعث شد بعد از دوماه بدون دلیلی آنبلاک کنند البته الان سه ماه میگذره و چیزی نگفتن میتونم با استفاده از هینونیزم از راه دور باعث شم بهم زنگ بزنند ممنونم میشم راهنمایی کنید

  1. درود. برای اینکه بتونید بر روی ذهن دیگرات تاثیر بگذارید می توانید از دوره تقویت حس ششم و تله پاتی استفاده کنید. از طریق این دوره شما می توانید بر روی ذهن دیگران القای مثبت داشته باشید

 15. سلام وقتتون بخیر
  من شخصی که باهاش در ارتباط بودم خودشون ارتباطشون را باهام قطع کردن و من رو بلاک کردند اما من هر روز از جملات تاکیدی و مثبت استفاده میکردم و میگفتم منو رو از بلک خارج میکنه و همین باعث شد که یه روز که از خواب بیدار شدم دیدم واقعا آنبلاک کردن بدون دلیلی و حرفی اما حدود سه ماه هست که از این قضیه میگذره ولی هیچ حرفی نزدند میتونم با این کار هیپنوتیزم از راه دور باعث شم که بهم زنگ بزنه و برگرده خیلی ممنون خواهم شد اگر سوالم رو پاسخ بدید؟

  1. سلام با کسی که مارو اصلا ندیده و از وجود ما مطلع نیست و دوره تله پاتی و ارتباط برقرار کردن اثر داره؟؟گاهی وقتی به شخص فکر میکنیم یا قصد ارتباط داریم یهو تو دلمون احساس عجیب توجه یا فکر کردن اون شخص رو میکینم امکان داره ارتباط برقرار شده باشه با اون شخص؟؟شخصی که ما رو اصلا ندیده و نمیشناسه

 16. سلام استادمحترم من درافغانستان زندگی میکنم امروزتازه سایت تون راپیداکردم وقتی نظریات کاربران رادیدم خیلی علاقه مند شدم که تله پاتی وتجسم زهنی رایادبگیرم اماچطورمیتونم این کاررابکنم استاد؟؟؟

  1. سلام دوست عزیز میتونید از دوره های آموزشی غیرحضوری تله پاتی و دوره تجسم خلاق استفاده نمایید.با موسسه از طریق تلگرام یا تماس در ارتباط باشید
   http://aramgroup.ir/product/%d9%be%da%a9-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/

 17. سلام استاد ارام عزیز
  من با یک دختری رابطه ی عاطفی دارم به دلایلی نمیتونم باهاش ازدواج کنم اون به شدت به من وابستس اصلا نمیتونم بهش بگم که نمیتونیم ازدواج کنیم راهی هست که بدون اینکه اسیب ببینه از زندگیش برم من واز فکر ازدواج با من بیرون بیاد ؟؟

 18. سلام استاد . یه سوال داشتم راستش من هر موقه میرم تو خلسه سرم گیج میره.ممنون میشم بگید باید چیکار کنم؟

  1. سلام روزبخیر شاید خیلی دقت میکنید که درست انجام بدید که سرگیجه یا سردرد میگیرید نیازی نیست که حتما با دقت کامل اون و انجام بدید

 19. سلام استاد.ببخشید دوتا سوال؟
  ۱-آیا با چن بار تلاش واقعا میشه تو تله پاتی موفق شد؟
  ۲-من ۷-۸بار خواستم برون فکنی کنم اما نشد .تمامی مرحله هارو هم خوب اجرا کردم اما……………
  میشه راهنماییم کنین لطفا.

  1. سلام و درود.دوره تله پاتی از ۱۸ مهر هم بصورت حضوری هم غیرحضوری در موسسه برگزار می گردد .جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با موسسه تماس بگیرید ۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

  2. سلام و درود.دوره تله پاتی از ۱۸ مهر هم بصورت حضوری هم غیرحضوری در موسسه برگزار می گردد .جهت ثبت نام با موسسه تماس بگیرید ۰۲۱۸۸۳۰۲۵۲۳

 20. سلام استاد من سوالاتی داشتم
  ۱٫ایا در سفر روح میشه در همین جهان مثلا به کشور های دیگه سفر کرد.
  ۲٫ایا میشه همراه با یک دوست از بدن خارج شد.یعنی باهم باشیم و همو ببینیم.

  1. سلام روزبخیر بله میتونید به خارج از کشور برید
   ممکنه که بتونبد به همراه دوستتون از بدن خارج شید و همدیگرو ببینید

 21. سلام می خواستم یه سوالی ازتون بپرسم راستش من تو یه سایتی چند سال پیش یه چیزایی در مورد تله پاتی خوندم و هر کاری ک گفته بود رو انجام دادم تا حالا سه بار این کارو کردم اما نمیدونم تلپاتی بود یا نه چون کاملا از جسمم جدا می شدم و آخرین بار ک اینکارو کردم درس چیزی یادم نیست اما اولش یه جایی مثل کوه بود بعد یه فضای تاریک تاریک هیچی یادم نیست اما می دونم با یه نفر حرف می زدم و نمیدونم چی شد ک روحم ب سرعت ب جسمم برگشت جوری که من از جا پریدم و از اون موقع تا ی مدت اتفاقای عجیبی برام افتاد می خوام بدونم اونا واقعی بودن یا نه و این کاری ک من کردم خطر داشت و اگه با کسی حرف زدم اون کی بوده لطفا اگه تونستین جوابمو بدین

  1. سلام وقت شما بخیر احتمالا آن تکنیک تله پاتی نبوده و برون فکنی و یا پرواز روح بوده است.اگر به تله پاتی علاقه مند هستید این دوره از نیمه دوم مهر برگزار میشود که میتونید با مرکز هماهنگ بفرمایید
   02188302523

 22. با سلام خدمت استاد آرام من شدیدا درمورد مسائل فرا انسانی تحقیق کردم وچند سوال:۱.جایی خوندم که باز کردن چاکرای اول بدون زیر نظر بودن یک عالم روحانی با تجربه خطرناکه و آسیب میرسونه۲.فهمیدم که چاکرا ها از آئین تانترا اومدن که نه تنها جسم رو مانع رسیدن به انرژی های روحانی میکنه بلکه اون را تا حد معبد بالا میبره ۳.کسی که اینها رو داشته باشه بعضی اوقات بصورت ناخوداگاه حق الناس به گردنش میوفته و میخواستم بدونم راهی هست که انسان خودش رو مجاب کنه به کسی آسیب نرسونه؟؟
  ودرآخر چند نکته از بسته های آموزشیتون رو بهم میگین ؟؟ بصورت نمونه تا برای خرید بسته کامل اقدام کنم
  با تشکر کنه نظر این بنده حقیر رو خوندین .میشه فقط سریع جواب بدین؟؟

  1. سلام و درود خدمت شما بله باز کردن چاکراها باید زیر نظر یک استاد مجرب انجام شود تا مشکل ساز نشود.شما میتونید از پکیج آموزشی غیرحضوری دوره اعجاز چاکراها استفاده نمایید و پاسخ تمامی سوالاتتون رو دریافت نمایید
   http://aramgroup.ir/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%da%86%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7/

 23. با سلام خدمت استاد آرام من شدیدا درمورد مسائل فرا انسانی تحقیق کردم وچند سوال:۱.جایی خوندم که باز کردن چاکرای اول بدون زیر نظر بودن یک عالم روحانی با تجربه خطرناکه و آسیب میرسونه۲.فهمیدم که چاکرا ها از آئین تانترا اومدن که نه تنها جسم رو مانع رسیدن به انرژی های روحانی میکنه بلکه اون را تا حد معبد بالا میبره ۳.کسی که اینها رو داشته باشه بعضی اوقات بصورت ناخوداگاه حق الناس به گردنش میوفته و میخواستم بدونم راهی هست که انسان خودش رو مجاب کنه به کسی آسیب نرسونه؟؟
  ودرآخر چند نکته از بسته های آموزشیتون رو بهم میگین ؟؟ بصورت نمونه تا برای خرید بسته کامل اقدام کنم
  با تشکر کنه نظر این بنده حقیر رو خوندین

 24. سلام استاد من چند وقتیه که با این مباحث آشناشدموبه شدت علاقه‌مند شدم اگه میشه میخواستم شمارتون رو داشته باشم تا راحت بتونم از یکی کی وارده مشاوره بگیرم. انقد سوال و اما واگر تو ذهنم هستکه دارم دیوونهمیشم ممنون میشم کمکم کنید نظر رو هم اگه تایید نکردید مهم نیس چون فقط میخواستم شما اینو بدونید و بتونیم با هم در ارتباط باشیم. در کل من علم هاییرو که مردم کمتر به سراغشون میرن رو دوس دارم مث هک و تله کینزی و همین بحث لطفا خواستمو رد نکنید

 25. ببخشید بد تایپ شد…. سارا هستم…. عرض کردم دو ساله جدا شدیم ….. من اصلا نمیتونم فراموش کنم و گاهی خیلییی دلم براش تنگ میشه و اینروزا خیلی خوابشو میبینم……. علت چیه!؟ لطفا بهم پاسخ بدید متشکرم

 26. سلام استاد
  من چندتا از مقاله هاتونو خوندم و اپلیکیشن (تجسم خلاق)رو هم دانلود کردم
  سه تا سؤال داشتم
  ۱نخسه رایگان تجسم خلاق رو دارین اگه دارین لطفاً جواب بدین چون من خیلی به اینجور از علم علاقه دارم
  2من اصلا دوست ندارم که اجنه و شیاطین وارد حریم خصوصی من باشن به جز دعا ها چه کار میشه کرد چون من حتی وقتی دعا میکنم باز هم وجودشون رو اطرافم حس میکنم
  ۳ در مورد تله کینزی ها کتابی میشناسید

 27. ببخشید استاد عزیز
  ولی این لینکی که دادید در مورد چطور از حملات تلپاتی در امان باشیم ؟ رو توضیح نداده .

 28. سلام استاد آرام عزیز

  تشکر میکنم بابت مقاله خوب و زیباتون . یک سوالی که خیلی ذهنم رو مشغول کرده اینکه
  چطور از حملات تلپاتی در امان باشیم ؟

 29. سلا م استاد ببخشید میخواستم ببینم وقتی که به شخصی فکر میکنیم و بعد در جای مشخصی که هی میبینیمشون دلیلش اینه که ایشون هم به ما فکر کرده و از کجا بفهمیم به همون اندازه ایی که ما بهش فک کردیم بهمون فک کرده ؟

 30. سلام . ببخشید من ی سوال داشتم . فرض کنید من برای کسی از طریق تله پاتی پیامی بدم . اون شخص چ طور این پیام رو دریافت میکنه ؟ مثلا من به کسی میگم بهن زنگ بزنه ، به این صورت دریافت میکنه که یک هو به یاد من میفته و دلش میخواد با من تماس بگیره ؟

  1. سلام و درود خدمت شما برای صحبت حضوری میتوانید وقت مشاوره بگیرید برای تعیین وقت لطفا با موسسه هماهنگ بفرمایید 02188302523

 31. سلام من اينكارا رو انجام دادم اما نميدونم چرا طرف واقعا زنگ نميزنه شبش كه ميخابم ميبينم تو خواب بهم زنگ زده همش تو خواب ميبينم ك طرفم اون كاري كه ميخامو انجام ميده

 32. سلام استاد من چند وقت پیش تازه شروع به مدیتیشن کردم ولی بار اول وقتی بدنم شل شد نفسام تند شد و تاریکی پشت چشمام لرزید بعدشم احساس سبکی کردم هر چقدر بیشتر تو اون حالت می موندم بیشتر احساس بی وزنی می کردم کاملا هوشیار بودم ولی کنترل چندانی رو بدنم نداشتم یکم که سعی کردم تونستم چشمامو باز کنم و از اون حالت در اومدم وقتی که از اون حالت در اومدم واقعا سرحال بودم احساس سبکی می کردم ولی چند دقیقه بیشتر نبود چون همه انرژیم تحلیل رفت و بعدش احساس ضعف و بی حالی داشتم این حالت تا فردا صبح ادامه داشت . من هر وقت تمرینی می کنم که باعث شل شدن بدنم میشه و یا زیادی تمرکز می کنم همین حالت پیش میاد . آیا با توجه به این مسئله من دیگه نباید ادامه بدم ؟ و اگه ادامه اش مشکلی نداره چیکار کنم که دیگه موقع مدیتیشن یا تمرینات تمرکزی دیگه این حالت سراغم نیاد؟

  1. درود.
   تکنیک تون رو باید با دقت انجام بدید . برخی از تکگنیک های خلسه چون بدون برنامه ساخته شده اند باعث تحلیل انرژی می شود و تکنیک هایتون را از جای مطمئن تهیه کنید که این مشکل ایجاد نشود.

 33. سلام استاد .ببخشید من هم مانند دوست عزیز میشم نمیتونم کنترل کنم شب هم خابم نمیبره.

  1. درود.برای تنظیم خواب از کلاه مغناطیسی باید استفاده بفرمایید.برای سفارش با شماره موسسه تماس بگیرید 02188302523

 34. سلام استاد .ببخشید یک سوال داشتم .من وقتی تله پاتی میکنم اخر های تله پاتی انگار روحم میخواد از بدنم جدا شه.میتونید دلیل این رو بهم بگید.ممنون.

  1. به دلیل اینکه در تمرین تله پاتی شما وارد حالت خلسه می شدی و احساس بیرون امدن از بدنتون رو می کنید.

 35. سلام استادمن میخوابم یهوروحم انگارمیره میادتوبدنم هی میخوام بخوابم میادروحم توجسمم بعدمیره نه میذاره بخوابم نه میتونم کنترلش کنم خیلی انگارفشاری به مغزم زیادی میادکنترلش میخوام کنم چیکنم ک ببینم نتیجش چیه یعنی من بی هدف سراغم اومده ولی وقتی ام خواستم روش هدفی وکاری انجام بدم نشده چطوراستفاده کنم کنترلشوچطوبدست بگیرم

 36. سلام استادمن میخوابم یهوروحم انگارمیره میادتوبدنم هی میخوام بخوابم میادروحم توجسمم بعدمیره نه میذاره بخوابم نه میتونم کنترلش کنم خیلی انگارفشاری به مغزم زیادی میادکنترلش میخوام کنم چیکنم ک ببینم نتیجش چیه یعنی من بی هدف سراغم اومده ولی وقتی ام خواستم روش هدفی وکاری انجام بدم نشده چطوراستفاده کنم کنترلشوچطوبدست بگیرم

  1. درود. به طور کلی نباید اینطور باشه. ولی کم خونی شدید و یا کمی فشار خون این را موجب می شود. اگر این دو مشکل را دارید برطرف کنید . اگر ندارید احتمالا تمرینهای خاصی انجام می دهید . برای برطرف شدن طاق باز نخوابید.

 37. سلام من و عشقم همدیگرو دوس داریم اما پدرش لج کرده و مخالفه . میتونم با این تکنیک موافقت پدرش رو بدست بیارم؟

 38. سلام استاد ببخشید من دو سوال دارم یکیش اینه من با دوست صمیمی ام حدود یکسال است که از هم جدا شدیم بعد من خیلی تو فکرش هستم و همیشه تو ذهنم باهاش حرف میزنم و هر روز هم تو مدرسه میبینمش اونم خیلی بهم توجه میکنه. من باید چه کار کنم تا دوباره بهش بفهمونم این رو؟
  و سوال دوم من از فردی خوشم میاد حس میکنم اونم از من خوشش میاد چون با مهربونی بامن برخورد میکنه. برای این مورد هم باید چه کاری انجام بدم تا باهم راحت دوست بشیم؟ با تشکر از شما❤️

  1. درود. م یتونید از طریق اپلیکیشن تجسم خلاق تکنیک القای ذهنی رو انجام بدید . از این طریق می تونید بهش بگید که اون رو دوست دارید و روی ذهن او تاثیر بزارید.
   لینک دانلود اپلیکیشن
   http://aramgroup.ir/upload/tajasomV3.apk
   اپلیکیشن تجسم خلاق

 39. سلام وقت بخیر
  ایا میتوان شخصی را وادار به انجام کاری کرد که به شدددت دربرابر انجامش مقاومت میکنه؟
  مثلا شراکت در انجام یک کار ؟یا خرید یک جنس یا هرچیز دیگه؟
  -اگر شدنی هست چقدر زمان میبره تا حصول نتیجه؟
  با تشکر

  1. درود. ما د راین زمینه کار نمی کنیم ولی می با یه سری تکنیک ها فرد رو ترغیب کرد کاری رو انجام بده

 40. سلام استاد… خدا قوت.
  یه سوال داشتم…
  از شخصی خوشم میاد و میدونم که میتونم روش تاثیر گذار باشم. میتونم تله پاتی داشته باشم باهاش و حتی نشونه هم دیدم.
  البته اون شخص تو رابطه با شخص دیگه ای هست.
  با اینکه من از عمق رابطه اون شخص خبر ندارم. تاثیر گذاشتن به ذهن طرف و اینکه به خودم علاقمندش کنم چه کارمایی داره؟
  چون برادرم بهم گفت که کارمای منفی داره.
  ولی من همچین احساسی ندارم. چه فرقی بین تاثیر گذاشتن یک شخص در حالت فیزیکی و معمولی با حالت تله پاتی داره؟
  اگه این نوع تله پاتی کارما منفی داشته باشه حالت فیزیکی کارمای منفی نداره؟

  چطور میتونم بفهمم که تو ذهن شخص چی میگذره؟

  1. درود . فرق زیادی بین کار های ذهنی و فیزیکی وجود نداره.
   اگه یه کار ید هست هم به صورت ذهنی و هم فیزیکی بد هست.
   روش که بتونید بفهمید چی توی ذهنش هست ذهن خوانی هست و روشی که ان را وادار به کار کنید القای ذهنی هست تکنیک القای ذهنی رو می تونید در اپلیکیشن تجسم خلاق در بخش خود هیپنوتیزم حرفه ای دریافت کنید .

   در لینک زیر اپ را دریافت کنید و نصب کنید.
   http://aramgroup.ir/upload/tajasomV3.apk

 41. سلام خوبین اشتاد من به تله پاتی خیلی علاقه دارم ۱۳ سالمه من چطور میتونم اجسام رو با قدرت ذهنم حرکت بدم اگه بلدید لطفا اموزش بدید

  1. درود . در مورد حرکت دادن اجسام ما کتابی رو نداریم.
   د ر مورد ذهن و کار هایی که می تونید در زندگی تون باهاش انجام بدید روش های مختلفی رو داریم.

 42. سلام گاهی شب ها اتفاقیه فردا یا اینده رو میبینم چند بارم به گذشته خیلی دور رفتم با چند نفر صحبت کردم
  میخواستم بدونم که میتونم تویه خواب خودمو کنترل کنم که دقیقا به چه زمانی برم!??
  و اینکه چند روزی هست احساس میکنم یه نفر داره تلاش میکنه باهام تله پاتی ارتباط برقرار کنه یا هیپنوتیز شدن رو بعضی وقتا احساس میکنم البته قبلا خیلی مطمئ نبودم فکر میکردم نصورات ناهود اگاه خودمه …قبلا هم ی مطالبی در مورد تله پاتیو چاکرا و این جور چیزا خونده بودم ولی خیلی پیگیرش نشدم چونکه یهو خیلی خسته میشد میخواستم در این زمینه هم راهنماییم کنید

  1. درود. برای کنترل خواب میتونید از تکنیک های رویا بینی استفاده کنید. خوابتون را با استفاده از این تکنیک ها میتونید کنترل کنید.

 43. سلام من یک پسر 12 ساله هستم که میخواهم بدونم اینکه میتوانیم خواب های خود راکنترل کنیم راست است و من هر موقع در خاب هستم میفهم که دارم خواب میبینم چرا

 44. سلام دکتر آرام. خسته نباشین.
  می خواستم یه موضوعی رو مطرح کنم براتون. من تقریبا دو ساله که به یکی علاقه مند شدم، یکی که منو نمیشناسه و خیلی ازم دوره! برای اینکه اونو تو زندگیم بکشونم، فقط یه راه هست اونم اینه که اونو هیپنوتیزم کرد! میدونم این کار شاید غیر منطقی باشه اما تنها راهیه که میتونم اونو داشته باشم. خواهش می کنم کمکم کنین. آیا امکان اینو دارین که اون فردو هیپنوتیزم کنین؟ لطفا کمکم کنین.

 45. سلام من خودهیپنوتیزم رو یاد گرفتم و حال میخوام تله پاتی انجام دهم و بفهمم طرف به چه چیزی فکر میکند
  ممنون

 46. با سلام من 15 سالمه و خیلی به تله پاتی علاقه مندم مدتی هست که دنبال راه هایی برای باز کردن چاکرا هام به ویژه چشم سوم هستم ولی از جایی شنیده ام که ابتدا باید تله پاتی رو کامل بلد باشم. شما میتونید منو راهنمایی کنید اول از کدوم شروع کنم.
  ممنون

 47. با سلام. من 15 سالمه و خیلی به تله پاتی علاقه مندم مدتی هست که دنبال راه هایی برای باز کردن چاکرا هام به ویژه چشم سوم هستم ولی از جایی شنیده ام که ابتدا باید تله پاتی رو کامل بلد باشم. شما میتونید منو راهنمایی کنید که اول از کدوم شروع کنم.
  ممنون

 48. با سلام
  من 15 سالمه و خیلی به تله پاتی علاقه مندم مدتی هست که دنبال راه هایی برای باز کردن چاکرا هام به ویژه چشم سوم هستم ولی از جایی شنیده ام که ابتدا
  باید تله پاتی رو کامل بلد باشم .شما میتونید منو راهنمایی کنید که اول از کدوم شروع کنم.
  ممنون

 49. سلام استاد
  وقت بخیر ایام به کام
  یه سوال میتونم با روح مرده ها تلپاتی کنم و سوالاتی رو ازشون بپرسم؟
  ممنون از وقتی که صرف سوالم کردید

  1. درود. برخی م یتونندانجام دبهند. اگه بتونید تله پاتی انجام بدید مرده و زنده فرقی نمی کنه.

 50. با سلام
  من به شخصی علاقه ی بسیار فراوانی دارم و نامزد هم بودیم و بنا به دلایل خانوادگی از من جدا شده.
  الان سه روزه به شدت فکرم مشغوله و گه گداری به خوابم میاد
  میخوام باهاش ارتباط برقرار کنم و کاری کنم که باز برگرده به زندگیم
  اگه دلسوزانه کمکم کنید ممنون میشم

 51. سلام
  من بعضی وقت ها که تله پاتی می کنم . وسط پیشمونیم یک احساس خاصی می کنم ، آیا این به معنی موفقیت در تلپاتی هست ؟ یعنی آیا در حال فرستادن پیام به شخص مورد نظر هست؟

  1. درود. این به دلیل تحریم چاکرای اجنا هست.
   می تونه نشون گرفتن یا دادن پیام باشه.

 52. سلام استاد روز بخیر من یه سوالی دارم خواهش میکنم لطفا زود جواب بدین من از کسی که عاشقشم فاصله گرفتم چن ماهه چن بار پیام داد من محل ندادم الان میخوام زنگ بزنه من نمیتونم برم سمتش خواهش میکنم میشه کاری یادم بدین چکار کنم بهم زنگ بزنه واقعا در شرایطی ام که باید زنگ بزنه بهم ممنونم

  1. درود
   می تونید از تکنیک القای ذهنی استفاده کنید.
   با این تکنیک می تونید روی ذهن افراد تلقین های که دوست دارید را از راه دور القا کنید. این تکنیک در دوره خود هیپنوتیم قرار داره .

 53. سلام استاد .آیا میشه با کسی که هرگز شمارو ندیده و نمیشناسه ارتباط تله پاتی برقرار کرد تا به نحوی شنارو پیدا کنه و باهم ارتباط برقرار کنید. و دوم اینکه ایا شما آموزشدر این زمینه به صورت کلاس یا حضوری دارید

  1. درود
   هر چقدر بیشتر اون رو دیده باشید و از او اطلاعات بیشت رداشته باشید کارتون ساده تر می شه .
   اگه اصلا ندیدش کار سخت هست ولی هیچ چیز غیر ممکن نیست

 54. سلام . من منظورم اینکه من به یه خانمی دایما فکر می کنم . می خواستم بدونم من که دائما به این خانم فکر می کنم . ممکن که اون خانم اصلا به من فکر نکنه

 55. سلام
    اینو شما گفتین معمولا حس ششم به همین صورت که می گی ظاهر می شه. البته در مورد سوال سوم شاید بتونیم بگیم که میتونه اینطور هم باشه. شاید اون فکر می کنه و توی ذهن شما میاد . یا اینکه شما فکر می کنید و به ذهن اون میاد. و این ارتباط میتونه دو طرفه باشه.
  این ارتباط می تونه یک طرفه باشه ؟ یعنی ما مرتبا به اون فکر کنیم . ولی اصلا اون در مورد ما فکر نکنه؟

 56. من می خوام بایکی تله پات کنم که خیلی دوسش دارم ولی اون نمی دونه دوسش دارم من از کجا بفهمم که تله پاتم به او میرسه خونه شون زساد دورنیست ۱کیلومتر

  1. درود
   راه خیلی دقیق برای فهمیدن نیست مگر اینکه در رفتار او متوجه بشید .
   می تونیداز تکنیک القای ذهنی استفاده کنید . تاثیرش بیشتر هست

 57. سلام میخوام تجربه خودم رو راجع به یه مسئله ای بنویسم.
  اولا؛من یه دایی دارم که تقریبا همسن خودم هستش و خیلی با هم صمیمی هستیم و یجورایی فوق العاده حس معنوی و دوستی بینمون قویه و با هم دیگه خیلی همدل هستیم… خیلی اوقات پیش اومده که یهو بدون هیچ مقدمه مادی یادم میفته و احساس می کنم که باید باهاش صحبت کنم… جالب اینجاست که تا به حال بار ها اتفاق افتاده که همون لحظه ای که اومده تو ذهنم و خواستم باهاش تماس بگیرم یا تو تلگرام بهش پیام بدم، اون اول زنگ زده یا پیام فرستاده و اونم هر دفعه اظهار میکرد که داشته به من فکر می کرده و دلش برام تنگ شده و یجورایی دیگه عادی شده برامون !

  و دوم اینکه من در مورد تله پاتی چیزهایی رو شنیده یا خونده بودم و گاهی توی خونه برای خودم یا حتی طبق شنیده هام از دوستان و اطرافیانم همون لحظه که یکی از اعضای خانواده داشتن به یک چیز(مثلا آوردن نمکدان سر سفره ) فکر میکردن دقیقا همون چیز در ذهن بقیه هم بوده…

  و آخرین چیزی که برام سوال شده اینه که من از کسی توی دانشگاه خوشم اومده و اونم منو خیلی دوست داره اما به دلایلی نمیتونم باهاش وارد رابطه نزدیکی بشم، و اینکه گاهی اوقات خیلی ذهنم رو معطوف خودش میکنه و حس عاطفی شدیدی نسبت بهش بهم دست میده بیانگراینه که اونم داره به من فکر میکنه یا خیر؟!

  1. درود .
   تجربه هایی که داری نشون می ده که حس ششم خیلی خوبی داری. ومی تونی ازش خوب استفاده کنی.
   معمولا حس ششم به همین صورت که می گی ظاهر می شه. البته در مورد سوال سوم شاید بتونیم بگیم که میتونه اینطور هم باشه. شاید اون فکر می کنه و توی ذهن شما میاد . یا اینکه شما فکر می کنید و به ذهن اون میاد. و این ارتباط میتونه دو طرفه باشه.

  1. درود
   سنگ اماتیس می تونه چاکرا اجنا را تقویت کنه و چاکرای اجنا هم مربوط به تله پاتی هست. در کوهی هم اینکار را می کنه . در کوهی یا کوارتز.

 58. سلام من یه بار تو زندگیم برام این اتفاق افتاد وقتی که خواب بودم احساس کردم روحم از بدنم جدا شده و از بالای اتاق به جسم خودم و نامزدم که کنارم بوده نگاه می کردم جزییات مثه همون واقعیت بود یعنی اتاق خواب همون شکلی و نامزدم که داشت با لپ تاپش فیلم می دید اما در حین فیلم دیدن داشت با گوشی دومی که من ازش تو بیداری خبر نداشتم پیام می داد وقتی این صحنه رو دیدم به یه حالتی که به خودم فشار بیارم به جسمم برگشتم و از خواب بیدار شدم اون شب گوشی پیدا نکردم یا شایدم نتونستم پیدا کنم اما بعدها نامزدم موقع جدایمون اعتراف کرد که گوشی دومی داشته اما اون شب دستش نبوده حالا سوالی که من دارم من چه چیزی و تجربه کردم خواب دیدم یا روحم از جسمم خارج شد و چرا این اتفاق افتاد و تو چه شرایط همچین اتفاقی برا ادم می افته و این که اون چیزی که من دیدم عین حقیقت بوده ؟ یعنی واقعا اون لحظه داشت با گوشی کار می کرد یا فقط این اتفاق می خواست از وجود گوشی دوم من مطلع کنه ؟
  اگه جواب بدید ممنونتون می شم چون خیلی ذهنم و درگیر کرده که من دچار چه حالتی شدم اینم بگم حس ششم قوی دارم و گاهی اوقات خوابایی که از اینده خبر می دن

  1. درود بر شما .
   اتفاقی که برای شما افتاده نمونه پرواز روح یا حتی تله پاتی می باشد که بیشتر به نظر می رسد پرواز روح بود. البته یادتون باشه در پرواز روح شمامیتونید زمان های دیگری را هم ببینید . و انچه می بینید مربوط به زمان حال ممکن هست نباشه.
   همانطور که خودتون هم متوجه شدید شما واقعیت را دیدید اما در زمانی متفاوت. شاید باید شما متوجه گوشی دوم می شدید واز این طریق به صورت ناخوداگاه ایناتفاق برای شما افتاده است.

 59. درود بر استاد گرامی ..من حس ششم قوی داشتم از کودکی و در نوجوانی باعث به وجود اومدن حسی عمیق بین من و شخصی شد که به تله پاتی با اون شخص رسید اما متأسفانه از طرف خانواده مجبور به ازدواج با شخص دیگری شدم اما همچنان حس ششم و تله پاتی وجود داشت ..بخاطر حس تعهدی که داشتم خیلی بهم سخت می گذشت روز شب از خداوند متعال خواستار این بودم که این حس رو از من بگیره البته بین من و اون شخص چیزی جز اون حس تله پاتی وجود نداشت و حتی کلامی بین ما رد و بدل نشد ! حتی برای اون آقا هم گذشتن از این حس راحت نبود و من کارم شب روز دعا بود تا اینکه به خودم قول دادم و قسم خوردم دیگه از حس ششمم استفاده نکنم و مچ این آقا رو نگیرم از لحاظ روحی و جسمی خیلی روی من فشار بود به حدی که به بیماری قلبی رسید ولی خدا رو شکر تونستم رو قوام بمونم و به همسرم متعهد باشم و اون آقا بعد از هفت سال از خودم دور کردم و تقریبا چهار سال هست که اون شخص کاملا از زندگی من دور شده منتهی با سرکوب کردن حسم کلا حس ششمم رو از دست دادم چطور می تونم دوباره اون حس رو تقویت کنم آخه ترسو شدم از ووقتی حس ششمم رو از دست دادم…

  1. درود
   حس ششم بسیار قوی هست مخصوصا بین دو جنس مخالف.
   اگه احساس می کنی دچار مشکل می شی بهتر هست تمرین انجام ندید ولی اگه دوست دارید ان را تقویت کنید میتونیداز تکنیک هایی که در این زمینه هست کمک بگیرید.می تونید از تکنیک های خود هیپنوتیزم برای تقویت این حس استفاده کنید.

 60. سلام استاد، من يه مدت پيش با يه آقايي آشنا شدم كه حس خيلي قوي بهشون داشتم اما ايشون يهو رابطه رو بهم زد مي خواستم بدونم از طريق تجسم خلاق و تله پاتي مي تونم رابطه مو درست كنم؟؟

 61. سلام بر استاد بزرگ
  من میتونم از مرگ ومیر اگاه باشم قبلا میدونستم چه کسی قراره بمیره با روز مرگش
  اما الان حسم ضعیف تر شده و فقط میتوتم بفهمم یکی قراره بمیره ولینمیدونم چه کسی من توی این هفته دوتا مرگ و حس کردم و اونا اتفاق افتادن
  قبلا حسم اونقدر قوی بود که فکر میکردم اون منم که دارم با فکر وذهنم آدمارو میکشم من چند ماه پیش تاریخ فوت بابا زرگم و حدس زدم و درست ازاب دراومد من به رشته علوم ماورای طبیعی علاقه دارم ولی بابام نمیذاره ومیدونم که خیلی محدوده ایا رشته دیگه ای دراین زمینه هست میشه کمکم کنین این حسمو قوی تر کنم باید واسه تقویتش چه کارایی انجام بدم میشه یه کتاب در این زمینه معرفی کنین؟

  1. درود .
   با مراقبه می تونید نیروهای درونی تان را پرورش بدید. البته توصیه می شه خیلی خودتون را درگیر نکنید . چون زندگی عادتون را مختل م یکنه

   توی دانشگاهی چیزی را به این نام دقیقا نداریم.
   موفق باشید

 62. سلام از دوران بچگی فردی تو فامیل بود که حس میکردم بهم علاقه داره اون فرد حتی یکبار بهم مسیج داد که من تو اون دوران چون بچه بودم جوابش رو ندادم و خانوادم خانوادش رو درجریان گذاشتن ک یک مدت هم پدرش از اینکه کوابش رو ندادم باهام سرسنگین بود اونا هیچوقت خواستگاریم نیومدن و منم منتظرشون نموندم و ازدواج کردم درحالی ک فکر میکردم بهش علاقه ایی ندارم ولی الان روز ب روز علاقم بهش بیشتر میشه، خیلی خواب میبینم خیلی، گاهی تو خواب انگار بیداریه و کنارم ایستاده و صدای نفس هاش رو میشنوم ، تو دوران مجردیم تو همه خواب هام بهم بی محلی میکرد ولی اگر کاری داشتم تو خواب زودتر از همه برام انجام میداد، گاهی تو بیداری از شدت دلتنگیش گریه میکنم و از ته دل صداش میزنم، چند وقت پیش تو خونه یکی از فامیل ها نشسته بودم و بعدا اون هم به جمع اضافه شد و تقریبا روبروم نشست سنگینی نگاهش رو تموم مدت حس میکردم ولی جرات سربلندکردن نداشتم، مبخواستم بدونم ایا خواب هایی ک میبینم رو اونم ممکنه ببینه و از علاقه ایی ک روز ب روز بهش بیشتر میشه ممکنه تو خواب خبردار بشه؟

  1. درود.
   نمی دونم دقیقا بگم که همه اینها تله پاتی یا ارتباط ذهنی هست یا خیر . چون خیلی از اینها میتونه فک رو ذهن خودت باشه. البته ذهن ها با همدیگر در ارتباط هستند. ما احساس های دیگران را درک می کنیم و می فهمیم.
   می تونه نشانه علاقه اون یا خودتون باشه . چون هر کدام از اینمه میتونه ارتباط راتقویت کنه .

 63. سلام من دوساله ازدواج کردم با شوهرم از طریق دانشگاهمون اشنا شدم ، بعد یک مدت از اشناییمون متوجه شدم که تو دوران دبیرستان خواب شوهرم رو دیده بودم و بسیار هم تو خواب ازش خوشم اومده بود مخصوصا از لبخندش، تو بیداری هم تو مواقعی که با هم تو دانشکده صحبت میکردیم یکبار همون لبخند توی خواب رو زد ، میخوام بدونم این هم تله پاتی هستش؟

  1. درود .
   اینمی تونهارتباط ذهنی یا تله پاتی باشه و هم می تونه رویا های ویا خواب های صادقانه باشه. بخی اعتقاد دارند که همه ذهن ها با همدیگه در ارتباط هستند.

 64. سلام . من یک دختری رو دوست دارم . و وقتی که با هاش تله پاتی می کنم . تو گوشام گرمای خاصی حسی می کنم . و گوشام سرخ می شه . می خواستم بدونم اون وقتی هست که ازش پالس دریافت می کنم . بدنم اینطوری عکس العمل نشون می ده

  1. درود
   می تونه همین باشه که می فرمایید یا زمانی باشه که هیجانتان بالا میره که البته فکر میکنم دومی باشه. در این موقع که هیجان بالا هست ارتباط بهتر می شه

   1. سلام خدمت شما استاد عزیز چند وقت قبل یهو یک شب حس عشق و علاقه نسبت به پسری که جزع اشنا ها هست ولی من هیچ وقت بهشون علاقه ای نداشتم ومول یک فرد عادی بود برام پیش اومد و اون روز که این حس بهم دست داد حدودا نزدیک به یکی دوسال میشد ک من اصلا این اقارو ندیدم یعنی میشه این اقا از من خوشش اومده باشه و به من فکر کنه من الان احساس علاقه شدیدی دارم بهش و وقتی میبینمشون قلبم به شدت میزنه ایا ایشون به من علاقه دارن

    1. با سلام با دوره حس ششم و تله پاتی میتونید ذهنی خوانی انجام بدید و یا این علاقه را انتقال بدید بهشون و مطلعشون کنید

    2. سلام. ممکن هست علاقه به فرد مورد نظر در ناخودآگاه شما بوده. یا اینکه از نظر انرژی شما به همدیگر وصل شده اید کهمی تونید به دلیل علاقه فردی باشد . یعنی او هم به شما فکر می کند.

 65. سلام
  خسته نباشید من میتونم بعضی وقتا بعضی از کلمات و اشکالی که دیگران (مخصوصا خواهرام )تو ذهنشون تصور میکنند رو بگم ویا حتی شده که عین اشکالی رو که روی کاغذ کشیدند رو رسم کنم و یا چند تا از آدمایی که تو زندگیم دیدم رو قبل از ملاقات باهاشون چهرشون رو طراحی کردم سوال من اینه که آیا این تلپاتیه و میتونم قویترش کنم؟ در ضمن من تجربه پرواز روح رو چند باری داشتم قبل از این اتفاق احساس میکنم که فلج شدم و صدای خش خشی رو میشنوم یک بار هم تونستم به صورت افقی توی خونه یه گشتی بزنم البته وقتی این اتفاق افتاد خونه شلوغ بود و من روی مبل خوابم گرفته بود ولی اکثرا وقتی تنها هستم میترسم و خودمو یه جوری از خواب بیدار میکنم، در مورد پرواز روح سوال من اینکه اصلا درست هست که پیش برم خطری داره و یا اینکه اصلا از این قابلیت میشه استفاده های دیگه هم کرد چه چیزهایی رو باید مد نظر قرار بدم؟

  1. درود . تجربه ذهن خوانی خواهرتون از تجربه های تله پاتی است که می توانید با تمرینان را تقویت کنید.
   پرواز روح تکنیکم داره و با تکنیک هم میتونید پرواز روح داشته باشید و هم از ان لذت ببرید.
   الان شما به صورت خود بخود براتون اتفاق م یافتد و باید اگاهانه تر بشه
   موفق باشید

 66. سلام
  من هر کار میکنم تصویری که تو ذهنم ایجاد میشه خیلی واضح نیست
  آیا اگه با همون تصویر نیمه محو انجام بدم نمیشه
  فکر میکنم خیلی تمرکز ندارم

 67. سلام، من کسی رو دوست دارم و خیلی علاقه دارم با این شخص تله پاتی انجام دهم. خیلی سعی کردم و حسی به من میگوید که اتفاقا جواب هم داده است! حالا، اگر با این شخص تله پاتی انجام بدهم ولی با کس دیگری نتوانم، میتواند دلیل بر این باشد که او هم به من علاقه دارد؟

  و یک سوال دیگر، آیا مذهبی و یا غیر مذهبی بودن این شخص روی تله پاتی تاثیر دارد؟

  1. درود
   اگه بتونید باهاش تله پاتی دو طرفه داشته باشید می تونه علاقه او باشهو اگه تله پاتی یکطرفه باش معمولا علاقه هم یکطرفه هست.
   ربطی به مذهبی بودن فرد نداره

 68. سلام استاد ببخشید یه سوال من جادو دارم وبعضی کار هارو میتونم انجام بدم ولی خیلی کم میشه شما میتونید بهم یاد بدید که چطور به جادوم برسم و بتونم کنترلش کنم؟؟

  1. درود بر شما
   دقیقا متوجه منظورتون نشدم لطفا بیشت رتوضیح بدید
   در مرکز دورههای پرورش نیروهای درونی رو داریم ولی دقیقا نمی دونم منظورتون چی هست

 69. با سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز
  من حدود یک سال و نیمه عاشق یک دختری شدم که چون حدود 2الی3 سال از من بزرگ تره نمیتونم باهاش ازواج کنم البته اون زیاد اطلاع نداره که من دوستش دارم چون تا به حال روم نشده بهش بگم یا ترسیدم اگه بهش بگم از دستم عصبانی بشه
  ولی این عاشقی شده تمام فکر و ذهن من همیشه تو فکرشم دیگه اصلا نه میتونم درس بخونم توی این یک سال ونیمه توی درس هام خیلی افت داشتم ازبس تو فکرشم حتی وقتی نماز هم میخونم توفکرشم نمیدونم چیکار کنم خسته شدم استاد شما کمکم کنید اگه با روش تله پاتی بخوام بهش بگم دوستش دارم یا یه کاری کنم که هم خودش و هم پدر و مادرش راضی بشن برای ازدواج باید وقتی دارم تله پاتی میکنم چی بهشون بگم

  1. درود بر شما
   علی جان از طریق تله پاتی هم می تونی بهش بگی دوستش داری واو هم احتمالا احساس خواهد کرد ولی بهتر نیست از طریق ارتباط کلامی اینکار رو بکنید که کمتر هم سوئ تفاهم ایجاد بکنه.
   اگر خواستید از برنامه تله پاتی استفاده کنید کمیتونید از تکنیک القای ذهنی استفاده کنید .

  1. درود بر شما
   توی برونفکی جسد رو نمی بینیم ما نمردهایم. بلکه جسممون رو می بینیم . ناراحت نباشید هیچ اتفاقی نمی افته . فقط ممکن هست هیجانی بشید یا بترسید که بلافاصله بیدار می شید.
   موفق باشید

 70. سلام خسته نباشید
  درسته میگن بعد از جدا شدن از جسم موجوداتی مثل جن و موجدات پست و…. را می بینیم اگر راسته خطرناک نیست و مایه وحشت نیست !! و راه مقابله چیست

  1. درود بر شما
   حسین جان جای نگرانی نیست.
   تا به حال این اتفاق نیفتاده و معمولا کسانی که این اظهار نظر ها را می کنند اطلاعات خیلی کم دارند. هر شب در خواب ما از جسم جدا می شویم اگر قرار بوداتفاق بیفته تا به حال اتفاق افتاده بود .
   موفق باشید

 71. سلام
  یه سوال در اولین بار پرواز روح یا برونفکنی بهتر چقدر از جسم دور شویم و بار چندم میتونیم به کشور های دیگر سفر کنیم؟

  1. درود بر شما
   خیلی مهم نیست چقدر دور بشید
   بهتری طوری عمل کنید که دچار ترس نشید چون هم از ان حالت خارج می شوید و هم دفعات بعد کمتر خارج می شوید
   پس بهتر دفعات اول تنها در همان اطراف منزل باشید/

  2. سلام ممنون میشم اگه پیاممو میخونید بهم جواب بدید.من خودم علاقه ی بسیار زیادی به برونفکنی دارم ولی موفق نشدم.
   میخواستم بپرسم آیاشما موفق شدید و چطوری؟
   ممنون میشم هر کی که تجربه داره جواب بده.

   1. درود
    خیلی قبل اموزش بروفکنی را داشتیم.
    ممکن هست در اینده چنین برنامه ای را قرار بدیم.
    تجربه شیرین است. باید تمرین های مربوط به ان را انجام بدید
    غیر ممکن نیست

 72. سلام

  این روش تله پاتی احتمال چند درصد عملی می شود مثلا من در مورد یکی ازمن بیست سال فکرکنم و تلقین کنم اون هم بی هیچ بهانه ای به من زنگ بزنه؟

  1. درود بر شما
   معمولا تکنیک تله پاتی نتیجه م یدهد و ما بارها ان را ازمایش کردهایم.
   ولی قوانین جهان بسیار پیچیدهاست و گاهی مواقع که میخواهی ان را ازمون کنید ممکن است به نتیجه مطلوب نرسید.
   موفق باشید

 73. با سلام. من مدت دوساله با بهترین دوستم قطع رابطه کردم. یعنی مجبور شدم. هرچقدر تلاش میکنم در مورد رابطه مجدد به نتیجه نمیرسم. چون فامیل هم هستیم درجاهایی که باید با هم باشیم هم این فرصت وجود ندا ره. خیلی بهش فکر میکنم اما هیچ موفق نمیشم. چیکار باید بکنم تا از تمایل داشتن یا نداشتن اون باخبر بشم؟

 74. سلام
  من می خواستم به یک نفر که مایل ها از من فاصله دارد یک پیام تله پاتی بدهم
  اون شخص من را نمی شناسد
  من هر روز و هر ساعت به او فکر می کنم و به طور شدیدی در فکرش هستم
  ایا در طی این مدت تاثیری بر او گذاشته شده ؟
  منتظر پاسخ شما هستم

  1. درود بر شما
   مطمئنا تاثیر بر او گذاشتید
   می تونید در ذهنتون با هاش حرف بزنید
   می تونید از تکینک های تجسم خلاق و القای ذهنی استفاده کنید .
   می تونید ذهنتون را به اتصال بدید
   تمرین می تونه همه اینها را به شما هدیه بده .
   موفق باشید

   1. من خیله وقت عاشق یک دختر شدم تو اینستاگرام پیداش کردم و مجرد هم هست و حتی فالوش هم میکنم تو اینستاگرام شب روز به بفکرشم حتی موقع رانندگی تو خیابون سر سفره غذا ولی فاصله مکانی زیادی بینمونه خیلی وابسطه شدم بهش شدید حتی ۱۰ ها بار خوابش رو دیدم دوره ای یا آموزشی ندارید برا پیام تلپاتی فرستادن براش و منو تو خوابش ببینه و احساسم رو درک کنه و حظورم احساس کنه و بفهم منو و بشناس منو و رسیدن بهش در کل خیلی برام مهمه جدی زود تر جواب بدید یا به ایمیلم جوابم بدید اگر دوره ای هم دارید می خرم

    1. سلام دوست عزیز شما برای تله پاتی میتونید تو دوره تله پاتی شرکت کنید برای اطلاعات بیشتر با موسسه تماس بگیرید02188302523

 75. اخه انسان همچین چیزی رو دارید اموزش میدید و تبلیغ میکنید ایا توانایی اینو دارید از سواستفاده کردن کسی جلوگیری کنید؟
  اسم خودتونم گذاشتید انسان؟ خداییش وجدان
  دارید؟

  1. درود بر شما
   دوست عزیز استفاده از تله پاتی فقط جنبه منفی نداره و می تونی برای موارد مثبت هم استفاده کنی
   می تونی برای جذب خواسته هات استفاده کنید
   ما در دوره انرژی درمانی برای شفا از راه دور از این تکینک استفاده می کنیم
   موفق باشید

 76. سلام من به یک نفر علاقه خیلی شدید دارم با هم به نوعی همکار هستیم البته این حس دو طرفه بود و متاسفانه بعد ار دو سال به خواسته اون ارتباط ما قطع شد ولی تحملش برای من مشکله شدت این علاقه به حدیه که وقتی توی محیطی وارد میشم که اونم هست بدون اینکه چیزی از حضورش بدونم احساسش می کنم ضربان قلبم تند میشه و تمام بدنم میلرزه و بلافاصله متوجه میشم که فاصلمون نزدیکه مثلا امروز توی دانشگاه وقتی وارد طبقه سوم شدم همین حالت بهم دست داد داخل سالن نشستم و ناگهان چشمم روی یکی از کلاسها خیره موند بعد از چند دقیقه با باز شدن در کلاس و شنیدن صداش متوجه علت حالتی که برام پیش اومده بود شدم … ایا این حالت نوعی تله پاتیه

  1. درود بر شما
   امیر جان این به نوعی تله پاتی است.
   معمولا اگر احساسات قوی باشد حس تله پاتی شدت پیدا می کند.

  2. وای چه قدر جالب.اینکه بتونی حضورش رو احساس کنی بدون اینکه خودت بدونی.چه قدرتهای ماورایی هست که ما ازش خبر نداریم.
   موفق باشید!

 77. سلام به استاد یه سوال داشتم در مورد پرواز روح من یه دخترم ۱۳ سالم هست و به پرواز روح علاقه دارم میخواست ببینم که ایا برای سن من خطرناک لطفا جواب تو جیمیلم بنویسید 

  1. درود بر شما
   پرواز روح در هیچ سنی مشکلی ندارد . ولی بهتر است در بالاتر انجام دهید و این به دلیل مناسبات اجتماعی پیچیده ای است که با ان مواجه می شویم
   امیدوارم بتونید در چند سال اینده دنبال این خواسته اتان بروید
   موفق باشید

  2. سلام. من دوساله با بهترین دوستم مجبور به قطع رابطه شدم. خیلی تلاش کردم که دوباره این رابطه شکل بگیره ولی اصلا موفق نشدم. خیلی بهش فکر میکنم اما نمیدونم اون هم تمایل به رابطه دوباره داره یانه؟ چطور میتونم بفهمم..

   1. درود بر شما دوست عزیز
    ذهن ها به همدیگه وصل هستند
    م یتونی از تکنیک های ذهنی دوره تجسمخلاق استفاده کنی تا هم بتونه روی ذهن او تاثیر بزاری و هم بتونی که بفهمی تقریبا در ذهنش چی مگذره
    می تونی از تکنیک القای ذهنی استفاده کنی تا بهش بگی او را دوست داری و با این طریق دوباره ارتباطتون با او بهتر بشه
    موفق باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button
بستن
Open chat
سلام دوست عزیزم
من می توانم راهنماییتان کنم
Powered by