تجربه و درک انرژی کندالینی …

 تجربه و درک انرژی کندالینی ………………..     تجربه و درک انرژی کندالینی ………………..  جهان هستی را دو گونه می توان دید : سرشار از صلح و صفا و یا پر از خشونت و ستیز این  است دوگانگی نیک و بد جهان . رنج و عذاب ما زمانی شروع میشود که نتوانیم خود را آرام

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , , ,

کندالینی چیست؟

کندالینی چیست؟ بیداریش خطرناک است یا مفید فایده   ین لغت سانسکریت را کسانی که به مفهوم واقعی کندالینی دسترسی ندارند به اشکال مختلفی ترجمه کرده اند مانند :مار آتشین – قدرت مار – نیروی اولیه -نیروی چی و کی و ….  

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , , ,
مار های آتشی (کندالینی)

مار های آتشی (کندالینی)

 مار های آتشی (کندالینی)   مار های آتشی (کندالینی) یا کندالینی قدرت امیال پاک هر انسان  است ،همانند فنری میباشد که سه دور و نیم به دور خویش پیچیده است. بطور غیر فعال و نهفته در انتهای ستون فقرات و مابین استخوان مثلث شکلی بنام اُ ساکرُم( استخوان مقدس ) قرار گرفته است .  

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , , , , , ,
کندالینی چیست؟ بیداریش خطرناک است؟

کندالینی چیست؟ بیداریش خطرناک است؟

  کندالینی چیست؟ بیداریش خطرناک است یا مفید فایده   ین لغت سانسکریت را کسانی که به مفهوم واقعی کندالینی دسترسی ندارند به اشکال مختلفی ترجمه کرده اند مانند :مار آتشین – قدرت مار – نیروی اولیه -نیروی چی و کی و ….   بنظر میرسد ریشه این لغت از فعل کند به معنای سوختن

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , , ,
کندالینی – تجربه ای مرموز

کندالینی – تجربه ای مرموز

      این کتاب در باره ی روش، بیدار نمودن انرژی کندالینی می گوید. انرژی کندالینی در پایین ترین نقطه ی  ستون فقرات بدن قرار دارد.   به آن مار خفته هم می گویند.در گذشته فکر می کردند ماری است که به دور ستون فقرات پیچیده و در خواب است. با تمرین های تجربه

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , , ,
کندالینی یوگا

کندالینی یوگا

    کندالینی یوگا       کندالینی قدرت کیهانی مارپیچ و ساکنی است که مبنا و پایه ساختاری تمام اندام‌های اورگانیک و غیر اورگانیک بدن را تشکیل می دهد.     کوندالا به معنای حلقه شده است. فرم کندالینی را به شکل ماری حلقه شده نشان می‌دهند. بدین سبب این نام را برایش انتخاب

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , , ,
کندالینی و انرژی

کندالینی و انرژی

    کندالینی و انرژی آزاد سازی نیروی عظیم کیهانی یا انرژی کندالینی   و نقش اعجاب انگیز نفس های عمیق در ایجاد تحول و دگرگونی انسان     کندالینی و انرژی   محلی که انرژی حیاتی در آن ذخیره شده، مانند یک حوض است. این محل، حوزه ای از انرژی است که در نزدیکی

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , , , ,